Dexapolcort N

Spis treści

Dexapolcort N - skład

1 g zawiesiny zawiera 1,38 mg siarczanu neomycyny i 0,28 mg deksametazonu.

Dexapolcort N - Działanie

Preparat do stosowania miejscowego, połączenie antybiotyku z kortykosteroidem. Neomycyna - antybiotyk aminoglikozydowy - wykazuje szerokie spektrum działania na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Deksametazon zastosowany miejscowo wywiera umiarkowanie silne działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne. Preparat działa przeciwbakteryjnie, ogranicza miejscowe procesy zapalne, zmniejsza rumień i świąd.

Reklama

Dexapolcort N - wskazania

Miejscowe leczenie skórnych zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na neomycynę w przypadkach, gdy jest konieczne również przeciwzapalne i (lub) przeciwświądowe leczenie.

Dexapolcort N - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na neomycynę, deksametazon lub jakąkolwiek substancję pomocniczą. Wirusowe, grzybicze lub gruźlicze choroby skóry. Trądzik pospolity i różowaty. Zapalenie skóry dookoła ust (dermatitis perioralis). Odczyny po szczepieniach ochronnych. Nowotwory skóry i stany przedrakowe.

Dexapolcort N - ostrzeżenia

Jeśli w miejscu aplikacji preparatu wystąpi podrażnienie, preparat należy odstawić. Należy unikać długotrwałego stosowania lub na dużych powierzchniach skóry oraz nie należy stosować go pod opatrunkami okluzyjnymi, ponieważ może dojść do zaniku naskórka, rozstępów i nadkażeń oraz zwiększa się ryzyko wchłaniania deksametazonu do krwi. W takich przypadkach deksametazonmoże wykazywać ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, włącznie z zahamowaniem czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (m.in. objawy zespołu Cushinga, glikozuria, hiperglikemia). Jeśli wystąpią ogólnoustrojowe objawy niepożądane kortykosteroidów, należy bezwzględnie przerwać leczenie oraz monitorować stężenie kortyzolu w moczu. Deksametazon może wchłaniać się przez skórę i działać immunosupresyjnie - w czasie stosowania pacjenci powinni uważać, aby nie zarazić się zakaźną chorobą wirusową (ospą wietrzną, odrą). Przy długotrwałym stosowaniu preparatu może dojść do rozmnożenia szczepów bakterii opornych na neomycynę, alergii na neomycynę. W przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie niewrażliwe na neomycynę lub grzyby, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania leku u dzieci (ryzyko ogólnoustrojowego działania deksametazonu). Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Dexapolcort N - ciąża

W ciąży stosować wyłącznie, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. W przypadku konieczności zastosowania preparatu, należy unikać stosowania na duże powierzchnie, w dużych dawkach i przez dłuższy czas. Kortykosteroidy i neomycyna przenikają do mleka matki, dlatego u kobiet karmiących piersią, należy rozważyć, czy rozpocząć leczenie preparatem czy przerwać karmienie piersią, biorąc pod uwagę znaczenie terapeutyczne dla matki i działania niepożądane, które mogą wystąpić u dziecka.

Dexapolcort N - efekty uboczne

Ze względu na zawartość deksametazonu może pojawić się: pieczenie, świąd, podrażnienie w miejscu aplikacji, nadmierne wysuszenie, zmiany zanikowe skóry, zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, zmiany trądzikopodobne, rozstępy, potówki, wysypka, nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry, wtórne zakażenia skórne i zapalenie mieszków włosowych. Podczas długotrwałego stosowania na dużych powierzchniach skóry deksametazon może wywoływać ogólnoustrojowe objawy niepożądane typowe dla kortykosteroidów. U dzieci i niemowląt mogą wystąpić dodatkowo zaburzenia wzrostu i rozwoju. Neomycyna może powodować miejscowe podrażnienie skóry, reakcje alergiczne, ototoksyczne (uszkodzenie słuchu) i uszkodzenie nerek.

Dexapolcort N - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego miejscowego stosowania dwóch lub więcej preparatów. Długotrwałe jednoczesne stosowanie z lekami oto- lub nefrotoksycznymi, m.in. gentamycyną, kwasem etakrynowym, kolistyną, może nasilać toksyczność neomycyny.

Dexapolcort N - dawkowanie

Zewnętrznie. Chorobowo zmienioną powierzchnię skóry spryskuje się 2-4 razy na dobę w równych odstępach czasowych (z odległości 15-20 cm w ciągu 1-3 sek, trzymając pojemnik pionowo).

Dexapolcort N - uwagi

Unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi, chronić oczy, nie wdychać rozpylanego preparatu. Po każdym nałożeniu preparatu, należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Brak danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Pharmindex
<-- popup -->