Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Folacid

Spis treści

Reklama

Folacid - skład

1 tabl. zawiera 400 µg kwasu foliowego. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Folacid - działanie

Kwas foliowy należy do grupy witamin B. Jest metabolizowany w organizmie do czynnej postaci - kwasu tetrahydrofoliowego, który uczestniczy m.in. w syntezie związków purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i metabolizmie aminokwasów. Pełni także istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym, nabłonku przewodu pokarmowego i tkankach płodu. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i krwiotwórczego. Jego niedobór zaburza syntezę kwasów nukleinowych komórek proliferujących układu krwiotwórczego, co może prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej z leukopenią i małopłytkowością. Przyjmowanie kwasu foliowego w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w jej początkowym okresie zmniejsza ryzyko występowania u potomstwa wad cewy nerwowej (m.in. rozszczep kręgosłupa). Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 2-3 h. Wiąże się z białkami osocza i przenika do wszystkich tkanek. T0,5 wynosi 3-3,5 h. Ok. 20% dawki jest wydalane z organizmu z kałem, ok. 2-5 µg na dobę jest wydalane przez nerki, część podanego kwasu foliowego zużywają bakterie jelitowe.

Folacid - wskazania

Zapobieganie niedoborowi kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad wrodzonych cewy nerwowej.

Reklama

Folacid - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas foliowy lub pozostałe składniki preparatu.

Reklama

Folacid - ostrzeżenia

U kobiet, które urodziły dziecko z wadą cewy nerwowej, istnieje zwiększone ryzyko powtórnego wystąpienia tej wady w następnej ciąży; w takich przypadkach należy podawać większą dawkę kwasu foliowego. Ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką, uszkodzeniem tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego. Stosowanie kwasu foliowego bez dodatku witaminy B12 u pacjentów z niedostatecznie zdiagnozowaną niedokrwistością megaloblastyczną może maskować objawy choroby, nie zapobiegając zmianom degeneracyjnym rdzenia kręgowego. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Brak danych odnośnie stosowania preparatu u dzieci.

Reklama

Folacid - ciąża

Lek może być bezpiecznie stosowany w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Reklama

Folacid - efekty uboczne

Mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka).

Folacid - interakcje

Duże dawki fenobarbitalu mogą neutralizować działanie kwasu foliowego. Kwas foliowy zmniejsza działanie hydantoiny i karbamazepiny. Leki przeciwgruźlicze, etanol, leki doustne zawierające estrogeny, sulfosalazyna mogą prowadzić do niedoborów kwasu foliowego. Foliany działają antagonistycznie w stosunku do trymetoprymu, pirymetaminy i metotreksatu (stosować należy leukowerynę). Przy jednoczesnym stosowaniu kwasu foliowego i leków przeciwpadaczkowych konieczne jest monitorowanie ich stężenia ze względu na zmianę prędkości ich metabolizmu i możliwość nasilenia objawów padaczki. Preparaty zobojętniające kwas żołądkowy, zawierające w swoim składzie związki glinu lub magnezu mogą zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego (należy zachować 2-godzinną przerwę w podawaniu tych leków).

Folacid - dawkowanie

Doustnie. 400 µg na dobę przez co najmniej miesiąc poprzedzający zajście w ciążę oraz w I trymestrze ciąży.

Folacid - uwagi


Podobne leki
Acidum folicum Richter
Folik
Folifem
Acidum folicum Polfarmex

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!