} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Duac

Spis treści

Reklama

Duac - skład

1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci fosforanu i 30 mg lub 50 mg nadtlenku benzoilu.

Reklama

Duac - działanie

Preparat złożony zawierający klindamycynę - antybiotyk linkozamidowy działający na większość szczepów Propionibacterium acnes oraz nadtlenek benzoilu - substancję o łagodnym działaniu keratolitycznym, czynnik utleniający o działaniu przeciwbakteryjnym w stosunku do P. acnes zmniejszający nadmierne wytwarzanie łoju w trądziku. Dodanie nadtlenku benzoilu zmniejsza ryzyko szybkiego powstawania oporności drobnoustrojów na klindamycynę.

Reklama

Duac - wskazania

Miejscowe leczenie trądziku pospolitego o nasileniu lekkim do umiarkowanego, szczególnie w przypadku wystąpienia zmian zapalnych - u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wskazania dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Reklama

Duac - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klindamycynę, linkomycynę, nadtlenek benzoilu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Duac - ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu z ustami, oczami, wargami oraz błonami śluzowymi lub uszkodzoną czy podrażnioną skórą. Ostrożnie stosować na wrażliwe obszary skóry. Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub zapaleniu okrężnicy związanym ze stosowaniem antybiotyków, a także u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. U większości pacjentów w pierwszych tygodniach leczenia może pojawić się nasilone zaczerwienienie i łuszczenie się skóry. W zależności od nasilenia tych objawów, pacjent może zastosować niepowodujący powstawania zaskómików środek nawilżający, czasowo zmniejszyć częstość stosowania preparatu lub czasowo zaprzestać jego stosowania, jednak nie ustalono skuteczności stosowania leku rzadziej niż raz na dobę. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania miejscowo innych leków przeciwtrądzikowych, ze względu na możliwość skumulowania się podrażnienia skóry, które czasami może mieć duże nasilenie, szczególnie w wypadku stosowania środków złuszczających i ścierających. Jeśli pojawi się silne miejscowe podrażnienie (silny rumień, silne przesuszenie i swędzenie, silne uczucie kłucia/pieczenia skóry) należy zaprzestać stosowania preparatu. Nadtlenek benzoilu może zwiększyć wrażliwość skóry na światło słoneczne (UV), dlatego nie należy stosować lamp UV w trakcie leczenia, a pacjent powinien unikać długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub ją minimalizować. Jeśli nie można uniknąć przebywania na słońcu, należy stosować kremy z filtrem UV oraz odzież ochronną. Jeśli pacjent ma oparzenia słoneczne, należy je wyleczyć przed rozpoczęciem stosowania preparatu. W przypadku wystąpienia u pacjenta biegunki długotrwałej lub o znacznym nasileniu lub skurczów brzucha leczenie preparatem natychmiast przerwać, ponieważ te objawy mogą wskazywać na zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków. Należy zastosować odpowiednie metody diagnostyczne, takie jak oznaczenie Clostridium difficile i toksyn, a jeśli to konieczne, wykonanie kolonoskopii oraz rozważyć sposób leczenia zapalenia okrężnicy. U pacjentów ze stwierdzonym w wywiadzie niedawnym stosowaniem miejscowym lub ogólnoustrojowym klindamycyny lub erytromycyny, jest większe prawdopodobieństwo występowania wcześniej istniejących, opornych na leczenie przeciwbakteryjne bakterii Propionibacterium Acnes i flory komensalnej. W przypadku stosowania antybiotyków w monoterapii może rozwinąć się oporność krzyżowa na antybiotyki, takie jak linkomycyna i erytromycyna.

Reklama

Duac - ciąża

Bezpieczeństwo stosowania preparatu u kobiet w ciąży nie zostało określone - lek może być przepisany kobietom w ciąży tylko po dokładnej ocenie korzyści w stosunku do ryzyka. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią - preparat może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści przeważają potencjalne ryzyko dla płodu. Preparatu nie należy stosować na skórę w okolicy piersi, aby uniknąć przypadkowego spożycia leku przez niemowlę.

Reklama

Duac - efekty uboczne

Bardzo często: świąd, uczucie pieczenia, przesuszenia, rumień, łuszczenie. Często: zapalenie skóry, reakcje nadwrażliwości na światło. Niezbyt często: parestezje, wysypka rumieniowa, pogorszenie trądziku. Częstość nieznana: reakcje alergiczne (w tym nadwrażliwość i reakcje anafilaktyczne), zapalenie okrężnicy (w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), biegunka krwotoczna, biegunka, ból brzucha, pokrzywka, reakcje w miejscu podania (w tym odbarwienia skóry). Ponadto po zastosowaniu pianki zawierającej klindamycynę 10 mg/g obserwowano ból głowy i ból w miejscu podania.

Duac - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania miejscowo antybiotyków, mydeł leczniczych lub złuszczających, środków oczyszczających skórę, kosmetyków o silnym działaniu wysuszającym oraz produktów zawierających w dużych stężeniach alkohol i (lub) środki ściągające, ze względu na możliwość wystąpienia skumulowanego działania drażniącego. Preparat nie powinien być stosowany równocześnie z lekami zawierającymi erytromycynę ze względu na możliwość wystąpienia działania antagonistycznego w stosunku do klindamycyny. Klindamycyna może działać zwiotczająco na mięśnie, co może zwiększać siłę działania innych środków zwiotczających - należy zachować szczególną ostrożność w wypadku równoczesnego stosowania preparatu i środków zwiotczających. Należy unikać równoczesnego stosowania preparatu z tretynoiną, izotretynoiną oraz tazarotenem - nadtlenek benzoilu może zmniejszać skuteczność ich działania oraz zwiększać podrażnienie skóry; jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie, preparaty należy nakładać o różnych porach dnia (np. jeden rano a drugi wieczorem). Jednoczesne miejscowe stosowanie na skórę preparatów zawierających nadtlenek benzoilu oraz sulfonamidy, może prowadzić do czasowego odbarwienia skóry i włosów na twarzy (kolor żółty lub pomarańczowy).

Duac - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli i młodzież (od 12 lat): preparat należy stosować raz na dobę wieczorem, na całą chorobowo zmienioną powierzchnię skóry. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku nie poprawi jego skuteczności, a może zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Jeśli wystąpi silne przesuszenie lub łuszczenie się skóry, należy zmniejszyć częstość stosowania preparatu lub czasowo przerwać jego stosowanie. Wpływ stosowania leku na zmiany zapalne i niezapalne może być zauważony już w 2-5 tygodniu leczenia. Preparatu nie należy stosować bez przerwy dłużej niż przez 12 tygodni. Dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci w wieku <12 lat nie zostały ustalone, nie zaleca się stosowania żelu u dzieci. Sposób podania. Należy nałożyć cienką warstwę preparatu na chorobowo zmienioną skórę, po uprzednim delikatnym jej umyciu łagodnym środkiem myjącymi i dokładnym osuszeniu. Jeśli żel nie wchłania się łatwo w skórę, oznacza to, że zastosowano zbyt dużą jego ilość. Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce.

Duac - uwagi

Preparat może odbarwiać włosy i kolorowe materiały - należy unikać kontaktu preparatu z włosami, materiałami, meblami oraz dywanami i (lub) wykładzinami.


Podobne leki
Akneroxid
Benzacne
Brevoxyl
Aquaclin

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!