Folovit

Reklama

Działanie

Kwas foliowy należy do grupy witamin B. Jest metabolizowany w organizmie do czynnej postaci - kwasu tetrahydrofoliowego, który uczestniczy m.in. w syntezie związków purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i RNA, metabolizmie aminokwasów. Pełni także istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym, nabłonku przewodu pokarmowego i tkankach płodu. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i krwiotwórczego. Jego niedobór zaburza syntezę kwasów nukleinowych w komórkach proliferujących układu krwiotwórczego, co może prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej z leukopenią i małopłytkowością. Przyjmowanie kwasu foliowego w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w jej początkowym okresie zmniejsza o 75% ryzyko występowania wad cewy nerwowej u dziecka, a także ryzyko poronienia i innych powikłań w przebiegu ciąży. Kwas foliowy jest metabolizowany i magazynowany w wątrobie. Jest wydalany z kałem (około 20%) oraz w minimalnym stopniu z moczem. T0,5 wynosi 3-3,5 h.

Wskazania

Zapobieganie niedoborowi kwasu foliowego u kobiet w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz we wczesnym okresie ciąży w celu zmniejszenia ryzyka występowania wad wrodzonych cewy nerwowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas foliowy lub substancje pomocnicze preparatu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką, uszkodzeniem tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego. Stosowanie kwasu foliowego bez dodatku witaminy B12 u pacjentów z niedostatecznie zdiagnozowaną niedokrwistością megaloblastyczną może prowadzić do wystąpienia zaburzeń neurologicznych i podostrej złożonej degeneracji rdzenia kręgowego.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko obserwowano reakcje alergiczne (wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wzdęcia, biegunka). Długotrwałe stosowanie może prowadzić do niedoboru witaminy B12.

Interakcje

Duże dawki kwasu foliowego mogą osłabiać działanie niektórych leków przeciwpadaczkowych, np. fenytoiny (wskazane monitorowanie jej stężenia we krwi). Długotrwałe stosowanie leków przeciwpadaczkowych (m.in. fenytoina, karbamazepina), estrogenów, doustnych środków antykoncepcyjnych, tuberkulostatyków, antagonistów kwasu foliowego (metotreksat, pirymetamina, trimetoprim, sulfametoksazol, aminopteryna, sulfasalazyna), cytostatyków (hydroksymocznik, fluorouracyl, cytarabina, merkaptopuryna, tioguanina) może prowadzić do niedoboru kwasu foliowego. Leki zobojętniające sok żołądkowy (preparaty glinu i magnezu) przyjmowane długotrwale mogą zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego z przewodu pokarmowego (zaleca się je przyjmować po upływie co najmniej 2 h od podania preparatu).

Dawkowanie

Doustnie 0,4 mg raz dziennie co najmniej przez miesiąc poprzedzający zajście w ciążę oraz w I trymestrze ciąży.

Reklama

Uwagi

Pharmindex