Duracef

Spis treści

Duracef - Skład

1 kaps. zawiera 500 mg cefadroksylu; 1 tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera 1 g cefadroksylu; 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 250 mg lub 500 mg cefadroksylu (w postaci monowodzianu). Kapsułki zawierają laktozę, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera sacharozę.

Duracef - Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna I generacji do podawania doustnego. Działa bakteriobójczo na paciorkowce β-hemolizujące i <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Staphylococcus spp</i>. (koagulazo-dodatnie i -ujemne oraz szczepy wytwarzające penicylinazę; szczepy oporne na metycylinę są niewrażliwe), <i>Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Moraxella catarrhalis, Bacteroides spp</i>. (z wyjątkiem <i>B. fragilis</i>) oraz niektóre szczepy <i>Haemophilus influenzae</i>. Oporne na cefadroksyl są enterokoki (<i>E. faecalis</i> i <i>E. faecium</i>). Lek nie działa na szczepy z rodzaju <i>Enterobacter, Morganella morganii</i> oraz <i>Proteus vulgaris</i>. Nie działa także na <i>Pseudomonas spp</i>. i <i>Acinetobacter calcoaceticus</i>. Cefadroksyl szybko wchłania się po podaniu doustnym; obecność pokarmu nie wpływa na jego biodostępność. Mierzalne stężenie w surowicy wykrywa się do 12 h po podaniu. Stężenie terapeutyczne w moczu utrzymuje się przez 20-22 h. Jest wydalany w ponad 90% z moczem w niezmienionej postaci w ciągu 24 h. Około 63% dawki 1 g podanej doustnie wydala się z organizmu podczas 6-8 godzinnej hemodializy. T<sub>0,5</sub> we krwi wynosi ok. 2 h.

Reklama

Duracef - Wskazania

Leczenie zakażeń wywołanych przez wrażliwe szczepy bakterii: zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych (zwłaszcza zapalenie gardła i migdałków podniebiennych spowodowane przez paciorkowce β-hemolizujące z grupy A); zakażenia układu moczowego (wywołane przez <i>Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp</i>.); gronkowcowe i paciorkowcowe zakażenia skóry i tkanek miękkich; zapalenie szpiku; bakteryjne zapalenie stawów. Wykazano, że w zapobieganiu gorączce reumatycznej skuteczne jest podawanie penicyliny drogą domięśniową. Lek na ogół skutecznie usuwa paciorkowce z jamy ustnej i gardła. Jednak nie ma danych na temat skuteczności leku w zapobieganiu nawrotom gorączki reumatycznej.

Duracef - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Duracef - Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem preparatu należy ustalić czy pacjent nie wykazywał w przeszłości nadwrażliwości na cefadroksyl, inne cefalosporyny, penicyliny czy inne leki. Jeśli preparat ma być stosowany u pacjentów nadwrażliwych na penicyliny, należy zachować ostrożność, ponieważ pomiędzy antybiotykami β-laktamowymi występują krzyżowe reakcje nadwrażliwości, które mogą obejmować do 10% populacji pacjentów, u których kiedykolwiek wystąpiła nadwrażliwość na penicylinę. W przypadku stwierdzenia reakcji alergicznej na cefadroksyl należy przerwać leczenie. Należy brać pod uwagę wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy u chorych, u których podczas leczenia preparatem wystąpiła biegunka. W przypadku lekkiej postaci zapalenia okrężnicy wystarcza odstawienie leku; w umiarkowanych i ciężkich przypadkach może być konieczne swoiste leczenie przeciwbakteryjne. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz u pacjentów, którzy przebyli choroby układu pokarmowego, zwłaszcza zapalenie okrężnicy. Pacjentów ze stwierdzonym lub podejrzewanym zaburzeniem czynności nerek należy przed leczeniem i w trakcie leczenia starannie obserwować i przeprowadzić odpowiednie badania laboratoryjne. Przedłużone stosowanie preparatu może powodować rozwój opornej flory bakteryjnej. Kapsułki zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera sacharozę - pacjenci z rzadkimi wrodzonymi wadami w postaci nietolerancji fruktozy, złego wchłaniania glukozy-galaktozy czy niedoboru sacharazy-izomaltazy nie powinni go przyjmować.

