} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Deprim

Spis treści

Reklama

Deprim - skład

1 tabl. powl. zawiera 60 mg suchego wyciągu z dziurawca, co odpowiada 0,05-0,25 mg sumy hyperycyn. 1 kaps. zawiera 425 mg suchego wyciągu z dziurawca, co odpowiada 0,75-1,3 mg sumy hyperycyn. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Deprim - działanie

Substancje czynne zawarte w wyciągu z dziurawca zmniejszają nasilenie łagodnych objawów depresyjnych głównych (obniżenie nastroju, brak motywacji do działania) i towarzyszących (senność, zaburzenia koncentracji). Mechanizm działania polega prawdopodobnie m.in. na hamowaniu wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników w o.u.n. Działanie występuje po 10-14 dniach.

Reklama

Deprim - wskazania

Łagodne zaburzenia nastroju typu depresyjnego.

Reklama

Deprim - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Rozpoznana nadwrażliwość skóry na światło. Epizody ciężkiej depresji. Jednoczesne stosowanie takich leków, jak: indynawir i inne inhibitory proteazy zwalczające zakażenia wywołane przez retrowirusy i stosowane w leczeniu HIV; irynotekan, imatynib i inne cytostatyki; cyklosporyna; takrolimus; warfaryna i inne pochodne kumaryny; inne leki przeciwdepresyjne; doustne środki antykoncepcyjne, zastrzyki antykoncepcyjne lub wszczepy hormonalne (w związku z ryzykiem osłabienia lub zniesienia działania antykoncepcyjnego i możliwością pojawienia się nieregularnych krwawień lub zajścia w ciążę). Tabl.: Wiek pacjenta poniżej 12 lat.

Reklama

Deprim - ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu zalecana jest konsultacja lekarza, gdyż objawy depresji mogą być spowodowane inną chorobą. Ziele dziurawca może zmniejszyć skuteczność jednocześnie stosowanych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn (tj. fenprokumon), teofiliny i digoksyny; u tych pacjentów zwłaszcza na początku i po zakończeniu leczenia, zaleca się  kontroloiwanie przebiegu leczenia np. oznaczając stężenie leku w osoczu lub pełnej krwi. Podczas stosowania preparatu należy unikać intensywnej ekspozycji na promieniowanie UV. U kobiet stosujących doustne środki hormonalne może wystąpić krwawienie międzymiesiączkowe; zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży. Ze względu na zawartość laktozy pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować preparatu. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Reklama

Deprim - ciąża

Ze względu na brak danych o bezpieczeństwie nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Reklama

Deprim - efekty uboczne

Rzadko: bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uczucie zmęczenia, reakcje alergiczne skóry (zaczerwienienie, świąd, pieczenie skóry), niepokój, dezorientacja. Bardzo rzadko: reakcje podobne do oparzenia słonecznego po ekspozycji na słońce (zwłaszcza u osób o jasnej karnacji), u pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym istnieje ryzyko napadu epizodu maniakalnego.

Deprim - interakcje

Prepart nie powinien być stosowany jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, zastrzykami antykoncepcyjnymi oraz wszczepami hormonalnymi. Preparat może indukować metabolizm leków, w którym uczestniczy wiele enzymów układu cytochromu P450 (np. CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 lub CYP3A4), jak również p-glikoproteiny (np. feksofenadyna, benzodiazepiny i ich pochodne, metadon, symwastatyna, finasteryd). Działanie to może to prowadzić do osłabienia i (lub) skrócenia czasu działania tych leków. Zwiększona aktywność enzymów normalizuje się zazwyczaj w ciągu tygodnia od przerwania stosowania ziela dziurawca. Preparat może  być przyczyną zmniejszenia skuteczności takich leków jak: leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryn (tj. fenprokumon, warfaryna); cyklosporyna; takrolimus; digoksyna; indynawir i inne inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażenia HIV; irynotekan, imatynib i inne cytostatyki; amitryptylina, nortryptylina; midazolam; teofilina. Istnieje możliwość wystąpienia inetrakcji między zielem dziurawca i lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina, fenobarbital i fenytoina. Ziele dziurawca może nasilać działanie niektórych leków przeciwdepresyjnych (nefazodon, paroksetyna, sertralina), buspironu lub tryptanów. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami o działaniu fotouczulającym może teoretycznie spowodować nasilenie działania fototoksycznego. Ziele dziurawca może osłabiać skuteczność antykoncepcji hormonalnej.

Deprim - dawkowanie

Doustnie. Tabletki. Dorośli: 2 tabl. powl. 3-4 razy na dobę. Młodzież >12 rż.: 2 tabl. powl. 3 razy na dobę.  Dzieci <12 rż.: ze względu na brak doświadczenia nie zaleca sie stosowania. Kapsułki. Dorośli: 1 kaps. 2 razy na dobę najlepiej o tej samej porze każdego dnia. Dzieci i młodzież: ze względu na brak doświadczenia nie zaleca się stosowania u osób <18 rż. Zauważalnego działania leku należy spodziewać się: tabl. powl.: po upływie 10-14 dni od rozpoczęcia leczenia; kaps.: nie wcześniej niż po upływie 4 tyg. Jeżeli stan pacjenta nie poprawi się po upływie 4-6 tyg. od rozpoczęcia leczenia, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Sposósb podania. Tabl. należy przyjmować razem z posiłkami, popijając odpowiednią ilością płynu.

Deprim - uwagi


Podobne leki
Intractum Hyperici PhytoPharm
Hyperherba
Apatinac

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!