Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗

Codipar

Spis treści

Reklama

Codipar - skład

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

Reklama

Codipar - działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, nie wykazuje działania przeciwzapalnego. Nie wpływa na proces krzepnięcia krwi. Mechanizm działania przeciwgorączkowego związany jest z hamowaniem syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym, natomiast mechanizm ośrodkowego działania przeciwbólowego nie jest dokładnie znany. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. W ok 25% wiąże się z białkami osocza. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie, a wydalanie następuje głównie z moczem po sprzężeniu z kwasem glukuronowym bądź siarkowym. T0,5 wynosi 1-3 h, a w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby i po podaniu dawek toksycznych może być przedłużony do ponad 4 h. Wchłanianie paracetamolu zachodzi głównie w jelicie cienkim. Przyjmowanie paracetamolu w czasie posiłku spowalnia wchłanianie, obniża wartość maksymalnego stężenia w osoczu i przedłuża czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia.

Codipar - wskazania

Bóle różnego pochodzenia: bóle głowy; bóle mięśniowe, stawowe i kostne; bolesne miesiączki; bóle zębów. Gorączka w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Reklama

Codipar - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Choroba alkoholowa.

Reklama

Codipar - ostrzeżenia

W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu. Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku preparatów zawierających paracetamol (acetaminofen), ze względu na możliwość przedawkowania. Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby i nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Poniżej 5% pacjentów uczulonych na pochodne kwasu salicylowego może być również uczulonych na paracetamol. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabl. to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Codipar - ciąża

Lek nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero, są niejednoznaczne. Paracetamol można stosować w okresie ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Jednak należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę, przez jak najkrótszy czas i możliwie najrzadziej. Paracetamol przenika do mleka kobiecego. Z dostępnych danych wynika, że karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania paracetamolu.

Reklama

Codipar - efekty uboczne

Bardzo rzadko: zaburzenia układu immunologicznego (odczyny alergiczne w tym świąd, pokrzywka, wysypka, rumień), zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty), zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (zaburzenia czynności wątroby), zaburzenia nerek i dróg moczowych (zaburzenia czynności nerek), ciężkie reakcje skórne (ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona). Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia krwi i układu chłonnego: methemoglobinemia, agranulocytoza, małopłytkowość.

Codipar - interakcje

Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu oraz potęguje działanie kofeiny. Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenie wątroby. Podawanie paracetamolu jednocześnie z NLPZ u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek.

Codipar - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 tabl. co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 8 tabl. na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4 g a podczas leczenia długotrwałego 2,6 g. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat. U dzieci przelicza się dawkę na masę ciała i stosuje jednorazowo dawkę 10 do 15 mg/kg mc. Zazwyczaj stosuje się 1/2 tabl. co 4-6 h, nie częściej niż 4 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 tabl. na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 65 mg/kg mc. Jeśli ból utrzymuje się powyżej 5 dni lub gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, nasila się, lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć opinii lekarza.

Codipar - uwagi

Paracetamol nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Cefalgin Migraplus

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!