Ciprobay Uro

Spis treści

Ciprobay Uro - Skład

1 tabl. powl. zawiera 100 mg ciprofloksacyny w postaci chlorowodorku (jednowodzian).

Ciprobay Uro - Działanie

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów. Wywiera działanie bakteriobójcze poprzez zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku hamowania aktywności gyrazy DNA. Ciprofloksacyna jest aktywna wobec większości bakterii opornych na antybiotyki β-laktamowe, aminoglikozydy, makrolidy, polipeptydy, kotrimoksazol, doksycyklinę, pochodne nitrofuranu. Szczególnie silnie działa na bakterie Gram-ujemne, m.in. <I>Haemophilus influenzae</I>, <I>Neisseria spp.</I>, <I>Enterobacteriaceae</I> (rodzaje <I>Salmonella</I>, <I>Shigella</I>, <I>Citrobacter</I>, <I>Proteus</I>, <I>Klebsiella</I>, <I>Enterobacter</I>, <I>Serratia</I>, <I>Escherichia coli</I>), <I>Pseudomonas aeruginosa</I>, <I>Acinetobacter spp.</I>, <I>Vibrio spp.</I>, <I>Moraxella catarrhalis</I>, <I>Campylobacter spp.</I>, <I>Legionella pneumophila</I>. Spośród bakterii Gram-dodatnich najsilniej działa na <I>Staphylococcus aureus</I> i <I>S. epidermidis</I>. Zmienną wrażliwość wykazują <I>Streptococcus spp.</I>, <I>Enterococcus faecalis</I>, <I>Mycoplasma hominis</I>, <I>Gardnerella spp.</I>, <I>Mycobacterium tuberculosis</I> i <I>M. fortuitum</I>. Ciprofloksacyna nie działa na <I>Bacteroides fragilis</I>, <I>Enterococcus faecium</I>, <I>Ureaplasma urealyticum</I>, <I>Treponema pallidum</I>, <I>Nocardia asteroides</I>. Wykazuje krzyżową oporność z innymi fluorochinolonami. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność 70-80%), osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 20-30%. Doskonale przenika do płynów ustrojowych i tkanek, zwłaszcza do płuc, gruczołu krokowego, migdałków podniebiennych, kości, płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest częściowo metabolizowana w wątrobie. T<sub>0,5</sub> wynosi 3-5 h. Ciprofloksacyna jest wydalana głównie w postaci nie zmienionej z moczem (około 45%) i kałem (25%), a także w postaci metabolitów.

Reklama

Ciprobay Uro - Wskazania

Leczenie niepowikłanych zakażeń dróg moczowych wywołanych przez bakterie wrażliwe na ciprofloksacynę.

Ciprobay Uro - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na ciprofloksacynę lub inne chinolony. Nie zaleca się podawania w ciąży i okresie karmienia piersią oraz u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Ciprobay Uro - Ostrzeżenia

Bardzo ostrożnie stosować u chorych na padaczkę oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności oun (m.in. obniżony próg drgawkowy, napady drgawkowe w wywiadzie, zmniejszony przepływ mózgowy, udar mózgu, zmiany strukturalne w tkance mózgowej).

Ciprobay Uro - Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania w ciąży: kategoria C (wg US FDA). Ze względu na fakt, że badania na zwierzętach nie wykluczyły negatywnego wpływu fluorochinolonów na rozwój chrząstki stawowej u potomstwa, a brak jest odpowiednich badań u kobiet w ciąży, dopuszcza się stosowanie preparatu u kobiet ciężarnych wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Ciprobay Uro - Efekty uboczne

Najczęściej (1-10% pacjentów) występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, biegunka) oraz wysypka skórna. Niezbyt często (0,1-1% pacjentów) obserwowano zaburzenia ze strony oun (zawroty i ból głowy, bezsenność, pobudzenie, dezorientacja), grzybice, zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej we krwi, bóle brzucha, wymioty, niestrawność, jadłowstręt, hiperbilirubinemię, zaburzenia smaku, zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego (eozynofilia, leukopenia), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, bóle stawów, świąd, wysypkę grudkowo-plamkową, pokrzywkę. U mniej niż 0,1% pacjentów występowały zaburzenia krążenia (m.in. tachykardia, omdlenia), reakcje nadwrażliwości (m.in. gorączka polekowa, anafilaksja, reakcje fotonadwrażliwości), niedokrwistość i inne zaburzenia hematologiczne, obrzęki obwodowe i naczyniowe, hiperglikemia, bóle mięśniowe, obrzęki stawów, omamy, parestezje, niepokój, depresja, drgawki, zaburzenia ze strony narządów zmysłów, żółtaczka, zaburzenia ze strony układu moczowo-płciowego.

Ciprobay Uro - Interakcje

Ciprofloksacyna nasila działanie i toksyczność teofiliny (należy monitorować jej stężenie we krwi), cyklosporyny (konieczna kontrola stężenia kreatyniny we krwi), glibenklamidu (ryzyko hipoglikemii), doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny, meksyletyny, a także może prowadzić do zmniejszenia lub zwiększenia stężenia fenytoiny we krwi. Związki magnezu, glinu (w tym sukralfat), żelaza i wapnia znacznie zmniejszają wchłanianie ciprofloksacyny z przewodu pokarmowego (preparat należy przyjmować na 1-2 h przed lub 4 h po podaniu tych leków). Niektóre leki z grupy NLPZ (nie dotyczy kwasu acetylosalicylowego) mogą obniżać próg drgawkowy w skojarzeniu z dużymi dawkami chinolonów (należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów otrzymujących te leki). Metoklopramid przyspiesza wchłanianie ciprofloksacyny, a probenecid przedłuża jej wydalanie, nasilając działanie i toksyczność. Ciprofloksacyna przedłuża wydalanie diazepamu.

Ciprobay Uro - Dawkowanie

Dorośli doustnie 100 mg co 12 h przez 3 dni. Tabletek nie należy rozgryzać.

Ciprobay Uro - Uwagi

Pharmindex