Codipar

Reklama

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, nie wykazuje działania przeciwzapalnego. Nie wpływa na proces krzepnięcia krwi. Działa głównie poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn w OUN, nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Paracetamol dobrze wchłania się po podaniu doodbytniczym. Wiązanie z białkami krwi jest nieznaczne. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie, a wydalanie następuje głównie z moczem po sprzężeniu z kwasem glukuronowym bądź siarkowym. Podany doodbytniczo osiąga maksymalne stężenie we krwi po 45 minutach od podania. Jego biodostępność wynosi 88%. T0,5 wynosi ok 2,5 h.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia: bóle głowy i zębów; bóle mięśniowe, stawowe i kostne; bolesne miesiączki; bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych. Gorączka w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Choroba alkoholowa.

Środki ostrożności

W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać alkoholu. Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku preparatów zawierających paracetamol, ponieważ może dojść do przedawkowania. Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie spożywających alkohol. Poniżej 5% pacjentów uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego może być również uczulonych na paracetamol.

Ciąża i laktacja

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach, lek może być stosowany w okresie ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności. Paracetamol przenika do mleka kobiecego, lecz karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania paracetamolu.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka, wysypka, rumień), zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), upośledzenie czynności wątroby i nerek. Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia krwi i układu chłonnego: methemoglobinemia, agranulocytoza i małopłytkowość.

Interakcje

Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu. Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego (dotyczy podania doustnego). Kofeina zwalnia metabolizm wątrobowy i zwiększa siłę działania przeciwbólowego paracetamolu. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenia wątroby. Podawanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek.

Dawkowanie

Doodbytniczo. Czopki 250 mg. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 czopek do 4 razy na dobę; nie częściej niż co 4 h. Czopków nie należy dzielić. Paracetamolu nie należy stosować u dzieci dłużej niż 3 dni. Czopki 500 mg. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 czopek 4-6 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 8 czopków na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g; a podczas leczenia długotrwałego 2,6 g. Czopków nie należy dzielić. Paracetamolu nie należy stosować u dzieci dłużej niż 3 dni, a u dorosłych dłużej niż 10 dni bez zalecenia lekarza.

Reklama

Uwagi

Paracetamol nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex