Duracef

Reklama

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna I generacji do podawania doustnego. Działa bakteriobójczo na paciorkowce β-hemolizujące i Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp. (koagulazo-dodatnie i -ujemne oraz szczepy wytwarzające penicylinazę; szczepy oporne na metycylinę są niewrażliwe), Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Moraxella catarrhalis, Bacteroides spp. (z wyjątkiem B. fragilis) oraz niektóre szczepy Haemophilus influenzae. Oporne na cefadroksyl są enterokoki (E. faecalis i E. faecium). Lek nie działa na szczepy z rodzaju Enterobacter, Morganella morganii oraz Proteus vulgaris. Nie działa także na Pseudomonas spp. i Acinetobacter calcoaceticus. Cefadroksyl szybko wchłania się po podaniu doustnym; obecność pokarmu nie wpływa na jego biodostępność. Mierzalne stężenie w surowicy wykrywa się do 12 h po podaniu. Stężenie terapeutyczne w moczu utrzymuje się przez 20-22 h. Jest wydalany w ponad 90% z moczem w niezmienionej postaci w ciągu 24 h. Około 63% dawki 1 g podanej doustnie wydala się z organizmu podczas 6-8 godzinnej hemodializy. T0,5 we krwi wynosi ok. 2 h.

Wskazania

Leczenie zakażeń wywołanych przez wrażliwe szczepy bakterii: zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych (zwłaszcza zapalenie gardła i migdałków podniebiennych spowodowane przez paciorkowce β-hemolizujące z grupy A); zakażenia układu moczowego (wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp.); gronkowcowe i paciorkowcowe zakażenia skóry i tkanek miękkich; zapalenie szpiku; bakteryjne zapalenie stawów. Wykazano, że w zapobieganiu gorączce reumatycznej skuteczne jest podawanie penicyliny drogą domięśniową. Lek na ogół skutecznie usuwa paciorkowce z jamy ustnej i gardła. Jednak nie ma danych na temat skuteczności leku w zapobieganiu nawrotom gorączki reumatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Przed zastosowaniem preparatu należy ustalić czy pacjent nie wykazywał w przeszłości nadwrażliwości na cefadroksyl, inne cefalosporyny, penicyliny czy inne leki. Jeśli preparat ma być stosowany u pacjentów nadwrażliwych na penicyliny, należy zachować ostrożność, ponieważ pomiędzy antybiotykami β-laktamowymi występują krzyżowe reakcje nadwrażliwości, które mogą obejmować do 10% populacji pacjentów, u których kiedykolwiek wystąpiła nadwrażliwość na penicylinę. W przypadku stwierdzenia reakcji alergicznej na cefadroksyl należy przerwać leczenie. Należy brać pod uwagę wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy u chorych, u których podczas leczenia preparatem wystąpiła biegunka. W przypadku lekkiej postaci zapalenia okrężnicy wystarcza odstawienie leku; w umiarkowanych i ciężkich przypadkach może być konieczne swoiste leczenie przeciwbakteryjne. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz u pacjentów, którzy przebyli choroby układu pokarmowego, zwłaszcza zapalenie okrężnicy. Pacjentów ze stwierdzonym lub podejrzewanym zaburzeniem czynności nerek należy przed leczeniem i w trakcie leczenia starannie obserwować i przeprowadzić odpowiednie badania laboratoryjne. Przedłużone stosowanie preparatu może powodować rozwój opornej flory bakteryjnej. Kapsułki zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera sacharozę - pacjenci z rzadkimi wrodzonymi wadami w postaci nietolerancji fruktozy, złego wchłaniania glukozy-galaktozy czy niedoboru sacharazy-izomaltazy nie powinni go przyjmować.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią (cafadroksyl przenika do mleka kobiecego).

Działania niepożądane

Rzadko opisywano nudności, wymioty, niestrawność. Obserwowano także występowanie biegunki i rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Ponadto mogą wystąpić reakcje alergiczne (gorączka, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rzadko rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, objawy choroby posurowiczej, anafilaksja), kandydozę i świąd narządów płciowych, zapalenie pochwy, bóle stawów, umiarkowaną i przemijającą neutropenię, nieliczne przypadki trombocytopenii i agranulocytozy, nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Obserwowano występowanie zaburzeń czynności wątroby, w tym zaburzenia związane z zastojem żółci oraz rzadkie przypadki niewydolności wątroby spowodowane idiosynkrazją, ale związek przyczynowy ze stosowaniem preparatu nie został ustalony.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat (o mc. >40 kg). Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: 1-2 g na dobę (2-4 kaps. raz na dobę lub 1-2 kaps. 2 razy na dobę; 1-2 tabl. raz na dobę lub 1 tabl. 2 razy na dobę; 10-20 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) raz na dobę lub 5-10 ml 2 razy na dobę). Wszystkie inne zakażenia dróg moczowych: 2 g na dobę (2 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. 2 razy na dobę; 10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę). Zakażenia skóry i tkanek miękkich, zapalenie gardła i migdałków wywołane przez paciorkowce β-hemolizujące z gr. A: 1 g na dobę (2 kaps. raz na dobę lub 1 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. raz na dobę; 10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) raz na dobę lub 5 ml 2 razy na dobę. Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych lekkie: 1 g na dobę (1 kaps. 2 razy na dobę; 5 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę). Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych umiarkowane do ciężkich: 1-2 g na dobę (1-2 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. 2 razy na dobę; 5-10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę. Zapalenie szpiku i bakteryjne zapalenie stawów: 2 g na dobę (2 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. 2 razy na dobę; 10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę). Dzieci: zwykle 25-50 mg/kg mc. w dwóch dawkach, w zapaleniu gardła, migdałków i liszajcu w dobowej dawce jednorazowej; w zapaleniu szpiku i bakteryjnym zapaleniu stawów - 50 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach). Dzieci o mc. 5-10 kg: 5 ml zawiesiny (250 mg/5 ml) raz na dobę. Dzieci o mc. 10-20 kg: 1 kaps. raz na dobę; 5 ml zawiesiny (250 mg/5 ml) 2 razy na dobę; 5 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) raz na dobę. Dzieci o mc. 20-40 kg: 1 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. raz na dobę; 10 ml zawiesiny (250 mg/5 ml) 2 razy na dobę; 5 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę. Czas leczenia. Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 48-72 h po ustąpieniu objawów klinicznych lub potwierdzeniu usunięcia drobnoustrojów. Leczenie zakażeń wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące powinno trwać co najmniej 10 dni. W ciężkich zakażeniach (np. szpiku) może być konieczne podawanie leku przez co najmniej 4-6 tyg. Szczególne grupy pacjentów. W niewydolności nerek (po podaniu dawki początkowej 1 g) podaje się 500 mg w następujących odstępach czasowych: przy klirensie kreatyniny 25-50 ml/min/1,73 m2 pc. - co 12 h; 10-25 ml/min/1,73 m2 pc. - co 24 h; poniżej 10 ml/min/1,73 m2 pc. - co 36 h. U pacjentów z klirensem kreatyniny >50 ml/min/1,73 m2 pc. nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Sposób podania. Lek można podawać niezależnie od posiłków.

Reklama

Uwagi

W czasie leczenia antybiotykami z grupy cefalosporyn wyniki testu Coombsa mogą być fałszywie dodatnie. Wyniki testów antyglobulinowych oraz testu Coombsa, używane do przeprowadzania prób krzyżowych w transfuzjologii, mogą być dodatnie u noworodków, których matki były leczone przed porodem antybiotykami z grupy cefalosporyn. Nie obserwowano wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex