Dla Ciebie, na zdrowie!

Doxycyclinum Farma-Projekt

Spis treści

Reklama

Doxycyclinum Farma-Projekt - skład

1 kaps. twarda zawiera 100 mg doksycykliny w postaci jednowodzianu.

Reklama

Doxycyclinum Farma-Projekt - działanie

Antybiotyk tetracyklinowy o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Wywiera silne działanie bakteriostatyczne w wyniku hamowania biosyntezy białka bakterii. Do szczepów wrażliwych należą: bakterie Gram-ujemne (w tym Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Brucella spp.), bakterie Gram-dodatnie (Streptococcus haemolyticus (α i β), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes) oraz inne drobnoustroje (Rikettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.). Do szczepów średnio wrażliwych należą: bakterie Gram-ujemne (Escherichia coli, Enterobacter spp., Bacteroides spp., Klebsiella spp., Salmonella spp. oraz Shigella spp.), bakterie Gram-dodatnie (Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes). Do szczepów zazwyczaj opornych należą: Enterococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Serratia spp. oraz Providencia spp. Doksycyklina działa również na inne drobnoustroje: Actinomyces spp., Leptospira, Nocardia spp., Treponema pallidum, T. pertenue, Clostridium perfringens, C. tetani, Fusobacterium fusiforme, Entamoeba spp., Balantidium coli i Plasmodium falciparum. Doksycyklina całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego i podlega efektowi pierwszego przejścia. Wiąże się z białkami osocza w 80-90%. Dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych z wyjątkiem płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym jej stężenie stanowi 10-20% stężenia we krwi. Kumuluje się w kościach i zębach, szczególnie wysokie stężenie osiąga w wątrobie i drogach żółciowych. Jest metabolizowana w nieznacznym stopniu. Wydala się z moczem w postaci niezmienionej (40%) oraz z kałem w postaci nieaktywnego chelatu (20-40%). T0,5 we krwi po jednorazowym podaniu wynosi 16-18 h, po wielokrotnym podaniu 22-23 h.

Reklama

Doxycyclinum Farma-Projekt - wskazania

Zakażenia wywołane przez wrażliwe drobnoustroje: zakażenia dróg oddechowych, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc (powodowane przez drobnoustroje z rodzaju Mycoplasma pneumoniae, Rikettsia spp. i Chlamydia spp.). Zakażenia układu moczowo-płciowego powodowane przez drobnoustroje z rodzaju Chlamydia, Ureaplasma urealyticum, ostre zapalenia gruczołu krokowego, niepowikłane przypadki rzeżączki - zwłaszcza przy równoczesnej infekcji wywołanej przez Chlamydia; zakażenia żeńskich narządów płciowych, kiła (Treponema pallidum) - przy uczuleniu na penicylinę; zakażenia dróg moczowych (tylko przy potwierdzonej wrażliwości na antybiotyk). Zakażenia przewodu pokarmowego np: cholera (Vibrio cholerae), zakażenia wywołane przez Yersinia pestis, Campylobacter foetus i Shigella sp. przy potwierdzonej wrażliwości na antybiotyk, sprue tropikalne, choroba Whipplea, biegunka podróżnych. Zakażenia skóry np.: ciężkie postacie trądziku pospolitego (Acne vulgaris) oraz trądziku różowatego (Acne rosacea). Zakażenia oczu wywołane przez drobnoustroje Chlamydia trachomatis: wtrętowe zapalenie spojówek oka i jaglica. Borelioza (choroba z Lyme) wywoływana przez Borrelia burgdoferi, gdy występuje rumień przewlekły wędrujący oraz rzadkie zakażenia jak brucelloza (Brucella spp.), ornitozy (Chlamydia psittaci), bartoneloza (Bartonella baciliformis), listerioza (Listeria monocytogenes), riketsjoza (Rickettsia acari), malinica (Treponema pertenue), dżuma (Yersinia pestis), ziarniniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatosis).

Reklama

Doxycyclinum Farma-Projekt - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tetracykliny lub jakikolwiek składnik preparatu. Ciężka niewydolność wątroby. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, gdyż przenika przez łożysko i do mleka matki. Nie należy stosować leku przed zakończeniem okresu formowania zębów, tzn. w II połowie ciąży oraz u dzieci poniżej 12 rż. W wyniku odkładania się związków wapniowo-ortofosfatowych może dochodzić do trwałego przebarwienia zębów, uszkodzenia szkliwa lub opóźnienia rozwoju kośćca.

