Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Alka-Prim

Spis treści

Reklama

Alka-Prim - skład

1 tabl. musująca zawiera 330 mg kwasu acetylosalicylowego. Preparat zawiera sód.

Reklama

Alka-Prim - działanie

Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Hamuje syntezę prostaglandyn poprzez zahamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Związki te indukują proces zapalny przez działanie leukotaktyczne, zwiększoną przepuszczalność naczyń, powstawanie obrzęku, zwiększenie wrażliwości receptorów bólu na działanie neuroprzekaźników (serotoniny, bradykininy, acetylocholiny). Działa przeciwbólowo w bólach nocyceptywnych i w bólach neurogennych wywołanych stanami zapalnymi, w których szkodliwe bodźce pobudzają aktywność cyklooksygenazy, zwiększając wytwarzanie nadtlenków i prostaglandyn. Kwas acetylosalicylowy hamuje agregację płytek krwi. Glicyna zawarta w preparacie zmniejsza drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka co zmniejsza dolegliwości dyspeptyczne. Kwas acetylosalicylowy wchłania się z przewodu pokarmowego w 80-100%. Pokarm nie zmniejsza biodostępności, ale może wydłużyć czas wchłaniania. Działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe rozpoczyna się po 30 min. od chwili zastosowania, osiągając maksimum po 1-3 h. Po zastosowaniu jednorazowej dawki utrzymuje się przez 3-6 h. Pełne działanie przeciwzapalne występuje w ciągu 1-4 dni leczenia. Kwas acetylosalicylowy wiąże się z białkami w ok. 33 %. Metabolizowany jest w wątrobie, a wydalany z moczem w postaci kwasu salicylowego i jego metabolitów. T0,5 kwasu acetylosalicylowego wynosi 2-3 h, a kwasu salicylowego ok 6 h. Kwas acetylosalicylowy łatwo przenika przez barierę łożyskową.

Reklama

Alka-Prim - wskazania

Bóle o słabym lub średnim nasileniu np. bóle głowy, bóle mięśni i stawów. Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.

Reklama

Alka-Prim - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub pozostałe składniki preparatu oraz na NLPZ. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne stosowanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna). Niedobór G-6-PD. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na mielotoksyczność. Dzieci poniżej 16 lat, a zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye`a. III trymestr ciąży i karmienie piersią.

Reklama

Alka-Prim - ostrzeżenia

Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia uszkodzeń błony śluzowej przewodu pokarmowego. Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz przewlekłą niewydolnością nerek, u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby, ze względu na zwiększanie się toksyczności salicylanów. U tych pacjentów kontrolować czynność wątroby. Zachować ostrożność podczas podawania metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz., ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny, a także w przypadku: krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych. Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia w czasie i po zabiegu. Może powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez wpływ na owulację, jednak działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A lub B, oraz ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reyea - rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby. Ryzyko to wzrasta jeśli podaje się jednocześnie kwas acetylosalicylowy. Z ww. względów u dzieci poniżej 16 rż. nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy, a u młodzieży powyżej 16 rż. można je stosować wyłącznie jeśli korzyści przewyższają ryzyko. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów predysponowanych produkt może wywoływać napady dny moczanowej. Lek zawiera 461 mg sodu na tabletkę co odpowiada 23% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych.

Reklama

Alka-Prim - ciąża

Preparat w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazany, w I i II trymestrze stosowany może być w razie zdecydowanej konieczności. Przy stosowaniu w I i II trymestrze należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas. Kwas acetylosalicylowy może powodować uszkodzenie układu krwionośnego płodu oraz nerek, wydłużenie czasu krwawienia zarówno u matek jak i u noworodków oraz ma działanie antyagregacyjne, nawet podczas stosowania małych dawek. Hamuje również kurczliwość macicy. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Reklama

Alka-Prim - efekty uboczne

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy czas konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. W trakcie leczenia mogą wystąpić: niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje, krwawienie dziąseł, stany zapalne przewodu pokarmowego; ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wrzodową w wywiadzie), przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubin; szumy uszne, zaburzenia słuchu, zawroty głowy, krwotok mózgowy i wewnątrzczaszkowy; białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwotoki z układu moczowo-płciowego, zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek; niewydolność serca, obrzęk; nadciśnienie, krwotoki, okołooperacyjne krwotoki, krwiaki, krwotoki do mięśni; małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego, niedokrwistość z niedoboru żelaza potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych i objawami klinicznymi, hemoliza; wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny; różne wykwity skórne; zaburzenia widzenia; krwawienie z nosa, zespół astmy aspirynowej, zapalenie śluzówki nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa; gorączka. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

Alka-Prim - interakcje

Nie zaleca się stosowania kwasu acetylosalicylowego i NLPZ, ze względu na zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. Preparatu nie stosować u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego oraz u chorych przyjmujących leki przeciwko dnie (probenecyd, sulfinpirazon), ze względu na osłabienie działania tych leków. Kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne acetazolamidu oraz ototoksyczne furosemidu. Nasila działanie digoksyny, kwasu walproinowego, leków trombolitycznych (streptokinaza, alteplaza) oraz leków przeciwzakrzepowych. Kwas acetylosalicylowy może wypierać warfarynę z połączeń białkowych, prowadząc do wydłużenia czasu protrombinowego i czasu krwawienia oraz może nasilać działanie przeciwzakrzepowe heparyny, zwiększając ryzyko krwawienia. Kwas acetylosalicylowy osłabia działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny, leków moczopędnych. Glikokortykosteroidy stosowane układowo z wyjątkiem hydrokortyzonu jako terapii zastępczej w chorobie Addisona, podawane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jej zakończeniu zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów. Omeprazol i kwas askorbowy nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego. Jednoczesne stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny zwiększa ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków.

Alka-Prim - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: 1-2 tabl. 2-4 razy na dobę. Nie stosować dawki większej niż 3 g leku na dobę. Stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych. Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz przewlekłą niewydolnością nerek. Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek. Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby. Sposób podania. Preparat rozpuszczać w wodzie i przyjmować w trakcie posiłku.

Alka-Prim - uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Alka-Seltzer
Ascalcin
Aspirin C
Asprocol

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!