Apap Extra

Spis treści

Apap Extra - skład

1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Apap Extra - Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w OUN. Szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu pojawia się po 1 h. Wiąże się z białkami osocza w 25-50%. T0,5 wynosi 2-4 h. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem. Kofeina działa pobudzająco na OUN, przez co poprawia zdolność kojarzenia oraz znosi uczucie zmęczenia. Zwiększa pojemność minutową serca i przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, pobudza wydzielanie soku żołądkowego oraz nasila diurezę. Szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się z białkami osocza w 25%. T0,5 wynosi 3-7 h. Jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z moczem. W ciąży obserwowano spowolnienie metabolizmu kofeiny i podwyższone stężenia we krwi, przy niezwiększonej dawce. Przenika do mleka matki.

Apap Extra - wskazania

Bóle o różnej etiologii: głowy, w tym migrena, mięśni, zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne, kostno-stawowe, pooperacyjne i pourazowe. Łagodzenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, bóle gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Apap Extra - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrodzony niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Zaburzenia rytmu serca. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Nie należy stosować w I trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Apap Extra - ostrzeżenia

Stosowanie preparatu przez pacjentów z niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu oraz głodzonych stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nadczynnością gruczołu tarczowego oraz zaburzeniami snu (bezsenność). W czasie przyjmowania preparatu nie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Apap Extra - ciąża

Nie należy stosować leku w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze lek może być stosowany jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. W czasie ciąży obserwuje się zwolnienie metabolizmu kofeiny i wyższe stężenia w surowicy przy nie zwiększonej dawce leku. Kofeina przenika do mleka matki. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Apap Extra - efekty uboczne

Paracetamol. Rzadko: skórne reakcje alergiczne, tj. pokrzywka, wysypka; nudności, wymioty, bóle brzucha. Bardzo rzadko: małopłytkowość, agranulocytoza; zawroty głowy; martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; kolka nerkowa. Kofeina. Częstość nieznana: w przypadku podawania leku zawierającego kofeinę w zalecanych dawkach w połączeniu z kofeiną zawartą w pożywieniu, możliwe jest nasilenie objawów niepożądanych związanych ze zwiększeniem całkowitej dawki kofeiny, takich jak niemiarowość rytmu serca, bezsenność, zaburzenia uwagi, drżenia mięśniowe, drażliwość, zawroty głowy.

Apap Extra - interakcje

Nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol i kofeinę. Paracetamol może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Podawanie razem z ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomowe wątroby powoduje zwiększenie ryzyka uszkodzenia wątroby. Paracetamol podawany łącznie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Stosowanie paracetomolu łącznie z zydowudyną może powodować neutropenię oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Podawanie leku łącznie z sympatykomimetykami i hormonami tarczycy może nasilać częstoskurcz. Doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna, chinolony i werapamil zwalniają metabolizm kofeiny.

Apap Extra - dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabl. co 4-6 h. Maksymalna dawka wynosi 8 tabl. na dobę.

Apap Extra - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex