Betadrin

Spis treści

Betadrin - Skład

1 ml roztworu zawiera: 1 mg chlorowodorku difenhydraminy oraz 0,33 mg azotanu nafazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Betadrin - Działanie

Preparat złożony zawierający w swym składzie lek przeciwhistaminowy - difenhydraminę i α-adrenomimetyk - nafazolinę. Difenhydramina jest antagonistą receptora H<sub>1</sub>. Poprzez konkurencyjne blokowanie receptora histaminowego H<sub>1</sub> hamuje objawy alergiczne, zwłaszcza związane z uwalnianiem histaminy, takie jak zwiększenie przepuszczalności i rozszerzenie naczyń. Nafazolina pobudza naczyniowe receptory α-adrenergiczne i zastosowana miejscowo prowadzi do skurczu rozszerzonych naczyń krwionośnych i zmniejszenia objawów związanych ze stanem zapalnym. Pełne miejscowe działanie nafazoliny ujawnia się już po 5 min od zastosowania. Działanie utrzymuje się do 6-8 h.

Reklama

Betadrin - Wskazania

Ostre stany zapalne spojówek w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia oczu. Stany zapalne związane z podrażnieniem spojówek wskutek stosowania soczewek kontaktowych, działania słońca, dymu papierosowego, kontaktu z wodą na pływalni, itp.

Betadrin - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem. Nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne.

Betadrin - Ostrzeżenia

Nie należy stosować preparatu w przypadku przewlekłego zapalenia spojówek, można go stosować krótko w przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, nadmiernie wrażliwych na aminy sympatykomimetyczne, np. w nadczynności tarczycy oraz w przeroście gruczołu krokowego i w wieku podeszłym. Pacjenci ci powinni być poinformowani, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ogólnych wskazujących, że nafazolina mogła zostać wchłonięta układowo, należy zaprzestać stosowania preparatu. Nie zaleca się stosowania leku u niemowląt i dzieci do 6 lat z powodu trudnych do przewidzenia, a potencjalnie niebezpiecznych działań niepożądanych. Utrzymywanie się objawów podrażnienia lub bólu oka dłużej niż 72 h jest wskazaniem do odstawienia leku. Stosowanie leku powyżej 5 dni lub częściej niż co 3 h jest niewskazane z powodu ryzyka efektu „z odbicia”, prowadzącego wtórnie do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, a także możliwości powstania trwałych zmian w nabłonku. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, osoby noszące miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe powinny je usunąć przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Betadrin - Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie ma danych dotyczących przenikania czynnych składników leku do mleka kobiecego. U kobiet karmiących piersią lek należy stosować ostrożnie.

Betadrin - Efekty uboczne

Najczęściej występują przemijające objawy, takie jak: pieczenie, świąd, przekrwienie spojówki, ból oczu, zaburzenia widzenia. Opisano przypadek zmętnienia rogówki u pacjenta, który wkraplał lek do worka spojówkowego przez 7 dni co najmniej 10 razy na dobę; po odstawieniu leku zmętnienie ustąpiło. Rzadko obserwowano: senność, kołatanie serca, nadciśnienie, bóle i zawroty głowy, nudności, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego. Wystąpienie reakcji ogólnych lub utrzymywanie się miejscowego podrażnienia jest wskazaniem do odstawienia leku. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do miejscowych zmian w nabłonku związanych z jego niedotlenieniem (pogarszających rokowanie), a także do tzw. efektu „z odbicia”.

Betadrin - Interakcje

Stosowanie preparatów zawierających nafazolinę u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilać jej działanie skurczowe na naczynia krwionośne. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO z nafazoliną może doprowadzić do wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Betadrin - Dawkowanie

Miejscowo. Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 1-2 krople do worka spojówkowego w razie potrzeby co 6-8 h. Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

Betadrin - Uwagi

Lek może zaburzać zdolność widzenia i dlatego należy go stosować ostrożnie u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

Pharmindex
<-- popup -->