Reklama

Doxycyclinum Farma-Projekt - ostrzeżenia

Należy rozważyć przerwanie leczenia doksycykliną, jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości krwi. Podczas stosowania antybiotyku przez dłuższy czas należy systematycznie przeprowadzać kontrolę obrazu krwi oraz testy czynności wątroby i nerek. Podczas leczenia doksycykliną pacjent powinien unikać opalania się na słońcu lub w solarium, gdyż może dochodzić do reakcji uczuleniowych na obszarach skóry narażonej na działanie promieni UV, w tym do zaczerwienień, obrzęków, powstawania pęcherzy, a rzadziej również do odwarstwienia się paznokci i ich przebarwiania. Tak jak w przypadku innych antybiotyków może dojść do nadmiernego rozwoju niewrażliwych drobnoustrojów, w tym do zakażeń grzybiczych. Podczas stosowania leku mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym ciężkie lub zagrażające życiu.  Jeśli pojawi się biegunka, należy stwierdzić, czy nie jest to objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. W lekkich przypadkach wystarczy odstawić lek, w razie niepowodzenia i w ciężkich stanach podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę. Ostrożnie stosować u pacjentów z objawami niewydolności nerek. Opisywano objawy łagodnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego u dorosłych pacjentów oraz uwypuklenia ciemiączka u niemowląt. Objawy ustępowały całkowicie po odstawieniu leku. Pacjenci uczuleni na którykolwiek lek z grupy tetracyklin mogą być również uczuleni na doksycyklinę (tzw. alergia krzyżowa). Leczenie doksycykliną należy przerwać jeśli u pacjenta występuje porfiria lub miastenia. Doksycyklina może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych (wskazane jest stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji). Leku nie powinno się przyjmować w pozycji leżącej lub bezpośrednio przed położeniem się do łóżka ponieważ może wystąpić zapalenie lub owrzodzenie przełyku.

Reklama

Doxycyclinum Farma-Projekt - ciąża

Dopuszcza się stosowanie preparatu w ciąży wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi bezwzględna konieczność jego podania matce. Tetracykliny wykazują działanie hepatotoksyczne u kobiet ciężarnych, ponadto ich podawanie w II trymestrze ciąży prowadzi do opóźnienia rozwoju kośćca płodu, nieodwracalnego przebarwienia zębów i uszkodzenia szkliwa. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Doxycyclinum Farma-Projekt - efekty uboczne

Często: zaburzenia rozwoju zębów i kości, łamliwość kości, nieodwracalne przebarwienia zębów (szczególnie w rozwijających się tkankach, np. u dzieci), bóle mięśni i stawów. Niezbyt często: zaburzenia przedsionkowe (szumy uszne i zawroty głowy), bóle brzucha, brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, fotodermatozy, wysypka plamisto-grudkowa i rumień. Rzadko: niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia, neutropenia, eozynofilia, wypukłe ciemiączko u niemowląt (spowodowane przez łagodne zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego), łagodne zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego z podrażnieniem opon mózgowych i rozszerzeniem źrenic także u starszych dzieci i u dorosłych, ból głowy, trudności w połykaniu, czarny język, zapalenie jamy ustnej, świąd odbytu, zaburzenia czynności wątroby z przemijającym zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, nasilenie azotemii u osób z niewydolnością nerek, złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, nadkażenia powodowane przez oporne drobnoustroje (zakażenia drożdżakami, zapalenie języka, gronkowcowe zapalenie jelita, rzekomobłoniaste zapalenie jelita - z nadmiernym wzrostem Clostridium dificille, stany zapalne okolicy narządów płciowych i odbytu - z nadmiernym wzrostem Candida, zapalenie pochwy i jamy ustnej). Bardzo rzadko: porfiria, zmniejszona aktywność protrombinowa, przemijające szumy w uszach, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, ubytek pola wodzenia, podwójne widzenie, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelita (stan wymagający natychmiastowego przerwania leczenia), niewydolność wątroby przebiegająca z żółtaczką, objawy zespołu Fanconiego - pojawienie się albumin, glukozy, aminokwasów w moczu, hipofosfatemia, hipokaliemia, kwasica nerkowa, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, brązowo-czarne przebarwienie tarczycy po długotrwałym stosowaniu (bez zaburzeń czynności tarczycy), reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny), niedociśnienie, zaostrzenie rozsianego tocznia rumieniowatego, choroba posurowicza, obrzęki obwodowe, zapalenie osierdzia, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, duszność, tachykardia, uderzenia krwi. Stosowanie tetracyklin zaburza wyniki oznaczeń stężenia glukozy, białka, urobilinogenu oraz amin katecholowych w moczu.

