Znajdź lek

Apo-Clodin

Spis treści

Działanie

Lek zmniejszający agregację płytek krwi i hamujący proces tworzenia się zakrzepów. Znacznie wydłuża czas krzepnięcia krwi. Tyklopidyna wpływa na płytki krwi, które wykazują mniejszą zdolność wiązania fibrynogenu, co utrudnia zlepianie się ich w agregaty. Wpływ tyklopidyny na płytki krwi zależy od wielkości zastosowanej dawki, jest nieodwracalny i trwa od 8 do 10 dni. Działanie przeciwpłytkowe występuje w czasie 6 h. Maksymalne zahamowanie aktywności płytek (60-70%) występuje po 8-11 dniach. Czas krzepnięcia krwi po zastosowaniu tyklopidyny może być przedłużony nawet dwukrotnie. Tyklopidyna nie hamuje syntezy prostaglandyn. Po podaniu doustnym jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana w przewodu pokarmowego (80%). Pokarm znacznie zwiększa wchłanianie tyklopidyny. W 98% wiąże się z białkami surowicy, głównie z albuminami i lipoproteinami. Cmax w surowicy krwi występuje po 1 - 3 h. Tyklopidyna jest szybko metabolizowana w wątrobie, w około 60% wydalana z moczem i w około 23% z kałem.

Wskazania

Lek stosuje się u pacjentów, u których wystąpił udar niedokrwienny lub objawy poprzedzające udar (w stanach zagrażających życiu lub profilaktycznie, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru). Lek należy stosować wyłącznie u pacjentów z nadwrażliwością lub brakiem skutecznej reakcji na kwas acetylosalicylowy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego w wywiadzie (neutropenia, agranulocytoza, małopłytkowość, plamica zakrzepowa małopłytkowa). Skazy krwotoczne. Choroby przebiegające z wydłużeniem czasu krzepnięcia krwi. Uszkodzenia narządowe ze skłonnością do krwawień. Krwotoczny udar mózgu. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Ciężka niewydolność wątroby.