Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Gripblocker

Spis treści

Reklama

Gripblocker - skład

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Reklama

Gripblocker - działanie

Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Nieodwracalnie hamuje cyklooksygenazę kwasu arachidonowego, a tym samym hamuje syntezę prostaglanoidów, w tym A2 - co hamuje agregację płytek krwi. Lek szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest przekształcany do czynnego metabolitu, kwasu salicylowego, w czasie i po wchłonięciu. Maksymalne stężenie kwasu acetylosalicylowego pojawia się po 10-20 min, a kwasu salicylowego po 0,3-2 h. Silnie wiąże się z białkami osocza, przenika przez łożysko i do mleka matki. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki. T0,5 wynosi 2-3 h.

Gripblocker - wskazania

Bóle o małym i umiarkowanym nasileniu. Gorączka.

Reklama

Gripblocker - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Skaza krwotoczna. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydz. lub większych. Ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek. III trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych (ryzyko wystąpienia zespołu Reye`a).

Reklama

Gripblocker - ostrzeżenia

Stosować ostrożnie u pacjentów: z nadwrażliwością na NLPZ, leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych; z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek; z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie oraz z niedoborem G-6-PD; w I i II trymestrze ciąży; w okresie karmienia piersią. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny, polipy błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów, u których występują reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje. Ze względu na działanie przeciwagregacyjne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może wywołać napad dny moczanowej.

Reklama

Gripblocker - ciąża

Preparat stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. W III trymestrze preparat jest przeciwwskazany do stosowania. Podczas krótkotrwałego stosowania preparatu przez matkę karmiącą piersią, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt, przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednak w przypadku długotrwałego i regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. Preparat może zaburzać płodność poprzez wpływ na owulację, działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Reklama

Gripblocker - efekty uboczne

Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalne zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego (jawne: fusowate wymioty, smoliste stolce; utajone), choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja; zawroty głowy, szumy uszne; zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne z nosa, dziąseł, układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia; wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe); reakcje nadwrażliwości (astma, wysypka, pokrzywka, obrzęk, zaburzenia oddychania i pracy serca, wstrząs anafilaktyczny); astma oskrzelowa. Rzadko: zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoborem żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiającej się astenią, bladością, hipoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. Długotrwałe przyjmowanie preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy może byćprzyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

Gripblocker - interakcje

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydz. lub większych jest przeciwwskazane, ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz.; lekami przeciwzakrzepowymi np. pochodnymi kumaryny, heparyną oraz trombolitycznymi lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi np. tyklopidyną (zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków); innymi NLPZ, w tym salicylanami w dużych dawkach (zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek); lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego np. benzbromaron, probenecyd (osłabienie działania leków przeciwdnawnych); digoksyną (zwiększone stężenie digoksyny w osoczu); lekami przeciwcukrzycowymi (nasilenie działania tych leków); lekami moczopędnymi (osłabienie działania moczopędnego poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie; nasilenie działania ototoksycznego furosemidu); glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenia ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów); inhibitorami ACE (zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego); kwasem walproinowym (zwiększenie toksyczności kwasu walproinowego i nasilenie działania przeciwagregacyjnego kwasu acetylosalicylowego) oraz alkoholem (zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego).

Gripblocker - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: jednorazowo 500-1000 mg, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtórzyć co 4-8 h. Nie stosować więcej niż 4 g na dobę. Dzieci powyżej 12 lat: jednorazowo 500 mg, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtórzyć co 4-8 h. Nie stosować więcej niż 1500 mg na dobę. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem. Sposób podania. Tabl. przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Gripblocker - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Alka-Prim
Alka-Seltzer
Ascalcin
Aspirin C

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!