Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Keflex

Keflex to antybiotyk przeznaczony do stosowania doustnego. Wskazaniem do stosowania są zakażenia: dróg oddechowych, dróg moczowych, kości, skóry oraz tkanek miękkich - wywołane przez gronkowce lub paciorkowce. Ważne, by przed rozpoczęciem leczenia oraz w czasie jego trwania wykonać posiew i antybiogram.     
Spis treści

Reklama

Keflex - skład

1 kaps. zawiera 250 mg lub 500 mg cefaleksyny w postaci jednowodzianu; kapsułki zawierają błękit patentowy. Po rozpuszczeniu w wodzie - 5 ml zawiesiny zawiera 250 mg cefaleksyny w postaci jednowodzianu; zawiesina zawiera sacharozę.

Reklama

Keflex - działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna I generacji do podawania doustnego. Gatunki zwykle wrażliwe - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę), Streptococcus agalactiae Streptococcus pyogenes; bakterie tlenowe Gram-ujemne: Escherichia coli; bakterie beztlenowe: Peptostreptococcus spp. Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności: Citrobacter spp., Enterobacter spp., Morganella morganii. Gatunki o wrodzonej oporności: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Cefaleksyna po podaniu doustnym wchłania się szybko i prawie całkowicie. Cmax jest osiągane w czasie 1 h po podaniu, a stężenia terapeutyczne utrzymują się przez 6-8 h. Jest wydalana z moczem w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania cewkowego, w niezmienionej postaci. Hemodializa i dializa otrzewnowa usuwają cefaleksynę z organizmu. T0,5 wynosi ok. 60 min; może być dłuższy u noworodków z powodu niedojrzałości nerek.

Reklama

Keflex - wskazania

Zakażenia dróg oddechowych wywołane przez paciorkowce β-hemolizujące grupy A. Zapalenie ucha środkowego wywołane przez gronkowce i paciorkowce β-hemolizujące. Zakażenia kości i stawów wywołane przez gronkowce. Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez gronkowce i (lub) paciorkowce β-hemolizujące. Niepowikłane zakażenia dróg moczowych wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp. (przed rozpoczęciem leczenia oraz w czasie leczenia należy wykonać posiew oraz antybiogram; jeśli wskazane, należy sprawdzić czynność nerek). Zapalenie zatok przynosowych wywołane przez paciorkowce β-hemolizujące i Staphylococcus aureus (tylko szczepy wrażliwe na metycylinę).

Reklama

Keflex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Keflex - ostrzeżenia

Cefaleksyny nie należy stosować w zakażeniach wywołanych przez Haemophilus influenzae lub jeśli prawdopodobny jest udział tych bakterii w zakażeniu. Przed podaniem antybiotyku należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności pacjenta do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny, w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Zachować ostrożność u pacjentów uczulonych na penicylinę (ryzyko alergii krzyżowej pomiędzy penicylinami i cefalosporynami). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej leczenie należy przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie medyczne. Stosować ostrożnie u pacjentów ze znacznie zaburzoną czynnością nerek (wolniejsza eliminacja i zwiększone ryzyko toksyczności leku) - wykonywać odpowiednie badania diagnostyczne i laboratoryjne. W trakcie leczenia należy obserwować pacjenta pod kątem nadkażenia (np. grzybiczego lub opornymi szczepami bakterii) - w przypadku nadkażenia, należy wdrożyć odpowiednie leczenie. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka związana ze zastosowaniem antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego; po ustaleniu rozpoznania tej choroby należy odstawić antybiotyk i wdrożyć odpowiednie leczenie. Kapsułki zawierają błękit patentowy - barwnik, który może powodować reakcje alergiczne. Zawiesina zawiera sacharozę - nie powinna być stosowana u pacjentów z zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy; zawartość sacharozy (2,97 g w 5 ml zawiesiny) należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą lub na diecie niskokalorycznej.

Reklama

Keflex - ciąża

Zachować ostrożność stosując cefaleksynę w ciąży lub w okresie karmienia piersią (cefaleksyna jest wydzielana do mleka ludzkiego).

Reklama

Keflex - efekty uboczne

Często: biegunka, nudności. Niezbyt często: eozynofilia, wysypka, pokrzywka, świąd, przemijające zwiększenie aktywności AlAT i AspAT. Rzadko: neutropenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, ból głowy, zawroty głowy, ból brzucha, wymioty, niestrawność, rzekomobłoniaste zapalenie jelita, przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, obrzęk naczynioruchowy, świąd narządów płciowych i odbytu, zapalenie pochwy, zmęczenie, reakcja anafilaktyczna, zapalenia wątroby, żółtaczka zastoinowa. Częstość nieznana: ból stawów, zapalenie stawów, kandydoza pochwy, gorączka, omamy, pobudzenie, dezorientacja, dodatnie wyniki bezpośrednich testów Coombsa, fałszywie dodatnie wyniki testów wykrywających glukozę w moczu.

Keflex - interakcje

Probenecyd hamuje wydalanie cefaleksyny przez nerki. Stosowanie z aminoglikozydami, innymi cefalosporynami, furosemidem lub innymi silnie działającymi lekami moczopędnymi może zwiększać ryzyko nefrotoksyczności. Cefaleksyna zwiększa Cmax oraz AUC metforminy odpowiednio o 34% i 24% oraz zmniejsza klirens nerkowy metforminy o 14% - znaczenie kliniczne tych badań nie jest jasne, nie stwierdzono występowania kwasicy mleczanowej podczas jednoczesnego leczenia metforminą i cefaleksyną.

Keflex - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-4 g/dobę w dawkach podzielonych. W niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych, anginie paciorkowcowej oraz zakażeniach skóry i tkanek miękkich: 250 mg co 6 h lub 500 mg co 12 h; w cięższych zakażeniach lub wywołanych przez bardziej oporne drobnoustroje może być konieczne zwiększenie dawki (jeżeli konieczne jest podanie dawki >4 g/dobę, należy rozważyć podanie cefalosporyny pozajelitowo). Dzieci i młodzież (należy zastosować właściwą dla wieku dziecka postać farmaceutyczną leku): 25-50 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych; w niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych lek podaje się co 12 h; w zakażeniach ciężkich dawkę można podwoić; w zapaleniu ucha środkowego: 75-100 mg/kg mc./dobę w 4 dawkach podzielonych. U niemowląt stosować w przypadku bezwzględnej konieczności i pod ścisłą kontrolą. W zakażeniach wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące lek podaje się przez co najmniej 10 dni. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów dializowanych nie należy przekraczać dawki 500 mg/dobę.

Keflex - uwagi

Lek może powodować fałszywie dodatni wynik testu Coombsa oraz fałszywie dodatni wynik testu redukcyjnego na zawartość glukozy w moczu (z roztworem Benedicta, Fehlinga lub za pomocą tabletek z siarczanem miedzi). Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia sporadycznych zawrotów głowy lub dezorientacji.


Podobne leki
Biodroxil
Cefazolin Sandoz
Cefaleksyna TZF
Duracef

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!