To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Isotrexin

Spis treści

Reklama

Isotrexin - skład

1 g żelu zawiera 20 mg erytromycyny i 0,5 mg izotretinoiny. Preparat zawiera butylohydroksytoluen.

Reklama

Isotrexin - działanie

Preparat przeciwtrądzikowy, wykazujący miejscowe działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Erytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym, o działaniu głównie bakteriostatycznym na bakterie Gram-dodatnie oraz w mniejszym stopniu na bakterie Gram-ujemne. Erytromycyna wiąże się odwracalnie z podjednostką 50S rybosomu bakterii, hamując wytwarzanie wiązań peptydowych pomiędzy aminokwasami, w ten sposób uniemożliwiając syntezę białka w komórkach bakterii i wzrost bakterii. W zależności od organizmu i zastosowanej dawki, erytromycyna działa bakteriostatycznie albo bakteriobójczo. Erytromycyna po zastosowaniu na skórę działa na bakterie Propionibacterium acnes, typowe dla gruczołów łojowych, ograniczając w ten sposób hydrolizę trójglicerydów do kwasów tłuszczowych i poprzez to zmniejszając ilość wolnych kwasów tłuszczowych. Erytromycyna ponadto hamuje uwalnianie przez bakterie Propionibacterium acnes mediatorów stanu zapalanego. W wyniku bezpośredniego działania przeciwbakteryjnego i pośredniego działania przeciwzapalnego erytromycyny, następuje zmniejszenie liczby zmian trądzikowych. Izotretynoina jest izomerem kwasu 13-cis całkowicie-trans-retynowego. Jest strukturalnie i farmakologicznie powiązana z witaminą A, która ma wpływ na wzrost i różnicowanie komórek nabłonka. Izotretynoina działa przeciwzapalnie w wyniku hamowania migracji leukocytów polimorfojądrowych, indukowanego przez leukotrien-B4 (LTB4). Migracja LTB4 do skóry jest znacząco hamowana przez izotretynoinę zastosowaną na skórę. Może to powodować występowanie mniejszego efektu z odbicia po zastosowaniu izotretynoiny, niż po zastosowaniu tretynoiny.

Isotrexin - wskazania

Leczenie trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu.

Reklama

Isotrexin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na izotretynoinę, erytromycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować leku: w ostrym wyprysku, trądziku różowatym, okołowargowym zapaleniu skóry, w okresie ciąży i karmienia piersią, u kobiet planujących ciążę.

Reklama

Isotrexin - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z nietolerancją miejscową lub nadwrażliwością na światło w wywiadzie. Należy unikać kontaktu leku z oczami, ustami, wargami, innymi błonami śluzowymi oraz stosowania na skórę podrażnioną lub uszkodzoną. W razie przypadkowego kontaktu z preparatem, należy miejsca te dokładnie przemyć wodą. Nie należy dopuścić, aby lek gromadził się w fałdach skórnych. Ze względu na działanie drażniące izotretynoiny, ostrożnie stosować lek na wrażliwe obszary skóry, np. na szyję, na skórę otartą lub z wypryskiem, lub w trakcie leczenia pacjentów ze stanem zapalnym towarzyszącym trądzikowi, np. z zapaleniem skóry wokół ust lub z trądzikiem różowatym. Należy ostrożnie stosować inne środki przeciwtrądzikowe, ze względu na możliwość skumulowania działania drażniącego. Jeśli wystąpi podrażnienie lub zapalenie skóry, należy zmniejszyć częstość stosowania lub czasowo przerwać leczenie, a następnie je wznowić po ustąpieniu podrażnienia. Leczenie należy przerwać, jeśli podrażnienie się utrzymuje. Jeśli pacjent poddawał się zabiegom depilacji, chemicznym zabiegom na włosy, peelingowi chemicznemu, dermabrazji lub laserowemu resurfacingowi, skóra przed rozpoczęciem leczenia powinna być zregenerowana. Kosmetyki które mają działanie silnie wysuszające, w tym zawierające duże stężenie alkoholu i (lub) środków ściągających lub potencjalnie mają działanie drażniące na skórę, powinny być stosowane ostrożnie, ze względu na ryzyko skumulowanego działania drażniącego. Miejscowe leczenie trądziku antybiotykami może spowodować wystąpienie na nie oporności bakterii Propionibacterium acnes, jak również wielu innych bakterii (np. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes). Stosowanie erytromycyny może spowodować wystąpienie oporności tych drobnoustrojów. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią objawy kliniczne oporności drobnoustrojów (np. słaba odpowiedź na leczenie lub pogorszenie się stanu skóry), należy zaprzestać stosowania leku. Może wystąpić oporność krzyżowa na inne antybiotyki z grupy makrolidów oraz na klindamycynę. Ostrożnie stosować u pacjentów z zapaleniem jelit, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub zapaleniem okrężnicy związanym ze stosowaniem antybiotyków w wywiadzie (w tym rzekomobłoniastym zapaleniem jelit). Jeżeli u pacjenta wystąpi utrzymująca się lub silna biegunka lub pacjent będzie miał skurcze brzucha, należy natychmiast przerwać leczenie i dokładnie zbadać pacjenta (ryzyko rzekomobłoniastego zapalenia jelit). Izotretynoina może zwiększać wrażliwość na światło słoneczne, dlatego nie należy używać w trakcie leku lamp słonecznych oraz należy unikać celowej lub długotrwałej ekspozycji na działanie silnego promieniowania słonecznego, lub ją minimalizować. Należy poinformować pacjenta o konieczności stosowania produktów z filtrem o wysokim współczynniku ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB oraz noszenia odzieży ochronnej. Ze względu na ryzyko nadwrażliwości na światło, której wynikiem mogą być oparzenia słoneczne, preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z rakiem skóry w wywiadzie rodzinnym. Jeśli pacjent ma oparzenia słoneczne, należy je wyleczyć przed zastosowaniem leku. Skrajne warunki atmosferyczne, takie jak wiatr lub zimno, mogą działać bardziej drażniąco na skórę pacjentów stosujących preparat. Lek zawiera butylohydroksytoluen i dlatego może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Reklama

