Dla Ciebie, na zdrowie!

Dermovate

Dermovate stosowany jest podczas leczenia chorób skóry, takich jak łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych), liszaj płaski czy toczeń rumieniowaty (DLE).
Spis treści

Reklama

Dermovate - wskazania

Dermovate wskazany jest u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat do leczenia miejscowego chorób skóry reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak:

 • łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),
 • liszaj płaski,
 • toczeń rumieniowaty krążkowy,
 • nawracający wyprysk,
 • trudne w leczeniu choroby skóry, których dotychczasowe leczenie słabszymi
 • kortykosteroidami okazało się nieskuteczne.

Reklama

Dermovate - skład

1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas)

Reklama

Dermovate - dawkowanie

Krem należy stosować raz lub dwa razy na dobę, delikatnie wcierając niewielką ilość produktu leczniczego w miejsca chorobowo zmienione.

Podobnie jak podczas miejscowego stosowania innych kortykosteroidów o silnym działaniu, po uzyskaniu poprawy leczenie należy przerwać. Produkt leczniczy może być zastosowany ponownie w zaostrzeniach choroby.

Zazwyczaj leczenie produktem leczniczym Dermovate krem trwa kilka dni. Terapia nie powinna trwać dłużej niż 2 - 4 tygodnie bez kontroli lekarskiej. Jeżeli nie uzyskuje się poprawy, należy ponownie przeanalizować wskazania do stosowania produktu leczniczego.

Jeżeli niezbędne jest dalsze leczenie kortykosteroidami, należy stosować produkty lecznicze zawierające kortykosteroidy o mniejszej sile działania, zapewniające kontrolę objawów choroby.

W chorobach opornych na leczenie, zwłaszcza przebiegających z hiperkeratozą, skuteczność produktu leczniczego może być zwiększona poprzez zastosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Przynosi to zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez stosowanie produktu leczniczego bez opatrunku okluzyjnego.

Reklama

Dermovate - przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego Dermovate krem w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na klobetazolu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,
 • trądzik różowaty,
 • trądzik pospolity,
 • zapalenie skóry w okolicy ust,
 • świąd okolicy odbytu i narządów płciowych,
 • zakażenie skóry wywołane przez wirusy (np. opryszczki zwykłej, ospy wietrznej), bakterie lub grzyby,
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Dermovate - działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały uporządkowane według klasyfikacji układów narządowych i częstości występowania. Częstość jest określona następująco: bardzo często (> = 1/10), często (> = 1/100, < 1/10), niezbyt często (> = 1/1000, < 1/100), rzadko (> = 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często zostały określone głównie na podstawie badań klinicznych. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko zostały określone na podstawie spontanicznych zgłoszeń.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość.

Miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak rumień, wysypka, świąd, pokrzywka, miejscowe pieczenie skóry i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry mogą wystąpić w miejscu stosowania produktu leczniczego i mogą być podobne do objawów leczonej choroby. Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać leczenie.

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: objawy hiperkortyzolizmu (zespół Cushinga).

Podobnie jak w przypadku innych kortykosteroidów stosowanych miejscowo, stosowanie długotrwałe i w dużych dawkach lub na dużych powierzchniach skóry, może powodować nadmierne wchłanianie produktu leczniczego i doprowadzić do pojawienia się objawów hiperkortyzolizmu. Wystąpienie objawów hiperkortyzolizmu jest bardziej prawdopodobne u dzieci oraz po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych, które zwiększają ilość wchłoniętego leku.

Zaburzenia naczyń

Niezbyt często: rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych.

Długotrwałe leczenie oraz stosowanie produktu leczniczego w dużych dawkach może prowadzić do rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych, szczególnie w przypadkach gdy stosowano produkt leczniczy w fałdach skórnych bądź pod opatrunkiem okluzyjnym.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: miejscowe zmiany zanikowe skóry, rozstępy.

Bardzo rzadko: ścieńczenie skóry, przebarwienia, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów,

uogólniona łuszczyca krostkowa. Przedłużające się leczenie może prowadzić do miejscowych zmian zanikowych skóry. W rzadkich przypadkach obserwowano w trakcie leczenia przejście zmian łuszczycowych w postać krostkową, w szczególności po zaprzestaniu leczenia kortykosteroidami o bardzo silnym działaniu.

Reklama

Dermovate a ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży. Miejscowe stosowanie steroidów u ciężarnych samic zwierząt może powodować wady rozwojowe płodu. Nie dowiedziono podobnego działania u ludzi. Niemniej u kobiet w ciąży nie należy stosować produktu leczniczego na dużych powierzchniach skóry lub przez dłuższy czas.


Podobne leki
Clobederm
Dermklobal
Novate
Clobex

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!