Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Arulatan

Spis treści

Reklama

Arulatan - skład

1 ml kropli zawiera 50 µg latanoprostu.

Reklama

Arulatan - działanie

Analog prostaglandyny F2α, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP. Zmniejsza ciśnienie śródgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa odpływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania preparatu, maksymalna skuteczność osiągana jest po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez przynajmniej 24 h. Latanoprost jest nieaktywnym prolekiem, który dobrze wchłania się przez rogówkę i cała substancja czynna, która dostaje się do cieczy wodnistej hydrolizowana jest podczas przejścia przez rogówkę do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 leku w osoczu wynosi 17 min. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem.

Reklama

Arulatan - wskazania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz z nadciśnieniem śródgałkowym.

Reklama

Arulatan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na latanoprost, chlorek benzalkoniowy lub którykolwiek ze składników preparatu.

Reklama

Arulatan - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą przewlekłą zamkniętego kąta, jaskrą otwartego kąta u pacjentów z pseudofakią, jaskrą barwnikową, jaskrą zapalną, jaskrą neowaskularną, jaskrą wrodzoną oraz w stanach zapalnych oka - ograniczone doświadczenie kliniczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy oraz u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki. Ostrożnie stosować u pacjentów z skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki i (lub) błony naczyniowej oka. Ostrożność zachować u pacjentów z astmą, ze względu na ryzyko nasilenia objawów astmy i (lub) duszności. W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie należy przerwać. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może podrażniać oko, a także powodować powstanie punktowatej keratopatii i (lub) toksycznej wrzodziejącej keratopatii - u pacjentów z zespołem suchego oka lub z chorobami, w których narażona jest rogówka, konieczna jest dokładna kontrola w trakcie częstego lub długotrwałego stosowania leku. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Reklama

Arulatan - ciąża

Preparatu nie należy stosować w ciąży. Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią lub należy przerwać karmienie.

Reklama

Arulatan - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie zabarwienia tęczówki (najczęściej u osób z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym), łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek, podrażnienie oka (pieczenie, uczucie "piasku w oczach", swędzenie, kłucie i uczucie obecności ciała obcego), zmiany dotyczące rzęs i włosów mieszkowych (wydłużenie, pogrubienie, zmiana zabarwienia i liczby) - większość przypadków zgłoszona w Japonii. Często: przemijające punkcikowate ubytki nabłonka (najczęściej bez objawów), zapalenie brzegów powiek, ból oka. Niezbyt często: obrzęk powieki, suche oko, zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek, wysypka skórna. Rzadko: zapalenie tęczówki i (lub) zapalenie błony naczyniowej oka (najczęściej u pacjentów z czynnikami ryzyka tych chorób), obrzęk plamki, objawowy obrzęk rogówki i jej ubytki, obrzęk okołooczodołowy, zmiany kierunku wyrastania rzęs (niekiedy prowadzące do podrażnienia oka), pojawienie się podwójnego dodatkowego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych Meiboma, miejscowe zmiany skórne na powiekach, ściemnienie skóry powiek. Bardzo rzadko: nasilenie objawów dusznicy bolesnej u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą, ból w klatce piersiowej. Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano: ból i zawroty głowy, palpitacje, bóle mięśni, bóle stawów.

Arulatan - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych, ze względu na możliwość paradoksalnego zwiększenia ciśnienia śródgałkowego.

Arulatan - dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę. Natychmiast po wkropleniu zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w środkowej części szpary przypowiekowej przez minutę. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy.

Arulatan - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjenci używający soczewki kontaktowe powinni zdjąć je przed zastosowaniem kropli i założyć je 15 min po zakropleniu. Preparat może powodować przemijające nieostre widzenie po podaniu, do czasu ustąpienia tych dolegliwości należy unikać prowadzenia pojazdów.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Taflotan

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!