Alka-Seltzer

Spis treści

Alka-Seltzer - skład

1 tabl. musująca zawiera 324 mg kwasu acetylosalicylowego.

Alka-Seltzer - Działanie

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy kwasów NLPZ o właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Jego mechanizm działania polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, a tym samym hamowaniu syntezy prostanoidów: prostaglandyny E2, prostaglandyny I2 oraz tromboksanu A2. Hamuje agregację płytek krwi. Po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. Silnie wiąże się z białkami osocza. Łatwo przenika do tkanek oraz przez barierę łożyska i do mleka matki. Jest metabolizowany głównie w wątrobie. Kwas salicylowy i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. T0,5 wynosi 2-3 h po zastosowaniu małych dawek (do 325 mg/dobę) do około 15 h po dużych dawkach terapeutycznych (> 3 g/dobę).

Alka-Seltzer - wskazania

Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu np. bóle głowy, bóle mięśniowe (m.in. z uczuciem ogólnego rozbicia), bóle zębów. Ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Alka-Seltzer - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek składnik preparatu. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężka niewydolność serca. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. III trymestr ciąży. Dzieci w wieku do 12 lat. w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a - rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Alka-Seltzer - ostrzeżenia

Stosować ostrożnie u pacjentów z nadwrażliwością na NLPZ, leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, z zaburzoną czynnością wątroby, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub zaburzeniami krążenia (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia); w okresie karmienia piersią, u pacjentów z niedoborem G-6-PD. Ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym z polipami błony śluzowej nosa oraz u pacjentów, u których występują reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje, ze względu na możliwość wywołania ataku astmy lub innych reakcji nadwrażliwości. Kwas acetylosalicylowy, ze względu na działanie antyagregacyjne, może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcji zęba). Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, co może wywołać napad dny moczanowej u pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego. Preparat zawiera sód - 445 mg w jednej tabletce, dlatego należy zachować ostrożność stosując go u osób na diecie niskosodowej.

Alka-Seltzer - ciąża

Nie należy stosować preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Kwas salicylowy i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Podczas krótkotrwałego stosowania salicylanów przez matki, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, przerywanie karmienia piersią nie jest z reguły konieczne. W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Alka-Seltzer - efekty uboczne

Mogą występować: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja. W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz). Obserwowano zaburzenia czynności nerek i ciężką niewydolność nerek; zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowopłciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. Występowała hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD). Odnotowywano wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu. Ponadto obserwowano astmę oskrzelową, reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Zawroty głowy i szumy uszne mogą być objawami przedawkowania.

Alka-Seltzer - interakcje

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydz. lub większych jest przeciwwskazane, ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz.; lekami przeciwzakrzepowymi np. pochodnymi kumaryny, heparyną oraz lekami trombolitycznymi lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi np. tyklopidyną (zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków); innymi NLPZ, w tym ibuprofenem i salicylanami w dużych dawkach (≥3 g/dobę) (zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek); lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego np. benzbromaron, probenecyd (osłabienie działania leków przeciwdnawnych); digoksyną (zwiększone stężenie digoksyny w osoczu); lekami przeciwcukrzycowymi (nasilenie działania tych leków); lekami moczopędnymi (kwas acetylosalicylowy w dawkach przekraczających 3 g/dobę osłabia działanie moczopędne poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie; nasila działanie ototoksyczne furosemidu); glikokortykosteroidami systemowymi, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenia ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów); inhibitorami ACE (kwas acetylosalicylowy w dawkach przekraczających 3 g/dobę zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe); kwasem walproinowym (zwiększenie toksyczności kwasu walproinowego i nasilenie działania przeciwagregacyjnego kwasu acetylosalicylowego) oraz alkoholem (zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia).

Alka-Seltzer - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: jednorazowo 1-3 tabl., w razie potrzeby dawkę można powtórzyć co 4-8 h; dawka maksymalna wynosi 12 tabl. na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabl., w razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana do 3 razy na dobę, co 4-8 h; maksymalna dawka dobowa wynosi 3 tabl. Tabletki należy przyjmować po posiłkach, po rozpuszczeniu w szklance wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Alka-Seltzer - uwagi

Pharmindex