Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Folovit

Spis treści

Reklama

Folovit - skład

1 tabl. zawiera 0,4 mg kwasu foliowego.

Reklama

Folovit - działanie

Kwas foliowy należy do grupy witamin B. Jest metabolizowany w organizmie do czynnej postaci - kwasu tetrahydrofoliowego, który uczestniczy m.in. w syntezie związków purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i RNA, metabolizmie aminokwasów. Pełni także istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym, nabłonku przewodu pokarmowego i tkankach płodu. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i krwiotwórczego. Jego niedobór zaburza syntezę kwasów nukleinowych w komórkach proliferujących układu krwiotwórczego, co może prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej z leukopenią i małopłytkowością. Przyjmowanie kwasu foliowego w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w jej początkowym okresie zmniejsza o 75% ryzyko występowania wad cewy nerwowej u dziecka, a także ryzyko poronienia i innych powikłań w przebiegu ciąży. Kwas foliowy jest metabolizowany i magazynowany w wątrobie. Jest wydalany z kałem (około 20%) oraz w minimalnym stopniu z moczem. T0,5 wynosi 3-3,5 h.

Reklama

Folovit - wskazania

Zapobieganie niedoborowi kwasu foliowego u kobiet w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz we wczesnym okresie ciąży w celu zmniejszenia ryzyka występowania wad wrodzonych cewy nerwowej.

Reklama

Folovit - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas foliowy lub substancje pomocnicze preparatu.

Reklama

Folovit - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką, uszkodzeniem tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego. Stosowanie kwasu foliowego bez dodatku witaminy B12 u pacjentów z niedostatecznie zdiagnozowaną niedokrwistością megaloblastyczną może prowadzić do wystąpienia zaburzeń neurologicznych i podostrej złożonej degeneracji rdzenia kręgowego.

Reklama

Folovit - efekty uboczne

Bardzo rzadko obserwowano reakcje alergiczne (wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wzdęcia, biegunka). Długotrwałe stosowanie może prowadzić do niedoboru witaminy B12.

Reklama

Folovit - interakcje

Duże dawki kwasu foliowego mogą osłabiać działanie niektórych leków przeciwpadaczkowych, np. fenytoiny (wskazane monitorowanie jej stężenia we krwi). Długotrwałe stosowanie leków przeciwpadaczkowych (m.in. fenytoina, karbamazepina), estrogenów, doustnych środków antykoncepcyjnych, tuberkulostatyków, antagonistów kwasu foliowego (metotreksat, pirymetamina, trimetoprim, sulfametoksazol, aminopteryna, sulfasalazyna), cytostatyków (hydroksymocznik, fluorouracyl, cytarabina, merkaptopuryna, tioguanina) może prowadzić do niedoboru kwasu foliowego. Leki zobojętniające sok żołądkowy (preparaty glinu i magnezu) przyjmowane długotrwale mogą zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego z przewodu pokarmowego (zaleca się je przyjmować po upływie co najmniej 2 h od podania preparatu).

Folovit - dawkowanie

Doustnie 0,4 mg raz dziennie co najmniej przez miesiąc poprzedzający zajście w ciążę oraz w I trymestrze ciąży.

Folovit - uwagi


Podobne leki
Acidum folicum Richter
Folik
Folacid
Folifem

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!