Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Fenoratio

Spis treści

Reklama

Fenoratio - skład

1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 250 mg fenofibratu mikronizowanego.

Reklama

Fenoratio - działanie

Lek zmniejszający stężenie lipidów, cholesterolu i trójglicerdów we krwi. Działanie modyfikujące gospodarkę lipidową odbywa się poprzez aktywację receptorów jądrowych typu alfa (PPARα). Aktywując PPARα  fenofibrat zwiększa lipolizę i eliminację z osocza aterogennych cząstek bogatych w trójglicerydy poprzez aktywację lipazy lipoproteinowej i zmniejszenie produkcji apoproteiny CIII. Aktywacja PPARα  zwiększa również syntezę apoprotein AI i AII. Działanie fenofibratu na lipoproteiny prowadzi do zmniejszenia frakcji cholesterolu o małej i bardzo małej gęstości (VLDL i LDL) zawierających apoproteinę B, jak również do zwiększenia frakcji zawierającej lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) zawierającej apoproteiny AI i AII. Dodatkowo, w wyniku modyfikacji syntezy i rozpadu frakcji VLDL, fenofibrat zwiększa klirens LDL i zmniejsza stężenie LDL, które są zwiększone u pacjentów z ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej (aterogenny fenotyp hiperlipidemii). Ponadto fenofibrat zmniejsza stężenie fibrynogenu, kwasu moczowego w surowicy, zmniejsza agregację płytek i lepkość krwi. Po podaniu doustnym fenofibrat dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 4-6 h. Fenofibrat jest prolekiem hydrolizowanym do głównego metabolitu - kwasu fenofibrynowego. Kwas fenofibrynowy w ponad 99% wiąże się z białkami osocza, głównie albuminami. Jest on metabolizowany przez wątrobowy cytochrom P450. W około 60% wydalany jest z moczem, a w około 25% z kałem. Wydalanie jest procesem dwufazowym: okres półtrwania fazy alfa wynosi 5 h, natomiast fazy beta - 22 h. Postać mikronizowana zwiększa biodostępność fenofibratu o około 30% w porównaniu do preparatu standardowego, co pozwala na dawkowanie preparatu retard raz na dobę.

Fenoratio - wskazania

Jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach: ciężka hipertrójglicerydemia z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane; mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie trójglicerdów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.

Reklama

Fenoratio - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fenofibrat lub pozostałe składniki preparatu. Nadwrażliwość na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (niewydolność). Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 60ml/min, wzrost stężenia kreatyniny w surowicy krwi > 2mg/dl). Choroby pęcherzyka żółciowego z kamicą lub bez kamicy żółciowej (przeciwwskazanie względne). Ciąża. Dzieci i młodzież w wieku <18 lat.

Reklama

Fenoratio - ostrzeżenia

Wtórne przyczyny hipercholesterolemii, tj.: niekontrolowana cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci, leczenie farmakologiczne, alkoholizm, powinny być odpowiednio leczone przed rozpoczęciem leczenia fenofibratem. U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne należy sprawdzić czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie). Przez pierwsze 12 mies. leczenia zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 mies. Należy odstawić lek, jeżeli aktywność AspAT i AlAT zwiększy się powyżej 3-krotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe lub >100 j.m. Zaleca się kontrolowanie stężenia kreatyniny przez pierwsze 3 mies. terapii. W przypadku zwiększenia stężenia kreatyniny >50% górnej granicy normy leczenie fenofibratem należy przerwać. U pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe należy kontrolować INR. Należy przerwać leczenie fenofibratem, jeżeli wystąpi działanie toksyczne na mięśnie, w tym rozsiane bóle mięśniowe, zapalenie mięśni, skurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczny wzrost aktywności kinazy kreatynowej (stężenie CK 5 razy powyżej normy). Należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z czynnikami predestynującymi do miopatii i (lub) rabdomiolizy, takimi jak: wiek >70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i alkoholizm. Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli fenofibrat jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, zwłaszcza jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone fenofibratem i statyną należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, u których nie występowały wcześniej choroby mięśni; zachować szczególną ostrożność i monitorować działanie toksyczne na mięśnie.

Reklama

Fenoratio - ciąża

W ciąży stosować wyłącznie po dokładnym ocenieniu korzyści i ryzyka. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Fenoratio - efekty uboczne

Często: zaburzenia trawienne, żołądkowe, jelitowe (ból w podbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów), niewielki wzrost aktywności aminotransferaz. Niezbyt często: zapalenie trzustki, rozwój kamicy żółciowej, wysypka, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, choroba zatorowo-zakrzepowa (zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich). Rzadko: zapalenie pęcherzyka żółciowego, łysienie, rozsiane mialgie, zapalenie, skurcze i osłabienie mięśni, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i ilości leukocytów, ból głowy, zaburzenia potencji, zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy krwi. Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, rabdomioliza, śródmiąższowe choroby płuc. W pojedynczych przypadkach może wystąpić reakcja alergiczna na światło, może ona wystąpić w postaci rumienia, pęcherzyków lub guzków na częściach skóry wystawionej na światło słoneczne lub na działanie sztucznego światła UV (np. lampy opalające) (nawet po wielu miesiącach stosowania).

Fenoratio - interakcje

Fenofibrat nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i może zwiększyć ryzyko krwawień - należy zmniejszyć dawkę doustnych leków przeciwzakrzepowych o około 1/3 na początku leczenia i następnie stopniowo dostosować dawkę, jeśli to potrzebne, monitorując wskaźnik INR. Może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny. Nasila działania leków obniżających stężenie kwasu moczowego we krwi. W przypadku jednoczesnego stosowania fenofibratu i cyklosporyny należy dokładnie kontrolować czynność nerek i przerwać leczenie fenofibratem, gdy wystąpi znacząca zmiana wyników badań laboratoryjnych. Stosowanie fenofibratu w połączeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA lub innymi fibratami zwiększa ryzyko ciężkiego oddziaływania toksycznego na mięśnie - tego rodzaju leczenie powinno być stosowane z ostrożnością, a pacjent powinien być monitorowany w kierunku objawów toksyczności mięśniowej. Fenofibrat i kwas fenofibrynowy nie są inhibitorami CYP3A4, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP1A2. W stężeniu terapeutycznym są słabymi inhibitorami CYP2C19 i CYP2A6 i słabymi do umiarkowanych inhibitorami CYP2C9.

Fenoratio - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 kaps. na dobę. Lek należy odstawić, jeżeli po 3 mies. stosowania nie ma reakcji na leczenie. U pacjentów z niewydolnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki. Kapsułki należy połykać w całości, przyjmować w trakcie posiłków, popijając odpowiednią ilością płynów.

Fenoratio - uwagi


Podobne leki
Grofibrat
Lipanor
Lipanthyl - skład i dawkowanie. Jak długo można brać?
Apo-Feno

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!