Znajdź lek

Hydroxyzinum VPHydroxyzinum VP ma działanie uspokajające oraz przeciwlękowe. Redukuje napięcie wewnętrzne, lęk, napięcie mięśniowe oraz wahania emocjonalne. Ma właściwości przeciwwymiotne, przeciwhistaminowe oraz przeciwbólowe. Poznaj wskazania, działanie oraz dawkowanie preparatu. 

 

 

Spis treści

Działanie

Lek o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym. Mechanizm działania prawdopodobnie polega na zahamowaniu aktywności niektórych podkorowych obszarów o.u.n. Nie wpływa natomiast hamująco na czynność kory mózgowej. Zmniejsza stan napięcia wewnętrznego, uczucie niepokoju, lęku, chwiejność emocjonalną oraz napięcie mięśniowe. Wykazuje także właściwości przeciwhistaminowe, przeciwbólowe oraz przeciwwymiotne. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 2 h od podania. Działanie przeciwhistaminowe rozpoczyna się ok. 1 h po podaniu, działanie sedacyjne po 5-10 min od przyjęcia syropu i po 30-45 min od przyjęcia tabletek. Jest w znacznym stopniu metabolizowana (główny metabolit to cetyryzyna). Metabolity są wydalane z moczem. T0,5 wynosi 14 h. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby T0,5 ulega wydłużeniu.

Wskazania

Leczenie lęku. Objawowe leczenie świądu. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na hydroksyzynę, cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub pozostałe składniki preparatu. Porfiria. Pacjenci ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT oraz ze znanym czynnikiem ryzyka wydłużenia odstępu QT (m.in. choroba układu krążenia, nagła śmierć sercowa w wywiadzie rodzinnym, znaczące zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia lub hipomagnezemia, znacząca bradykardia, jednoczesne stosowanie leków wydłużających odstęp QT i (lub) wywołujących zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes). Ciąża i karmienie piersią. Nie stosować w leczeniu lęku u dzieci. Syrop zawiera maltitol ciekły i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.