Duracef - Ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią (cafadroksyl przenika do mleka kobiecego).

Duracef - Efekty uboczne

Rzadko opisywano nudności, wymioty, niestrawność. Obserwowano także występowanie biegunki i rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Ponadto mogą wystąpić reakcje alergiczne (gorączka, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rzadko rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, objawy choroby posurowiczej, anafilaksja), kandydozę i świąd narządów płciowych, zapalenie pochwy, bóle stawów, umiarkowaną i przemijającą neutropenię, nieliczne przypadki trombocytopenii i agranulocytozy, nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Obserwowano występowanie zaburzeń czynności wątroby, w tym zaburzenia związane z zastojem żółci oraz rzadkie przypadki niewydolności wątroby spowodowane idiosynkrazją, ale związek przyczynowy ze stosowaniem preparatu nie został ustalony.

Duracef - Dawkowanie

Doustnie. <u>Dorośli i dzieci powyżej 12 lat (o mc. >40 kg)</u>. Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: 1-2 g na dobę (2-4 kaps. raz na dobę lub 1-2 kaps. 2 razy na dobę; 1-2 tabl. raz na dobę lub 1 tabl. 2 razy na dobę; 10-20 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) raz na dobę lub 5-10 ml 2 razy na dobę). Wszystkie inne zakażenia dróg moczowych: 2 g na dobę (2 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. 2 razy na dobę; 10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę). Zakażenia skóry i tkanek miękkich, zapalenie gardła i migdałków wywołane przez paciorkowce β-hemolizujące z gr. A: 1 g na dobę (2 kaps. raz na dobę lub 1 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. raz na dobę; 10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) raz na dobę lub 5 ml 2 razy na dobę. Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych lekkie: 1 g na dobę (1 kaps. 2 razy na dobę; 5 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę). Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych umiarkowane do ciężkich: 1-2 g na dobę (1-2 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. 2 razy na dobę; 5-10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę. Zapalenie szpiku i bakteryjne zapalenie stawów: 2 g na dobę (2 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. 2 razy na dobę; 10 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę). <u>Dzieci</u>: zwykle 25-50 mg/kg mc. w dwóch dawkach, w zapaleniu gardła, migdałków i liszajcu w dobowej dawce jednorazowej; w zapaleniu szpiku i bakteryjnym zapaleniu stawów - 50 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach). Dzieci o mc. 5-10 kg: 5 ml zawiesiny (250 mg/5 ml) raz na dobę. Dzieci o mc. 10-20 kg: 1 kaps. raz na dobę; 5 ml zawiesiny (250 mg/5 ml) 2 razy na dobę; 5 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) raz na dobę. Dzieci o mc. 20-40 kg: 1 kaps. 2 razy na dobę; 1 tabl. raz na dobę; 10 ml zawiesiny (250 mg/5 ml) 2 razy na dobę; 5 ml zawiesiny (500 mg/5 ml) 2 razy na dobę. <u>Czas leczenia</u>. Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 48-72 h po ustąpieniu objawów klinicznych lub potwierdzeniu usunięcia drobnoustrojów. Leczenie zakażeń wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące powinno trwać co najmniej 10 dni. W ciężkich zakażeniach (np. szpiku) może być konieczne podawanie leku przez co najmniej 4-6 tyg. <u>Szczególne grupy pacjentów</u>. W niewydolności nerek (po podaniu dawki początkowej 1 g) podaje się 500 mg w następujących odstępach czasowych: przy klirensie kreatyniny 25-50 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> pc. - co 12 h; 10-25 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> pc. - co 24 h; poniżej 10 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> pc. - co 36 h. U pacjentów z klirensem kreatyniny >50 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> pc. nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. <u>Sposób podania</u>. Lek można podawać niezależnie od posiłków.

Duracef - Uwagi

W czasie leczenia antybiotykami z grupy cefalosporyn wyniki testu Coombsa mogą być fałszywie dodatnie. Wyniki testów antyglobulinowych oraz testu Coombsa, używane do przeprowadzania prób krzyżowych w transfuzjologii, mogą być dodatnie u noworodków, których matki były leczone przed porodem antybiotykami z grupy cefalosporyn. Nie obserwowano wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex
<-- popup -->