Cardiopirin

Spis treści

Cardiopirin - skład

1 tabl. zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego.

Cardiopirin - Działanie

Kwas acetylosalicylowy podawany dorosłym w dawkach 100-150 mg/dobę hamuje agregację płytek krwi w wyniku zmniejszenia biosyntezy prostaglandyn w płytkach krwi i komórkach śródbłonka naczyniowego, przez blokowanie cyklooksygenazy, enzymu uczestniczącego w metabolizmie kwasu arachidowego do PgG2 i PgH2 i tromboksanu A2.

Reklama

Cardiopirin - wskazania

Prewencja wtórna ostrych epizodów zakrzepowych w naczyniach wieńcowych i mózgowych u pacjentów ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową, z niedawno przebytym zawałem serca, po zabiegach angioplastyki lub pomostowania naczyń wieńcowych, po niedokrwiennych udarach mózgu lub przejściowych napadach niedokrwiennych.

Cardiopirin - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany, czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, skazy krwotoczne. III trymestr ciąży. Pacjenci z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Jednoczesne podawanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Cardiopirin - ostrzeżenia

Lek można stosować tylko po starannym rozważeniu spodziewanych korzyści z leczenia w stosunku do ryzyka, w następujących okolicznościach: w I i II trymestrze ciąży oraz okresie karmienia piersią; u pacjentów nadwrażliwych na NLPZ lub substancje alergizujace; podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny lub heparyna); u chorych z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby; u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie; u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; u dzieci poniżej 12 lat w związku z możliwością wystąpienia zespołu Reyea – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby; u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, obrzękiem błony śluzowej nosa lub polipami nosa. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego produkt leczniczy może wywołać napad dny moczanowej. Nie stosować co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na możliwość nasilenia krwawień. Nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Cardiopirin - ciąża

W I i II trymestrze ciąży lek można stosować tylko, jeśli korzyści z leczenia przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego należy unikać stosowania produktu lub przerwać karmienie piersią w przypadku systematycznego przyjmowania dużych dawek.

Cardiopirin - efekty uboczne

W zakresie dawek przeciwagregacyjnych działania niepożądane występują rzadko. Odnotowano: bóle brzucha, zgagę, nudności, wymioty, biegunkę, niestrawność; krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone, które mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforację; w rzadkich przypadkach opisano zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania; zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, małopłytkowość; pokrzywkę, odczyny skórne, reakcje anafilaktyczne, astmę oskrzelową, obrzęk naczynioruchowy; w rzadkich przypadkach po długotrwałym stosowaniu dużych dawek odnotowano martwicę brodawek nerkowych i sródmiąższowe zapalenie nerek.

Cardiopirin - interakcje

Nasila toksyczny wpływ metotreksatu na szpik - nie stosować w dawkach 15 mg lub większych na tydzień. Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwzakrzepowymi, trombolitycznymi lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi, np. tyklopidyna, może nasilać ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków. Działa synergicznie z innymi NLPZ, w tym salicylanami w dużych dawkach (3g/dobę) - zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek. Stosowany jednocześnie z lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego powoduje osłabienie działania leków przeciw dnie. Powoduje zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu. Zwiększa działanie leków przeciwcukrzycowych. Kwas acetylosalicylowy w dawkach 3 g na dobę i większych osłabia działanie leków moczopędnych. Może zwiększać działanie ototoksyczne furosemidu. Glikokortykosteroidy systemowe, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, podawane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego, oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i ryzyko przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dawkach 3 g na dobę i większych – zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego. Kwas acetylosalicylowy zwiększa toksyczność kwasu walproinowego, a ten z kolei zwiększa działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Jednoczesne spożywanie alkoholu zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego.

Cardiopirin - dawkowanie

Doustnie. 1 tabl. raz dziennie w trakcie lub po posiłku; popić dużą ilością płynu. W celu przyspieszenia wchłaniania tabletkę można rozkruszyć.

Cardiopirin - uwagi

Pharmindex
<-- popup -->