Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

ApoDream

Spis treści

Reklama

ApoDream - skład

1 tabl. powl. zawiera 7,5 mg zopiklonu; tabletki zawierają laktozę.

Reklama

ApoDream - działanie

Lek nasenny z grupy pochodnych cyklopirolonu. Działa agonistycznie na ośrodkowy kompleks receptora GABA-A-ergicznego, makromolekularny kompleks prowadzący do otwarcia kanału chlorkowego. Wykazuje duże powinowactwo do receptorów GABA rozmieszczonych w OUN, tj. w korze mózgu, korze móżdżku i hipokampie, a nie łączy się z receptorami obwodowymi. Skraca fazę I snu (senność), wydłuża fazę II (płytki sen), jak również fazy III i IV (głęboki sen). Nie wpływa na skrócenie stadium snu REM. Wpływa korzystnie na samopoczucie po przebudzeniu. W porównaniu z pochodnymi benzodiazepin wykazuje podobne działanie nasenne oraz uspokajające, natomiast działanie przeciwlękowe i miorelaksacyjne jest słabsze. Siła działanie przeciwdrgawkowego jest podobna do siły benzodiazepin, ale zopiklon działa przeciwdrgawkowo krócej. Zopiklon szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (pokarm nie wpływa na wchłanianie), osiągając Cmax w czasie 1,5-2 h. W 45% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, częściowo do aktywnych metabolitów. Wydalany jest głównie z moczem (około 80%) w postaci metabolitów oraz z kałem (około 16%). T0,5 wynosi około 5 h.

Reklama

ApoDream - wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych - przejściowej, krótkotrwałej lub przewlekłej (w tym trudności w zasypianiu, spłycony sen, wczesne ranne budzenie się). Stosowanie benzodiazepin i substancji podobnych do benzodiazepin jest wskazane wyłącznie w przypadku silnych zaburzeń, niezdolności do normalnego funkcjonowania lub stanu powodującego silne wyczerpanie pacjenta.

Reklama

ApoDream - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zopiklon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia. Niewydolność oddechowa, zespół bezdechu sennego. Ciężka niewydolność wątroby. Dzieci <18 lat.

Reklama

ApoDream - ostrzeżenia

Stosować ostrożnie u pacjentów: nadużywających alkoholu lub leków w wywiadzie, z przewlekłą niewydolnością oddechową, w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek i (lub) wątroby. Zopiklon nie jest odpowiedni do leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ może przyczyniać się do wystąpienia encefalopatii. Nie zaleca się stosowania zopiklonu jako leku pierwszego rzutu w leczeniu psychoz. Nie należy stosować zopiklonu jako jedynego leku w leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją (u tych pacjentów może to prowadzić do samobójstwa). Podczas stosowania zopiklonu mogą wystąpić: somnambulizm i podobne rodzaje zachowań - prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne we śnie, z niepamięcią wykonywanych czynności (w takim przypadku lek należy odstawić), zaburzenia psychiczne i reakcje paradoksalne (w takim przypadku lek należy odstawić), niepamięć następcza (aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany 7-8-godzinny sen po przyjęciu leku), tolerancja i uzależnienie (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania i w dużych dawkach oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i leków), bezsenność "z odbicia" (po zaprzestaniu leczenia), objawy odstawienne (w przypadku nagłego zaprzestania stosowania). W przypadku krótko działających benzodiazepin i substancji podobnych do benzodiazepin objawy odstawienne mogą wystąpić także w przerwie między dawkami, szczególnie, gdy dawka jest duża. Podczas stosowania benzodiazepin i substancji podobnych do benzodiazepin mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, nieodpowiednie zachowanie i inne zaburzenia zachowania. Jeśli to nastąpi, należy odstawić podawany lek. Ryzyko wystąpienia takich reakcji jest większe u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku. W związku z ryzykiem wystąpienia objawów odstawiennych lub objawów z „odbicia" po nagłym odstawieniu leku, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki zopiklonu. W przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową zaleca się stosowanie mniejszych dawek w związku z ryzykiem depresji oddechowej. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

ApoDream - ciąża

Nie zaleca się stosowania zopiklonu w ciąży. Stosowanie zopiklonu w III trymestrze ciąży lub podczas porodu może powodować hipotermię, hipotonię i depresję oddechową u noworodka. U noworodków urodzonych przez matki przyjmujące długotrwale zopiklon w końcowym okresie ciąży może rozwinąć się fizyczne uzależnienie oraz mogą wystąpić objawy odstawienne. Pomimo, że stężenie zopiklonu w mleku karmiących matek jest bardzo małe, nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią. Jeśli zopiklon przepisuje się kobietom w wieku rozrodczym, należy je ostrzec, że jeśli będą planować zajście w ciążę lub podejrzewać, że są w ciąży, powinny skontaktować się z lekarzem w celu odstawienia leku.

