Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Amsulgen

Amsulgen to lek stosowany u pacjentów ze stwierdzoną ostrą i przewlekłą schizofrenią. Zawiera amisulpryd.
Spis treści

Reklama

Amsulgen - wskazania

Amsulgen jest wskazany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z: 

  • objawami pozytywnymi, takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, wrogość i podejrzliwość, i/lub 
  • objawami negatywnymi (ubytkowymi), takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne.

Wskazanie obejmuje również pacjentów z dominującymi objawami negatywnymi.

Reklama

Amsulgen - skład

Każda tabletka zawiera 400 mg amisulprydu (Amisulpridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu :

Każda tabletka zawiera 130,25 mg laktozy jednowodnej.

Reklama

Amsulgen - przeciwwskazania

 Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

  • Jednoczesne występowanie guzów, których wzrost jest zależny od poziomu prolaktyny, np. gruczolaka przysadki typu prolactinoma i raka piersi. 
  • Guz chromochłonny nadnerczy.
  • Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia.
  • Karmienie piersią.
  • Stosowanie w skojarzeniu z lewodopą.
  • Stosowanie w skojarzeniu z następującymi produktami leczniczymi, które mogą wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes , tj. z: o lekami przeciwarytmicznymi klasy Ia (takimi jak chinidyna i disopyramid) o lekami przeciwarytmicznymi klasy III (takimi jak amiodaron i sotalol) o innymi lekami, takimi jak beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna (dożylnie), winkamina (dożylnie), halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna, azolowe leki przeciwgrzybicze.

Reklama

Amsulgen - sposób podawania

Do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości lub przepołowione, popijając odpowiednią ilością płynu. Produkt leczniczy Amsulgen można przyjmować niezależnie od posiłków. 

Reklama

Amsulgen a ciąża

Ciąża

U zwierząt amisulpryd nie wykazywał szkodliwego wpływ na płodność. Obserwowano zmniejszenie płodności związane z farmakologicznym działaniem leku (efekt działania prolaktyny). Nie obserwowano teratogennego działania amisulprydu.

Dane kliniczne dotyczące stosowania amisulprydu w czasie ciąży są bardzo ograniczone. Z tego względu nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amisulprydu podczas ciąży u ludzi. Nie zaleca się stosowania tego produktu w czasie ciąży, o ile korzyści nie przeważą ryzyka.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny przed rozpoczęciem leczenia szczegółowo omówić z lekarzem problem skutecznej antykoncepcji.

Jeśli matka w trzecim trymestrze ciąży stosowała leki przeciwpsychotyczne, w tym amisulpryd, noworodek narażony jest na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym objawów pozapiramidowych i/lub objawów odstawienia, które mogą różnić się ciężkością i czasem trwania po porodzie. Istnieją doniesienia o występowaniu pobudzenia, wzmożonego napięcia, hipotonii, drżenia, senności, zespołu zaburzeń oddechowych lub zaburzeń karmienia. W związku z tym należy uważnie obserwować noworodka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy amisulpryd przenika do mleka matki, dlatego karmienie piersią jest przeciwwskazane.


Podobne leki
Sulpiryd Teva
Solian
Tiapridal
Amisan

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!