Znajdź lek

Ciprobay Uro

Spis treści

Działanie

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów. Wywiera działanie bakteriobójcze poprzez zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku hamowania aktywności gyrazy DNA. Ciprofloksacyna jest aktywna wobec większości bakterii opornych na antybiotyki β-laktamowe, aminoglikozydy, makrolidy, polipeptydy, kotrimoksazol, doksycyklinę, pochodne nitrofuranu. Szczególnie silnie działa na bakterie Gram-ujemne, m.in. Haemophilus influenzae, Neisseria spp., Enterobacteriaceae (rodzaje Salmonella, Shigella, Citrobacter, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Escherichia coli), Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Vibrio spp., Moraxella catarrhalis, Campylobacter spp., Legionella pneumophila. Spośród bakterii Gram-dodatnich najsilniej działa na Staphylococcus aureus i S. epidermidis. Zmienną wrażliwość wykazują Streptococcus spp., Enterococcus faecalis, Mycoplasma hominis, Gardnerella spp., Mycobacterium tuberculosis i M. fortuitum. Ciprofloksacyna nie działa na Bacteroides fragilis, Enterococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Nocardia asteroides. Wykazuje krzyżową oporność z innymi fluorochinolonami. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność 70-80%), osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 20-30%. Doskonale przenika do płynów ustrojowych i tkanek, zwłaszcza do płuc, gruczołu krokowego, migdałków podniebiennych, kości, płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest częściowo metabolizowana w wątrobie. T0,5 wynosi 3-5 h. Ciprofloksacyna jest wydalana głównie w postaci nie zmienionej z moczem (około 45%) i kałem (25%), a także w postaci metabolitów.

Wskazania

Leczenie niepowikłanych zakażeń dróg moczowych wywołanych przez bakterie wrażliwe na ciprofloksacynę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ciprofloksacynę lub inne chinolony. Nie zaleca się podawania w ciąży i okresie karmienia piersią oraz u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.