Reklama

ApoDream - efekty uboczne

Mogą wystąpić: przytępienie wrażliwości, splątanie, zmiana libido, depresja, niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, zaburzenia zachowania, uzależnienie, niepamięć (niepamięć następcza może wystąpić po podaniu dawki leczniczej, a ryzyko jej wystąpienia zwiększa się wraz z większą dawką; oprócz amnezji może wystąpić nieodpowiednie zachowanie), senność następnego dnia, zmniejszona czujność, ból głowy, zawroty głowy, ataksja, podwójne widzenie (głównie na początku leczenia i zwykle ustępujące po powtórnym podaniu), nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, gorzki smak lub metaliczny posmak, reakcje skórne i alergiczne (w tym pokrzywka), osłabienie mięśni, zmęczenie. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) reakcje anafilaktyczne, nadużywanie zopiklonu. Stosowanie leku może prowadzić do fizycznego i (lub) psychicznego uzależnienia, nawet w przypadku dawek leczniczych. Odstawienie leku może prowadzić do zjawiska z „odbicia" (przejściowy zespół, podczas którego objawy, które doprowadziły do leczenia powracają w nasilonej postaci) oraz do objawów odstawiennych (takich jak: ból głowy, ból mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość; w ciężkich przypadkach: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, zdrętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas lub kontakt fizyczny, omamy lub napady padaczkowe).

ApoDream - interakcje

Alkohol nasila działanie uspokajające zopiklonu - podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), nasenne, anksjolityki, uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, opioidowe leki przeciwbólowe, leki do znieczulenia ogólnego i leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym nasilają hamujące działanie zopiklonu na OUN. W przypadku opioidowych leków przeciwbólowych może również wystąpić nasilenie euforii, co może prowadzić do zwiększenia uzależnienia psychicznego. W skojarzeniu z lekami zwiotczającymi mięśnie zopiklon może nasilać działanie miorelaksacyjne. Substancje wpływające na wątrobowy mikrosomalny układ enzymatyczny P450 (głównie CYP3A4 i CYP2C8) mogą nasilać lub osłabiać działanie zopiklonu. Erytromycyna (inhibitor CYP3A4) hamuje metabolizm zopiklonu i nasila jego działanie.

ApoDream - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 7,5 mg raz na dobę, bezpośrednio przed snem. Leczenie preparatem powinno trwać jak najkrócej; okres leczenia powinien zwykle wynosić kilka dni do 2 tyg., maksymalnie 4 tyg., włącznie z okresem zmniejszania dawki. W określonych przypadkach może okazać się konieczne wydłużenie leczenia poza maksymalny okres. Jeśli występuje taka konieczność, decyzję o wydłużeniu okresu leczenia należy poprzedzić ponowną oceną stanu pacjenta. Czas trwania leczenia: bezsenność przejściowa: 2-5 dni; bezsenność krótkotrwała: 2-3 tyg. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, z niewydolnością wątroby, z niewydolnością nerek lub z przewlekłą niewydolnością oddechową leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg (1/2 tabl. powl.) raz na dobę.

ApoDream - uwagi

Lek zaburza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: istnieje ryzyko wystąpienia uspokojenia polekowego, amnezji, zaburzenia zdolność koncentracji i czynności mięśni (ryzyko jest większe w przypadku niedostatecznie długiego snu) - nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn aż do zakończenia leczenia, jeśli nie stwierdzono, że lek nie wpływa niekorzystnie na zdolności psychofizyczne; w związku z resztkowym działaniem, ostrzeżenie to należy brać pod uwagę również następnego dnia po podaniu zopiklonu.


Podobne leki
Imovane
Stilnox - ulotka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne
Sanval
Zopiratio

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!