Act-HIB

Act-HIB to szczepionka przeciwko zakażeniom wywołanym przez Haemophilus infuenzae typu B. Zmniejsza ryzyko takich dolegliwości, jak: sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie stawów oraz tkanki łącznej - u niemowląt od 2 miesiąca życia. Poznaj dawkowanie, skutki uboczne oraz działanie szczepionki.     

Spis treści

Act-HIB - skład

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera 10 µg polisacharydu otoczkowego Haemophilus influenzae typ b skoniugowanego z toksoidem tężcowym - 18-30 µg.

Act-HIB - Działanie

Szczepionka przeciw zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b. Polisacharyd otoczkowy (fosforan polirybozorybitolu: PRP) wywołuje odpowiedź immunologiczną i powstanie przeciwciał przeciw PRP. Jednakże odpowiedź immunologiczna jest na polisacharyd jest grasiczoniezależna i charakteryzuje się brakiem efektu dawki przypominającej po kolejnych wstrzyknięciach i niską immunogennością u niemowląt i małych dzieci. Kowalentne związanie polisacharydu otoczkowego Haemophilus influenzae typ b z toksoidem tężcowym umożliwia skoniugowanej szczepionce zachowywać się jak antygen grasiczozależny, co powoduje powstanie swoistej odpowiedzi serologicznej przeciw PRP u niemowląt i młodszych dzieci oraz swoistych przeciwciał IgG i powstanie pamięci immunologicznej.

Act-HIB - wskazania

Zapobieganie inwazyjnym chorobom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie stawów, zapalenie nagłośni i inne) u dzieci od 2. miesiąca życia. Szczepionka nie zapewnia ochrony przed infekcjami wywołanymi przez inne typy Haemophilus influenzae ani przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywołanymi przez inne drobnoustroje. W żadnym przypadku szczepionka Act-HIB nie może zastąpić rutynowego szczepienia przeciw tężcowi.

Act-HIB - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki szczepionki, w szczególności na toksoid tężcowy lub wystąpienie po podaniu poprzedniej dawki skoniugowanej szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typ b.

Act-HIB - ostrzeżenia

Nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, czy igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym. W przypadku gorączki lub ostrej choroby szczepienie należy przełożyć. Szczepionka podawana we wstrzyknięciach może spowodować natychmiastową reakcję anafilaktyczną, w związku z tym musi być dostępna odpowiednia pomoc medyczna. Dzieci z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności mogą być szczepione, należy jednak pamiętać, że odpowiedź immunologiczna może być mniejsza lub większa w zależności od stanu układu immunologicznego. U dzieci poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (kortykosteroidy, chemioterapia i inne) zaleca się przełożenie szczepienia do czasu zakończenia leczenia. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 - 72 h w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tyg. ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Act-HIB - efekty uboczne

Zgodnie,z programami szczepień dla dzieci i zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz ACIP (Komitet Doradczy ds. Szczepień), szczepionka Act-HIB jest rzadko podawana osobno, ale często jest podawana w tym samym czasie lub w połączeniu z innymi szczepionkami zawierającymi antygeny błonicy, tężca i krztuśca (pełnokomórkowe lub bezkomórkowe). W związku z tym profil bezpieczeństwa będzie odzwierciedlał takie jednoczesne stosowanie. Bardzo często: drażliwość. Bardzo często/często: reakcje w miejscu podania takie jak: ból, zaczerwienienie, obrzęk i (lub) stan zapalny, stwardnienie. Często/niezbyt często: płacz (nieutulony lub nietypowy). Niezbyt często: gorączka (> 39st.C). Bardzo rzadko: obrzęk kończyn dolnych z towarzyszącą sinicą lub przejściowym zaczerwienieniem, pojawiający się w pierwszych kilku godzinach po podaniu szczepionki i ustępujący szybko i samoistnie bez pozostawienia następstw. Reakcjom tym nie towarzyszyły objawy ze strony układu krążeniowo-oddechowego; były stwierdzane głównie w przypadkach jednoczesnego podania szczepionki Act-HIB z innymi szczepionkami (takimi jak szczepionki zawierające antygeny błonicy, tężca i krztuśca), reakcje nadwrażliwości, drgawki z gorączką lub bez gorączki, pokrzywka, wysypka, swędzenie. Może wystąpić bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tyg. ciąży)

Act-HIB - interakcje

Act- HIB może być podawana jednocześnie z innymi zalecanymi szczepionkami, takimi jak szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, odrze, śwince i różyczce, pod warunkiem, że są one podawane w dwa różne miejsca ciała.

Act-HIB - dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. Dzieci 1. - 5. rż.: 1 dawka 0,5 ml. Dzieci między 6. a 12. miesiącem życia: 2 dawki po 0,5 ml podawane w odstępie 1 mies. oraz dawka uzupełniająca (0,5 ml) w 18. miesiącu życia. Dzieci do 6. miesiąca życia: 3 kolejne dawki po 0,5 ml podawane w odstępie 1 lub 2 mies. oraz dawka uzupełniająca (4. dawka) rok po 3. dawce. W przypadku kontaktu z pacjentem z inwazyjną chorobą wywołaną przez Haemophilus influenzae typ b, należy zastosować szczepienie zgodnie ze schematem dla wieku osoby, która miała kontakt. Osoba chorująca (index case) powinna także być zaszczepiona. Sposób podania. Zaleca się podanie w środkową część przednio-bocznej powierzchni mięśnia czworogłowego uda u niemowląt i małych dzieci i w okolicę mięśnia naramiennego u starszych dzieci. Nie podawać donaczyniowo.

Act-HIB - uwagi

Pharmindex