Afobam

Afobam to preparat o działaniu przeciwlękowym, nasennym, przeciwdrgawkowym i uspokajającym. Wskazaniem do stosowania jest zespół lęku uogólnionego, napadowego, a także nerwicowe zespoły lękowo-depresyjne. Sprawdź dawkowanie, przeciwwskazania i skutki uboczne preparatu.     

Spis treści

Afobam - skład

1 tabl. zawiera 0,25 mg lub 0,5 mg alprazolamu.

Afobam - Działanie

Pochodna triazolowa benzodiazepiny. Działa przeciwlękowo, nasennie i uspokajająco, przeciwdrgawkowo. Zwiększa aktywność układu GABA-ergicznego, który działa hamująco na struktury o.u.n. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 1-2 h. Alprazolam jest metabolizowany w wątrobie do nieaktywnego 4-hydroksyalprazolamu i α-hydroksyalprazolamu o aktywności wynoszącej 1/2 aktywności alprazolamu. Wydalany jest głównie przez nerki. T0,5 wynosi średnio 11,2 h. U osób z chorobami wątroby, otyłych, w podeszłym wieku okres półtrwania alprazolamu ulega wydłużeniu.

Afobam - wskazania

Zespół lęku uogólnionego. Zespół lęku napadowego z agorafobią lub bez niej. Nerwicowe zespoły lękowo-depresyjne.

Afobam - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alprazolam, inne pochodne benzodiazepiny lub pozostałe składniki preparatu. Miastenia. Ciężka niewydolność oddechowa. Zespół bezdechu sennego. Ciężka niewydolność wątroby. Ciąża i okres karmienia piersią. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u pacjentów poniżej 18 lat nie zostały ustalone - nie jest zalecane stosowanie w tej grupie wiekowej.

Afobam - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, u pacjentów w podeszłym wieku oraz u chorych z wywiadem świadczącym o nadużywaniu alkoholu lub leków. Benzodiazepiny nie są zalecane do leczenia podstawowego psychoz. Nie należy stosować preparatu w monoterapii lęku związanego z depresją (u pacjentów mogą wystąpić próby samobójcze).

Afobam - ciąża

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Afobam - efekty uboczne

Występują w początkowym okresie leczenia i zazwyczaj ustępują w jego trakcie lub po zmniejszeniu dawki. Najczęściej obserwowano: senność, uczucie pustki w głowie, zmniejszoną czujność, splątanie, zmęczenie, ból i zawroty głowy, osłabienie mięśniowe, ataksję, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), bezsenność, nerwowość, niepokój, drżenie, zmiany masy ciała. Ponadto mogą wystąpić: dystonia, anoreksja, zaburzenia mowy, żółtaczka, zaburzenia seksualne, nieregularne miesiączki, nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, zaburzenia czynności wątroby, hiperprolaktynemia. Rzadko: zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Sporadycznie: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zmiany libido, skórne reakcje nadwrażliwości. Alprazolam może powodować niepamięć następczą (aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepamięci następczej, pacjentowi należy zapewnić nieprzerwany sen przez 7-8 h). W czasie stosowania alprazolamu mogą ujawnić się występujące uprzednio zaburzenia o charakterze depresji. Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić reakcje paradoksalne - ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku i u dzieci (w przypadku ich wystąpienia, preparat należy odstawić).
Stosowanie alprazolamu może prowadzić do wystąpienia uzależnienia fizycznego i psychicznego (ryzyko uzależnienia zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dawek i czasu trwania leczenia i jest wyraźnie większe u chorych z wywiadem świadczącym o alkoholizmie lub nadużywaniu leków). Po zaprzestaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne i z odbicia (ból głowy, bóle mięśni, lęk, wzmożone napięcie, niepokój ruchowy, splątanie, drażliwość; w ciężkich przypadkach: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas lub dotyk, omamy, napady drgawek).

Afobam - interakcje

Leki i środki działające hamująco na o.u.n. (leki neuroleptyczne, nasenne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe, znieczulające, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, alkohol) mogą nasilać hamujące działanie alprazolamu na o.u.n. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania alprazolamu i ketokonazolu, itrakonazolu lub innych azolowych leków przeciwgrzybiczych. Należy rozważyć zmniejszenie dawki alprazolamu gdy jest on stosowany jednocześnie z fluwoksaminą i cymetydyną. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania alprazolamu z fluoksetyną, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem lub antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyna). Interakcje dotyczące inhibitorów proteazy HIV (np. rytonawir) i alprazolamu są złożone i zależne od czasu. Małe dawki rytonawiru powodowały znaczne zaburzenie klirensu alprazolamu, wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji oraz nasilenie działania; podczas długotrwałej ekspozycji na rytonawir indukcja CYP3A4 spowodowała zniesienie tego zahamowania - interakcja ta wymaga dostosowania dawki lub odstawienia alprazolamu.

Afobam - dawkowanie

Optymalną dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od nasilenia objawów i reakcji pacjenta na leczenie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki początkowej i stopniowo zwiększać dawkę w celu uniknięcia nadmiernej sedacji. Pacjenci nieleczeni dotychczas lekami psychotropowymi powinni zwykle otrzymywać mniejszą dawkę w porównaniu do pacjentów stosujących wcześniej leki uspokajające, przeciwdepresyjne, nasenne lub w porównaniu do pacjentów nadużywających w przeszłości alkoholu. Czas leczenia powinien być możliwie najkrótszy, nie powinien przekraczać 8-12 tyg., włączając czas zmniejszania dawki.
Doustnie. Dorośli: Zespół lęku uogólnionego - dawka początkowa 0,25-0,5 mg 3 razy na dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo w ciągu 3-4 dni, do uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego. Największa dawka zalecana to 4 mg na dobę w dawkach podzielonych. U osób wymagających zmniejszenia dawek (pacjenci w podeszłym wieku, ze schorzeniami wątroby i nerek oraz przyjmujący pierwszy raz lek psychotropowy) dawka początkowa wynosi 0,25 mg 2-3 razy na dobę. Zespół lęku napadowego - dawka początkowa 0,5 mg 3 razy na dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo w ciągu 3-4 dni, maksymalnie o 1 mg na dobę, do uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego. U większości pacjentów skuteczna dawka to 4-6 mg na dobę w dawkach podzielonych; w niektórych przypadkach może być konieczna dawka 10 mg na dobę. Po ustąpieniu objawów lęku dawkę należy stopniowo zmniejszać.

Afobam - uwagi

Lek należy odstawiać stopniowo - zalecane jest zmniejszanie dawki dobowej alprazolamu nie więcej niż o 0,5 mg co 3 dni. Alprazolam może upośledzać sprawność psychofizyczną - podczas zażywania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych. Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Pharmindex