Cefaleksyna TZF

Spis treści

Cefaleksyna TZF - Skład

1 kaps. twarda zawiera 500 mg cefaleksyny w postaci jednowodnej.

Cefaleksyna TZF - Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna I generacji do podawania doustnego. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej. Oporna jest na działanie β -laktamazy bakterii Gram-ujemnych i β-laktamazy gronkowcowej. Cefaleksyna aktywna jest w zakażeniach wywołanych przez <i>Staphylococcus aureus</i> (w tym także szczepy wytwarzające penicylinazę), <i>Streptococcus pneumonie</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Haemophilus influenzae</i>, <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Moraxella catarrhalis</i>. Po podaniu doustnym prawie całkowicie (80%) wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłanianie leku u noworodków i niemowląt jest znacznie wydłużone. Wiązanie z białkami osocza wynosi 6-15%. C<sub>max</sub> w surowicy osiąga w ciągu 1 h. T<sub>0,5</sub> wynosi około 1 h (u niemowlaków 5 h, u dzieci w wieku 9-12 mies. 2,5 h). Przenika do płynu pozakomórkowego, nie wnika do komórek. Stężenie terapeutyczne stwierdzono w gruczole krokowym, kościach, żółci, skórze. Łatwo przenika przez łożysko i do mleka matki. Wydalana jest w postaci niezmienionej głównie z moczem, niewielka ilość usuwana jest z żółcią. Cefaleksyna jest usuwana z krwi podczas hemodializy i dializy otrzewnowej.

Reklama

Cefaleksyna TZF - Wskazania

Zakażenia dróg oddechowych. Zakażenia skóry i tkanek miękkich. Zakażenia układu moczowo-płciowego. Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę miejscowe oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.

Cefaleksyna TZF - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny, penicyliny lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Cefaleksyna TZF - Ostrzeżenia

Przed podaniem leku pacjentowi należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący występowania reakcji nadwrażliwości na cefalosporyny, penicyliny lub inne alergeny. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na cefaleksynę należy przerwać podawanie leku i wdrożyć odpowiednie leczenie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku podawania leku pacjentom z niewydolnością nerek lub chorobami układu pokarmowego w wywiadzie (szczególnie zapaleniem okrężnicy). Długotrwałe podawanie może spowodować nadmierny rozwój niewrażliwych drobnoustrojów, w takim przypadku antybiotyk należy odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie. Antybiotyki o szerokim spektrum działania (w tym cefalosporyny) mogą wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, w takim przypadku należy przerwać podawanie leku, a w umiarkowanych i ciężkich przypadkach zastosować odpowiednie leczenie.

Cefaleksyna TZF - Ciąża

Zachować ostrożność stosując cefaleksynę w ciąży lub w okresie karmienia piersią (cefaleksyna jest wydzielana do mleka kobiecego i przenika przez łożysko).

Cefaleksyna TZF - Efekty uboczne

Często: biegunka, nudności. Niezbyt często: eozynofilia, wysypka, pokrzywka, świąd, przemijające zwiekszenie aktywności AlAT i AspAT. Rzadko: świąd odbytu i narządów płciowych, zapalenie pochwy, neutropenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, reakcja anafilaktyczna, zawroty i ból głowy, bol brzucha, wymioty, niestrawność, rzekomobloniaste zapalenie jelita, zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, obrzęk naczynioruchowy, przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek, zmęczenie. Częstość nieznana: kandydoza pochwy, omamy, pobudzenie, dezorientacja, bóle stawów, zapalenie stawów, gorączka, dodatnie wyniki bezpośrednich testów Coombsa, fałszywie dodatnie wyniki testów wykrywających glukozę w moczu.

Cefaleksyna TZF - Interakcje

Probenecyd zwalnia proces eliminacji cefaleksyny przez nerki i może zwiększać jej stężenie w surowicy.

Cefaleksyna TZF - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.:zwykle od 1-4 g/dobę w dawkach podzielonych. W umiarkowanych i niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych, anginie paciorkowcowej, zakażeniach skóry i tkanek miękkich srednia dawka dobowa wynosi 250 mg co 6 h. lub 500 mg co 12 h. W ciężkich zakażeniach lub infekcjach wywołanych przez drobnoustroje średnio wrażliwe na antybiotyk, należy stosować większe dawki. Jeżeli konieczne jest podanie dawki większej niż 4 g/dobę należy rozważyć podawanie cefalosporyny pozajelitowo. Dzieci poniżej 12 lat: 25-50 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych, zwykle co 12 h. W ciężkich zakażeniach dawki można podwoić. Czas leczenia. Lek stosuje się 2-3 dni po ustąpieniu objawów choroby. Leczenie zakażeń wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące powinno trwać minimum 10 dni. Leczenia zapalenia pęcherza moczowego należy kontynuować przez 7-14 dni. <u>Szczególne grupy pacjentów</u>. U pacjentów z niewydolnością nerek może być konieczne zmniejszenie dawek lub wydłużenie odstępu między kolejnymi podaniami. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. <u>Sposób podania</u>. Lek należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody, niezależnie od posiłków.

Cefaleksyna TZF - Uwagi

Brak danych odnośnie wplywu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów mogą pojawić się fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa (w tym noworodków, których matki były leczone przed porodem cefalosporynami) oraz wyniki oznaczeń glukozy w moczu (należy wykonać testy enzymatyczne).

Pharmindex
<-- popup -->