Znajdź lek

Folik

Spis treści

Działanie

Kwas foliowy i inne foliany pełnią rolę koenzymów w reakcjach przenoszenia grup jednowęglowych w procesie biosyntezy zasad purynowych i pirymidynowych, niezbędnych do syntezy DNA i RNA. Kwas foliowy jest w organizmie przekształcany do kwasu folinowego (FH4), który jest właściwą substancją aktywną i ma zastosowanie kliniczne w przypadkach zahamowania aktywności reduktazy dihydrofolianowej podczas leczenia antymetabolitami kwasu foliowego (metotreksat). Ponadto kwas foliowy obniża stężenie homocysteiny we krwi. Po podaniu doustnym kwas foliowy wchłania się w ok. 70-80% w dwunastnicy i jelicie czczym. Niewchłonięta część jest wykorzystywana przez bakterie jelitowe. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 2-3 h od podania. Kwas foliowy luźno wiąże się z albuminami osocza w ok. 70%. Przenika do wszystkich tkanek. Magazynowany jest głównie w wątrobie w postaci folianów, w ilości ok. 5-10 mg. Kwas foliowy jest przekształcany w komórkach organizmu do kwasu folinowego (FH4) na drodze reakcji enzymatycznych przy udziale reduktazy dihydrofolianowej. Następnie do kwasu folinowego przyłączają się reszty kwasu glutaminowego. Poliglutaminiany kwasu folinowego są właściwą substancją aktywną-koenzymem. T0,5 kwasu foliowego w osoczu wynosi ok. 3,5 h. Wydalany jest w 80% z moczem.

Wskazania

Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad cewy nerwowej u potomstwa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.