Cefaleksyna TZF

Reklama

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna I generacji do podawania doustnego. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej. Oporna jest na działanie β -laktamazy bakterii Gram-ujemnych i β-laktamazy gronkowcowej. Cefaleksyna aktywna jest w zakażeniach wywołanych przez Staphylococcus aureus (w tym także szczepy wytwarzające penicylinazę), Streptococcus pneumonie, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis. Po podaniu doustnym prawie całkowicie (80%) wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłanianie leku u noworodków i niemowląt jest znacznie wydłużone. Wiązanie z białkami osocza wynosi 6-15%. Cmax w surowicy osiąga w ciągu 1 h. T0,5 wynosi około 1 h (u niemowlaków 5 h, u dzieci w wieku 9-12 mies. 2,5 h). Przenika do płynu pozakomórkowego, nie wnika do komórek. Stężenie terapeutyczne stwierdzono w gruczole krokowym, kościach, żółci, skórze. Łatwo przenika przez łożysko i do mleka matki. Wydalana jest w postaci niezmienionej głównie z moczem, niewielka ilość usuwana jest z żółcią. Cefaleksyna jest usuwana z krwi podczas hemodializy i dializy otrzewnowej.

Wskazania

Zakażenia dróg oddechowych. Zakażenia skóry i tkanek miękkich. Zakażenia układu moczowo-płciowego. Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę miejscowe oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny, penicyliny lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Przed podaniem leku pacjentowi należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący występowania reakcji nadwrażliwości na cefalosporyny, penicyliny lub inne alergeny. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na cefaleksynę należy przerwać podawanie leku i wdrożyć odpowiednie leczenie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku podawania leku pacjentom z niewydolnością nerek lub chorobami układu pokarmowego w wywiadzie (szczególnie zapaleniem okrężnicy). Długotrwałe podawanie może spowodować nadmierny rozwój niewrażliwych drobnoustrojów, w takim przypadku antybiotyk należy odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie. Antybiotyki o szerokim spektrum działania (w tym cefalosporyny) mogą wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, w takim przypadku należy przerwać podawanie leku, a w umiarkowanych i ciężkich przypadkach zastosować odpowiednie leczenie.

Ciąża i laktacja

Zachować ostrożność stosując cefaleksynę w ciąży lub w okresie karmienia piersią (cefaleksyna jest wydzielana do mleka kobiecego i przenika przez łożysko).

Działania niepożądane

Często: biegunka, nudności. Niezbyt często: eozynofilia, wysypka, pokrzywka, świąd, przemijające zwiekszenie aktywności AlAT i AspAT. Rzadko: świąd odbytu i narządów płciowych, zapalenie pochwy, neutropenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, reakcja anafilaktyczna, zawroty i ból głowy, bol brzucha, wymioty, niestrawność, rzekomobloniaste zapalenie jelita, zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, obrzęk naczynioruchowy, przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek, zmęczenie. Częstość nieznana: kandydoza pochwy, omamy, pobudzenie, dezorientacja, bóle stawów, zapalenie stawów, gorączka, dodatnie wyniki bezpośrednich testów Coombsa, fałszywie dodatnie wyniki testów wykrywających glukozę w moczu.

Interakcje

Probenecyd zwalnia proces eliminacji cefaleksyny przez nerki i może zwiększać jej stężenie w surowicy.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.:zwykle od 1-4 g/dobę w dawkach podzielonych. W umiarkowanych i niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych, anginie paciorkowcowej, zakażeniach skóry i tkanek miękkich srednia dawka dobowa wynosi 250 mg co 6 h. lub 500 mg co 12 h. W ciężkich zakażeniach lub infekcjach wywołanych przez drobnoustroje średnio wrażliwe na antybiotyk, należy stosować większe dawki. Jeżeli konieczne jest podanie dawki większej niż 4 g/dobę należy rozważyć podawanie cefalosporyny pozajelitowo. Dzieci poniżej 12 lat: 25-50 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych, zwykle co 12 h. W ciężkich zakażeniach dawki można podwoić. Czas leczenia. Lek stosuje się 2-3 dni po ustąpieniu objawów choroby. Leczenie zakażeń wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące powinno trwać minimum 10 dni. Leczenia zapalenia pęcherza moczowego należy kontynuować przez 7-14 dni. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek może być konieczne zmniejszenie dawek lub wydłużenie odstępu między kolejnymi podaniami. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Sposób podania. Lek należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody, niezależnie od posiłków.

Reklama

Uwagi

Brak danych odnośnie wplywu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów mogą pojawić się fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa (w tym noworodków, których matki były leczone przed porodem cefalosporynami) oraz wyniki oznaczeń glukozy w moczu (należy wykonać testy enzymatyczne).

Pharmindex