Act-HIB

Act-HIB to szczepionka przeciwko zakażeniom wywołanym przez Haemophilus infuenzae typu B. Zmniejsza ryzyko takich dolegliwości, jak: sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie stawów oraz tkanki łącznej - u niemowląt od 2 miesiąca życia. Poznaj dawkowanie, skutki uboczne oraz działanie szczepionki.     

Spis treści

Act-HIB - Skład

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera 10 µg polisacharydu otoczkowego <i>Haemophilus influenzae</i> typ b skoniugowanego z toksoidem tężcowym - 18-30 µg.

Act-HIB - Działanie

Szczepionka przeciw zakażeniom wywołanym przez <i>Haemophilus influenzae </i>typ b. Polisacharyd otoczkowy (fosforan polirybozorybitolu: PRP) wywołuje odpowiedź immunologiczną i powstanie przeciwciał przeciw PRP. Jednakże odpowiedź immunologiczna jest na polisacharyd jest grasiczoniezależna i charakteryzuje się brakiem efektu dawki przypominającej po kolejnych wstrzyknięciach i niską immunogennością u niemowląt i małych dzieci. Kowalentne związanie polisacharydu otoczkowego <i>Haemophilus influenzae</i> typ b z toksoidem tężcowym umożliwia skoniugowanej szczepionce zachowywać się jak antygen grasiczozależny, co powoduje powstanie swoistej odpowiedzi serologicznej przeciw PRP u niemowląt i młodszych dzieci oraz swoistych przeciwciał IgG i powstanie pamięci immunologicznej.

Reklama

Act-HIB - Wskazania

Zapobieganie inwazyjnym chorobom wywołanym przez <i>Haemophilus influenzae</i> typ b (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie stawów, zapalenie nagłośni i inne) u dzieci od 2. miesiąca życia. Szczepionka nie zapewnia ochrony przed infekcjami wywołanymi przez inne typy <i>Haemophilus influenzae</i> ani przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywołanymi przez inne drobnoustroje. W żadnym przypadku szczepionka Act-HIB nie może zastąpić rutynowego szczepienia przeciw tężcowi.

Act-HIB - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki szczepionki, w szczególności na toksoid tężcowy lub wystąpienie po podaniu poprzedniej dawki skoniugowanej szczepionki przeciw <i>Haemophilus influenzae</i> typ b.

Act-HIB - Ostrzeżenia

Nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, czy igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym. W przypadku gorączki lub ostrej choroby szczepienie należy przełożyć. Szczepionka podawana we wstrzyknięciach może spowodować natychmiastową reakcję anafilaktyczną, w związku z tym musi być dostępna odpowiednia pomoc medyczna. Dzieci z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności mogą być szczepione, należy jednak pamiętać, że odpowiedź immunologiczna może być mniejsza lub większa w zależności od stanu układu immunologicznego. U dzieci poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (kortykosteroidy, chemioterapia i inne) zaleca się przełożenie szczepienia do czasu zakończenia leczenia. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 - 72 h w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tyg. ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Act-HIB - Efekty uboczne

Zgodnie,z programami szczepień dla dzieci i zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz ACIP (Komitet Doradczy ds. Szczepień), szczepionka Act-HIB jest rzadko podawana osobno, ale często jest podawana w tym samym czasie lub w połączeniu z innymi szczepionkami zawierającymi antygeny błonicy, tężca i krztuśca (pełnokomórkowe lub bezkomórkowe). W związku z tym profil bezpieczeństwa będzie odzwierciedlał takie jednoczesne stosowanie. Bardzo często: drażliwość. Bardzo często/często: reakcje w miejscu podania takie jak: ból, zaczerwienienie, obrzęk i (lub) stan zapalny, stwardnienie. Często/niezbyt często: płacz (nieutulony lub nietypowy). Niezbyt często: gorączka (> 39st.C). Bardzo rzadko: obrzęk kończyn dolnych z towarzyszącą sinicą lub przejściowym zaczerwienieniem, pojawiający się w pierwszych kilku godzinach po podaniu szczepionki i ustępujący szybko i samoistnie bez pozostawienia następstw. Reakcjom tym nie towarzyszyły objawy ze strony układu krążeniowo-oddechowego; były stwierdzane głównie w przypadkach jednoczesnego podania szczepionki Act-HIB z innymi szczepionkami (takimi jak szczepionki zawierające antygeny błonicy, tężca i krztuśca), reakcje nadwrażliwości, drgawki z gorączką lub bez gorączki, pokrzywka, wysypka, swędzenie. Może wystąpić bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tyg. ciąży)

Act-HIB - Interakcje

Act- HIB może być podawana jednocześnie z innymi zalecanymi szczepionkami, takimi jak szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, <i>poliomyelitis</i>, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, odrze, śwince i różyczce, pod warunkiem, że są one podawane w dwa różne miejsca ciała.

Act-HIB - Dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. <b>Dzieci 1. - 5. rż.:</b> 1 dawka 0,5 ml. <b>Dzieci między 6. a 12. miesiącem życia:</b> 2 dawki po 0,5 ml podawane w odstępie 1 mies. oraz dawka uzupełniająca (0,5 ml) w 18. miesiącu życia. <b>Dzieci do 6. miesiąca życia:</b> 3 kolejne dawki po 0,5 ml podawane w odstępie 1 lub 2 mies. oraz dawka uzupełniająca (4. dawka) rok po 3. dawce. W przypadku kontaktu z pacjentem z inwazyjną chorobą wywołaną przez <i>Haemophilus influenzae </i>typ b, należy zastosować szczepienie zgodnie ze schematem dla wieku osoby, która miała kontakt. Osoba chorująca (index case) powinna także być zaszczepiona. <u>Sposób podania.</u> Zaleca się podanie w środkową część przednio-bocznej powierzchni mięśnia czworogłowego uda u niemowląt i małych dzieci i w okolicę mięśnia naramiennego u starszych dzieci. Nie podawać donaczyniowo.

Act-HIB - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->