Znajdź lek

Ilomedin

Spis treści

Działanie

Iloprost jest pochodną prostacykliny. Hamuje agregację i zlepianie płytek krwi, rozszerza tętnicze i żylne naczynia krwionośne, zmniejsza przepuszczalność włosowatych naczyń krwionośnych, aktywuje proces fibrynolizy, zmniejsza zdolność do adhezji i migracji leukocytów po uszkodzeniu śródbłonka naczyń oraz zmniejsza uwalnianie wolnych rodników tlenowych. Dokładny mechanizm działania leku nie jest dotychczas znany. W ciągu 10-20 min po rozpoczęciu wlewu dożylnego iloprost osiąga stałe stężenie w surowicy krwi. Okres półtrwania końcowej fazy leku we krwi wynosi 0,5 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 60%. Iloprost jest metabolizowany głównie poprzez β-oksydację. Wydalany jest w postaci metabolitów - 80% z moczem, a 20% z żółcią. U pacjentów z marskością wątroby i dializowanych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, klirens iloprostu zmniejsza się 2-4 razy.

Wskazania

Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera) ze znacznego stopnia niedotlenieniem kończyn w przypadkach, gdy udrożnienie naczyń jest niewskazane. Ciężkie przypadki zarostowych schorzeń tętnic obwodowych, szczególnie u pacjentów, u których występuje ryzyko amputacji i nie można wykonać zabiegu chirurgicznego lub zespolenia naczyniowego. Ciężki, upośledzający zespół Raynauda u pacjentów, którzy nie reagują na inne sposoby leczenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na iloprost lub którykolwiek ze składników preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią. Przypadki, w których wpływ preparatu na płytki krwi może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia (np. czynny wrzód żołądka, uraz, krwawienie wewnątrzczaszkowe). Znacznie nasilona choroba niedokrwienna serca, niestabilna dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ostra lub przewlekła zastoinowa niewydolność serca (NYHA II-IV), arytmie serca pogarszające rokowanie, podejrzewany zastój krwi w krążeniu płucnym.