Znajdź lek

DuomoxDuomox to bakteriobójczy antybiotyk, którego wskazaniem do stosowania jest m.in. zapalenie uszu, zapalenie dróg moczowych, zakażenia żołądkowe, a także stany zapalne dróg oddechowych. Lek wydawany jest wyłącznie na receptę. Poznaj działanie, przeciwwskazania, a także dawkowanie preparatu. 

 

 

Spis treści

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy z grupy aminopenicylin, wrażliwy na działanie β-laktamazy. Wrażliwość in vitro - MIC 0,01-0,1 µg/ml: paciorkowce (grupa A i B), S. pneumioniae, C. tetani, C. welchii, N. gonorrhoeae, N. meningitidis; MIC 0,1-1 µg/ml: S. aureus (niewytwarzające penicylinazy), B. anthracis, B. subtilis, L. monocytogenes, H. influenzae, B. pertussis; MIC 1-10 µg/ml: S. faecalis, E. coli, P. mirabilis, S. typhi, S. sonnei, V. cholerae. Amoksycylina nie działa na szczepy Pseudomonas i Enterobacter wytwarzające β-laktamazę. Po podaniu doustnym amoksycylina jest niemal całkowicie wchłaniana (85-90%); pokarm nie wpływa na jej wchłanianie. Cmax występuje po 1-2 h. Wiąże się z białkami osocza w ok. 20%. Przenika do plwociny, błon śluzowych, tkanki kostnej i cieczy wodnistej oka w stopniu wystarczającym na osiągnięcie tam stężeń terapeutycznych. Stężenie w żółci jest 2-4 razy większe od stężenia w osoczu. W płynie owodniowym i krwi pępowinowej osiąga stężenie równe 25-30% stężenia w osoczu krwi matki. Słabo przenika przez barierę krew-mózg; w przypadku stanu zapalnego opon mózgowych osiąga stężenia równe 20% stężenia osiągniętego we krwi. Amoksycylina jest częściowo metabolizowana. Głównym produktem rozpadu jest kwas penicylinowy, który nie ma działania przeciwbakteryjnego, ale wykazuje właściwości uczulające. Jest wydalana głownie przez nerki w mechanizmie wydzielania kanalikowego (ok. 80%) i przesączania kłębuszkowego (ok. 20%). T0,5 u dorosłych wynosi 1-1,5 h; u wcześniaków, noworodków i dzieci do 6. mż - 3-4 h. W niewydolności nerek (CCr ≤15 ml/min) T0,5 może być wydłużony, nawet do 8,5 h w przypadku anurii.

Wskazania

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę: zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych; zakażenia dróg moczowych; zakażenia żołądkowo-jelitowe; zakażenia skóry i tkanek miękkich; rzeżączka ostra, niepowikłana. Należy brać pod uwagę ogólnie dostępne informacje o występowaniu oporności oraz przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amoksycylinę, inne antybiotyki β-laktamowe (np. penicyliny, cefalosporyny) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.