Znajdź lek

Cilest

Spis treści

Działanie

Jednofazowy doustny preparat antykoncepcyjny. W preparacie zastosowano etynyloestradiol i norgestimat - syntetyczny gestagen o swoistym działaniu progestagennym i minimalnym działaniu androgennym. Norgestimat wykazuje działanie antyestrogenne i antygonadotropowe. Właściwości gestagenu oraz zrównoważenie dawek składnika estrogennego i progestagennego powodują szereg pozytywnych skutków metabolicznych. Preparat może korzystnie wpływać na gospodarkę lipidową organizmu - w trakcie jego stosowania ulega zwiększeniu stężenie frakcji HDL. Zmniejsza zapadalność na czynnościowe torbiele jajnika, na włókniakogruczolaki, mastopatię, na ostre zapalne choroby miednicy, na raka endometrium i na raka jajnika. Zwiększa regularność cyklu miesiączkowego, zmniejsza utratę krwi, zapadalność na niedokrwistość z niedoboru żelaza i zmniejsza zapadalność na bolesne miesiączkowanie. Po podaniu doustnym norgestimat i etynyloestradiol są szybko wchłaniane. Norgestimat jest szybko metabolizowany podczas "pierwszego przejścia" przez jelito i wątrobę do 17-deacetylonorgestimatu i norgestrelu, które są farmakologicznie czynnymi progestagenami. Etynyloestradiol jest metabolizowany do różnych metabolitów hydroksylowych oraz ich związków sprzężonych. 17-deacetylonorgestimat jest związany z albuminami i nie jest związany z SHBG, natomiast norgestrel jest związany głównie z SHBG. Etynyloestradiol jest w znacznym stopniu wiązany z albuminami krwi. Metabolity obu substancji czynnych preparatu są wydalane z moczem i z kałem. T0,5 wynoszą odpowiednio: dla etynyloestradiolu - 10-15 h, 17-deacetylonorgestimatu - 24,9 h, norgestrelu - 45 h.

Wskazania

Doustna antykoncepcja u kobiet.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepowego zapalenia żył lub innych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy żył (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna). Występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy tętnic (zawał mięśnia sercowego, zaburzenia krążenia mózgowego) lub stany prodromalne (np.: przejściowy napad niedokrwienny mózgu, dławica piersiowa). Występowanie ciężkich lub złożonych czynników ryzyka zakrzepicy żył lub tętnic. Przebyta migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi. Stwierdzone predyspozycje do zakrzepicy (trombofilia). Wada zastawkowa serca z powikłaniami. Ciężkie nadciśnienie tętnicze krwi (utrzymujące się skurczowe ciśnienie tętnicze ≥160 mmHg lub utrzymujące się rozkurczowe ciśnienie tętnicze ≥100 mmHg). Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi. Występowanie obecnie lub w przeszłości ostrej choroby wątroby, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy. Występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych lub złośliwych). Prawdopodobny lub rozpoznany, zależny od estrogenów rak narządów płciowych lub piersi. Hiperplazja endometrium. Niezdiagnozowane krwawienie z dróg rodnych. Żółtaczka cholestatyczna w ciąży lub żółtaczka podczas stosowania doustnego środka antykoncepcyjnego w wywiadzie. Ciąża lub podejrzenie ciąży.