Hydroxyzinum VP - ulotka, dawkowanie i skutki uboczne

Hydroxyzinum VP ma działanie uspokajające oraz przeciwlękowe. Redukuje napięcie wewnętrzne, lęk, napięcie mięśniowe oraz wahania emocjonalne. Ma właściwości przeciwwymiotne, przeciwhistaminowe oraz przeciwbólowe. Poznaj wskazania, działanie oraz dawkowanie preparatu.     
Spis treści

Hydroxyzinum VP - skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Tabletki zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Syrop zawiera maltitol ciekły (640 mg/ml).

Hydroxyzinum VP - Działanie

Lek o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym. Mechanizm działania prawdopodobnie polega na zahamowaniu aktywności niektórych podkorowych obszarów o.u.n. Nie wpływa natomiast hamująco na czynność kory mózgowej. Zmniejsza stan napięcia wewnętrznego, uczucie niepokoju, lęku, chwiejność emocjonalną oraz napięcie mięśniowe. Wykazuje także właściwości przeciwhistaminowe, przeciwbólowe oraz przeciwwymiotne. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 2 h od podania. Działanie przeciwhistaminowe rozpoczyna się ok. 1 h po podaniu, działanie sedacyjne po 5-10 min od przyjęcia syropu i po 30-45 min od przyjęcia tabletek. Jest w znacznym stopniu metabolizowana (główny metabolit to cetyryzyna). Metabolity są wydalane z moczem. T0,5 wynosi 14 h. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby T0,5 ulega wydłużeniu.

Hydroxyzinum VP - wskazania

Leczenie lęku. Objawowe leczenie świądu. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Hydroxyzinum VP - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na hydroksyzynę, cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub pozostałe składniki preparatu. Porfiria. Pacjenci ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT oraz ze znanym czynnikiem ryzyka wydłużenia odstępu QT (m.in. choroba układu krążenia, nagła śmierć sercowa w wywiadzie rodzinnym, znaczące zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia lub hipomagnezemia, znacząca bradykardia, jednoczesne stosowanie leków wydłużających odstęp QT i (lub) wywołujących zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes). Ciąża i karmienie piersią. Nie stosować w leczeniu lęku u dzieci. Syrop zawiera maltitol ciekły i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Hydroxyzinum VP - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów ze zwiększoną skłonnością do drgawek. Małe dzieci są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego. Ze względu na potencjalne działanie przeciwcholinergiczne, należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, miastenią i otępieniem. U pacjentów w podeszłym wieku stosowanie hydroksyzyny nie jest zalecane. Ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki wywołujące hipokaliemię lub bradykardię. Tabletki zawierają laktozę i nie powinny być stosowane u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość maltitolu ciekłego, syrop może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Hydroxyzinum VP - ciąża

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Hydroxyzinum VP - efekty uboczne

Bardzo często: senność. Często: ból głowy, sedacja, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie. Niebyt często: pobudzenie, splątanie, zawroty głowy, bezsenność, drżenie, nudności, złe samopoczucie, gorączka. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, dezorientacja, omamy, drgawki, dyskineza, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, zaparcie, wymioty, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, świąd, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka, zapalenie skóry, zatrzymanie moczu. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, wzmożona potliwość, utrwalona wysypka polekowa. Ponadto obserwowano pogorszenie funkcji poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku. Występowanie drgawek zgłaszano u dzieci częściej, niż u osób dorosłych.

Hydroxyzinum VP - interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwcholinergicznym lub działającymi depresyjnie na o.u.n. (m.in. narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, barbiturany, leki uspokajające, nasenne), może nasilić się ich działanie; dawkowanie należy dostosowywać indywidualnie. Alkohol nasila działanie hydroksyzyny - podczas stosowania preparatu pacjent powinien unikać spożywania alkoholu. Hydroksyzyna działa antagonistycznie w stosunku do betahistyny i inhibitorów cholinoesterazy. W przypadku jednoczesnego stosowania z lekami o właściwościach przeciwcholinergicznych, konieczne może być dostosowanie dawkowania. Osłabia również wpływ adrenaliny na ciśnienie tętnicze. Należy unikać stosowania hydroksyzyny jednocześnie z inhibitorami MAO. Hydroksyzyna osłabia efekt przeciwdrgawkowy fenytoiny. Wykazano, że cymetydyna podawana w dawce 600 mg 2 razy na dobę zwiększa stężenie hydroksyzyny w surowicy o 36%, a stężenie jej metabolitu, cetyryzyny, zmniejsza o 20%. Hydroksyzyna nie wykazuje działania hamującego na izoenzymy UDP-glukuronylotransferazy w ludzkich mikrosomach wątrobowych. Jest inhibitorem CYP2D6 i stosowana w dużych dawkach może powodować interakcje z lekami będącymi substratami dla enzymu CYP2D6. Hamuje izoenzymy cytochromu P450 2C9, 2C19 i 3A4, jednak dopiero w stężeniach znacznie większych, niż maksymalne stężenia jakie osiąga w osoczu. Ponieważ hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową oraz CYP3A4/5, jej stężenie może ulec zwiększeniu w wyniku jednoczesnego stosowania z lekami, które są potencjalnymi inhibitorami tych enzymów. W przypadku, gdy hamowany jest tylko jeden ze szlaków metabolicznych, drugi może częściowo go kompensować.

Hydroxyzinum VP - dawkowanie

Doustnie. Hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Leczenie lęku. Dorośli: 50 mg na dobę w 2-3 dawkach, w ciężkich przypadkach do 100 mg/dobę. Objawowe leczenie świądu. Dorośli: początkowo 25 mg na dobę przed snem, w późniejszym okresie, w razie konieczności 25 mg 3-4 razy na dobę. Dzieci powyżej 12 miesięcy: 1-2 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi. Dorośli: 50-100 mg jednorazowo, maksymalna dawka pojedyncza wynosi 100 mg. Dzieci: 0,6 mg/kg mc. jednorazowo (tabl. i syrop). We wszystkich wskazaniach maksymalna dawka dobowa u dorosłych wynosi 100 mg; u dzieci o mc. do 40 kg 2 mg/kg mc./dobę. Jeśli hydroksyzyna jest przepisywana pacjentowi w podeszłym wieku, mimo zalecenia niestosowania w tej grupie wiekowej, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę tabletek należy zmniejszyć o 33%. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy zmniejszyć.
Preparat przyjmować po posiłkach. Tabletek nie należy rozgryzać, popijać wodą.

Hydroxyzinum VP - uwagi

Ponieważ preparat może wpływać na wyniki testów alergicznych oraz testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, nie należy go stosować przez co najmniej 5 dni poprzedzających wykonanie takich testów. Preparat może zaburzać reakcje i zdolność koncentracji.

Pharmindex