Isotrexin - ciąża

Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub planujących zajść w ciążę, a także u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod antykoncepcyjnych. Nie ma konieczności stosowania specjalnych środków antykoncepcyjnych u mężczyzn stosujących preparat. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku w okresie karmienia piersią. Przezskórne wchłanianie erytromycyny z preparatu jest niewielkie. Nie wiadomo, czy erytromycyna przenika do mleka matki po zastosowaniu preparatu na skórę, dlatego ryzyko dla niemowlęcia nie może być wykluczone. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać stosowanie leku biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikające z leczenia preparatem dla kobiety.

Reklama

Isotrexin - efekty uboczne

Bardzo często: wysypka, przesuszenie, rumień, łuszczenie skóry, uczucie pieczenia skóry, świąd, podrażnienie skóry, ból. Często: reakcje w miejscu podania (w tym wyprysk), erytrodermia, przesuszenie skóry. Częstość nieznana: reakcje alergiczne, uczucie dyskomfortu w okolicy podbrzusza, ból w górnej części brzucha, biegunka, reakcje nadwrażliwości na światło, odbarwienie skóry, hiperpigmentacja skóry, hipopigmentacja skóry, pokrzywka, obrzęk twarzy.

Isotrexin - interakcje

Ze względu na zawartość erytromycyny, preparat nie powinien być stosowany równocześnie z lekami zawierającymi klindamycynę, ze względu na możliwe działanie antagonistyczne. Należy unikać jednoczesnego stosowania środków utleniających, takich jak nadtlenek benzoilu, gdyż mogą one zmniejszyć skuteczność miejscowo stosowanej izotretynoiny. Jeśli konieczne jest leczenie skojarzone, preparaty te powinny być stosowane o innych porach dnia (np. jeden rano, a drugi wieczorem). Ze względu na ryzyko nasilenia działania drażniącego, należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego miejscowego stosowania antybiotyków, mydeł leczniczych lub ścierających oraz środków myjących, mydeł i kosmetyków o silnym działaniu wysuszającym, a także środków z dużą zawartością alkoholu i (lub) środków ściągających.

Isotrexin - dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i młodzież: cienką warstwę żelu nanosi się na zmiany trądzikowe na skórze 1-2 razy na dobę, po uprzednim umyciu i osuszeniu skóry. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce. Należy unikać przedostania się żelu do oczu, ust, błon śluzowych lub innych obszarów ciała, których leczenie nie jest wskazane. Należy poinformować pacjenta, że w niektórych przypadkach efekt leczniczy może wystąpić dopiero po 6-8 tyg. stosowania żelu. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w leczeniu trądziku pospolitego dłużej niż przez 12. tyg. stosowania. Lekarz powinien podjąć decyzję o zasadności kontynuowania leczenia dłużej niż przez 12 tyg., biorąc pod uwagę zwiększenie ryzyka oporności bakterii. Należy poinformować pacjenta, że stosowanie leku w nadmiernej ilości nie daje lepszych wyników, natomiast może zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry, złuszczania skóry. Jeśli nagle wystąpi podrażnienie skóry (zaczerwienienie, łuszczenie się lub uczucie dyskomfortu w obrębie skóry), pacjent może zastosować środek nawilżający i powinien zmniejszyć częstość stosowania leku, lub na kilka dni przerwać leczenie; należy powrócić do uprzedniej częstości stosowania leku, gdy podrażnienie ustąpi. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy przerwać leczenie. Nie określono skuteczności preparatu w przypadku stosowania rzadziej niż raz na dobę. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku nie została określona u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dlatego nie jest on wskazany do stosowania w tej populacji pacjentów. Brak specjalnych zaleceń dotyczacych stosowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Lek po podaniu na skórę wchłania się w niewielkiej ilości, dlatego zaburzenie czynności nerek lub wątroby nie powinno spowodować istotnej klinicznie ekspozycji ogólnoustrojowej.

Isotrexin - uwagi

Preparat jest łatwopalny, dlatego pacjent powinien unikać palenia papierosów lub przebywania w pobliżu otwartego płomienia w trakcie lub zaraz po aplikacji żelu. Lek nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


Podobne leki
Aknemycin
Dalacin T
Zineryt
Aknemycin Plus

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!