Doxycyclinum Farma-Projekt - interakcje

Leki zobojętniające sok żołądkowy (związki glinu, magnezu i wapnia), preparaty żelaza, cholestyramina oraz węgiel aktywowany zmniejszają wchłanianie doksycykliny (należy zachować 2-3 h przerwy między podaniem tych leków i preparatu). Doksycyklina nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn i leków hipoglikemizujących z grupy pochodnych sulfonylomocznika (należy kontrolować stężenie glukozy we krwi oraz parametry określające czynności układu krzepnięcia; może być konieczne zmniejszenie dawek tych leków). Nie należy podawać doksycykliny jednocześnie z antybiotykami o działaniu bakteriobójczym (np. antybiotyki (β-laktamowe). Nie należy stosować znieczulenia ogólnego z podaniem metoksyfluranu w trakcie leczenia doksycykliną, gdyż może to powodować niewydolność nerek. Jednoczesne stosowanie doksycykliny z tetracyklinami może prowadzić do poważnego uszkodzenia nerek. Równoczesne stosowanie doksycykliny i innych leków zaburzających czynność wątroby może zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności tego narządu. Leki indukujące enzymy wątrobowe, jak barbiturany i karbamazepina, dwufenylohydantoina i acetaminofen oraz alkohol, mogą przyspieszyć rozkład doksycykliny w wątrobie, w efekcie nie zostają osiągane poziomy terapeutyczne antybiotyku. Doksycyklina może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych (wskazane jest stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji). Równoczesne stosowanie teofiliny i tetracyklin, lub gdy leki stosowane są jeden po drugim w krótkich odstępach czasu, może zwiększyć częstość działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Doksycykliny nie należy przyjmować wraz z mlekiem lub produktami mlecznymi, które mogą zakłócać jej wchłanianie z przewodu pokarmowego.

Doxycyclinum Farma-Projekt - dawkowanie

Doustnie. Dorośli o mc. do 70 kg i młodzież o mc. >50 kg: zwykle 200 mg jednorazowo pierwszego dnia, następnie codziennie 100 mg raz na dobę; w ciężkich zakażeniach 200 mg przez cały okres leczenia. Dorośli o mc. >70 kg: 200 mg na dobę. Dzieci >12 rż. i o mc. <50 kg: pierwszego dnia 4 mg/kg mc., następnie przez kolejne dni 2 mg/kg mc. raz na dobę. Ostre rzeżączkowe zapalenie moczowodów u mężczyzn: 200 mg na dobę w 1-2 dawkach przez 7 dni. Ostre rzeżączkowe zapalenie najądrza: 100 mg 2 razy na dobę przez 10 dni. Ostre rzeżączkowe zakażenie u kobiet: 200 mg na dobę w 1-2 dawkach przez co najmniej 7 dni. Kiła pierwotna i wtórna (w przypadku uczulenia na penicylinę): 300 mg na dobę (lek można podawać raz na dobę) przez 15 dni. Trądzik pospolity lub trądzik skupiony: 100 mg na dobę przez 2-4 tyg., następnie 50 mg przez 2-3 tyg. Lek należy podawać do 3 dni po ustąpieniu objawów. W zakażeniach wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące lek należy stosować co najmniej przez 10 dni, aby zapobiec gorączce reumatycznej lub zapaleniu kłębuszków nerkowych. U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest zwykle konieczna modyfikacja dawki. Kapsułki należy popijać pełną szklanką wody; popicie za małą ilością wody może ułatwić wystąpienie zapalenia lub owrzodzenia przełyku. Przyjmowanie leku podczas posiłków może zmniejszyć częstość objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, jednocześnie nie ma wpływu na stopień wchłaniania leku. Nie należy przyjmować doksycykliny z produktami mlecznymi. Pominięcie jednej dawki doksycykliny nie powoduje konieczności zmiany w przyjmowaniu kolejnych dawek.

Doxycyclinum Farma-Projekt - uwagi

Podczas stosowania tetracyklin odnotowano sporadyczne przypadki przemijającej krótkowzroczności, która może prowadzić do ograniczenia zdolności kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługi maszyn.


Podobne leki
Doxycyclinum TZF – działanie i dawkowanie. Jak stosować?
Tetracyclinum TZF
Unidox Solutab - na co, ulotka, działanie, dawkowanie
Doxyratio M

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!