ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Lamisilatt

Spis treści

Reklama

Lamisilatt - skład

1 g kremu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny. Preparat zawiera alkohol benzylowy, alkohol cetylowy i alkohol stearylowy.

Reklama

Lamisilatt - działanie

Lek przeciwgrzybiczy z grupy alliloamin. W małym stężeniu, terbinafina działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie. Terbinafina zakłóca wybiórczo wczesną fazę biosyntezy steroli grzybów. Prowadzi to do niedoboru ergosterolu i do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu, co powoduje śmierć komórek grzybów. Terbinafina działa przez hamowanie epoksydazy skwalenu w ścianie komórkowej grzybów. Enzym epoksydaza skwalenu nie jest związany z układem cytochromu P450. Terbinafina nie wpływa na metabolizm hormonów oraz innych leków. Po podaniu na skórę u ludzi, mniej niż 5% dawki przenika do organizmu. Z tego względu działanie ogólnoustrojowe terbinafiny po podaniu na skórę jest niewielkie.

Reklama

Lamisilatt - wskazania

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity z rodzaju Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum np. grzybica stóp, grzybica podeszwowa stóp (grzybica mokasynowa), grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej. Drożdżakowe zakażenia skóry wywołane przez rodzaj Candida (np. Candida albicans). Łupież pstry wywołany przez Pityrosporum orbiculare (inaczej Malassezia furfur). 

Reklama

Lamisilatt - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Lamisilatt - ostrzeżenia

Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Lek może działać drażniąco na oczy; w przypadku kontaktu kremu z oczami należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą. Niemowlęta nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym piersi. Preparat zawiera 10 mg alkoholu benzylowego w każdym gramie. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne lub łagodne miejscowe podrażnienie. 1 g kremu zawiera 40 mg alkoholu cetylowego i 40 mg alkoholu stearylowego. Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Reklama

Lamisilatt - ciąża

Ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży, w okresie ciąży nie należy podawać leku chyba, że korzyści dla matki wynikające z jego zastosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i dziecka. Terbinafina przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Terbinafina może być stosowana u kobiet karmiących piersią jedynie w przypadku gdy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla niemowląt i dzieci. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym piersi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu terbinafiny na płodność.

Reklama

Lamisilatt - efekty uboczne

Często: łuszczenie skóry, świąd. Niezbyt często: zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zaburzenia pigmentacji, rumień, uczucie pieczenia skóry, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania. Rzadko: podrażnienie oka, suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, egzema, nasilenie objawów choroby. Częstość nieznana (po wprowadzeniu leku do obrotu): nadwrażliwość, wysypka. 

Lamisilatt - interakcje

Nie są znane interakcje preparatów zawierających terbinafinę do stosowania miejscowego z innymi lekami.

Lamisilatt - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: lek stosuje się 1-2 razy na dobę w zależności od wskazania. Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony lek. Cienką warstwę kremu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsca na skórze i okolice, a następnie lekko wcierać. Jeżeli lek jest stosowany w fałdach skórnych (pod piersiami, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), to miejsca, na które naniesiono krem można przykryć gazą, zwłaszcza na noc. Czas trwania leczenia: grzybica stóp - 1 tydz. raz na dobę; grzybica podeszwowa stóp (grzybica mokasynowa) - 2 tyg. 2 razy na dobę; grzybica fałdów skórnych - 1 tydz. raz na dobę; drożdżyca skóry - 1 tydz. raz na dobę; grzybica skóry gładkiej - 1 tydz. raz na dobę; łupież pstry - 2 tyg. raz na dobę. Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Jeśli po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy stanu chorego, należy zweryfikować diagnozę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma danych wskazujących, iż leczenie chorych w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania oraz, że u tych chorych mogą się pojawiać działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów. Nie zaleca się stosowania kremu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

Lamisilatt - uwagi

Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Acifungin
Batrafen
Exoderil
Loceryl

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!