Lignox

Reklama

Działanie

Środek miejscowo znieczulający z grupy pochodnych amidowych o krótkim czasie działania, w formie jednorodnego, nieprzezroczystego żelu o zapachu poziomkowym. Na powierzchniach zdolnych do resorbcji (błony śluzowe) powoduje odwracalne zahamowanie przewodnictwa we włóknach nerwowych przez blokowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów. Przewodnictwo w cienkich włóknach nerwowych, bez osłonki mielinowej (np. włókna przewodzące czucie bólu i dotyku) może być zahamowane małymi stężeniami analgetyku miejscowego, blokada nerwów w osłonce mielinowej wymaga stężeń większych. Początek działania występuje po 2-3 min. Działanie ogólne lidokainy: wpływa stabilizująco na błony komórkowe i bezpośrednio na układ bodźcoprzewodzący serca (działanie przeciwarytmiczne): zmniejsza automatyzm, skraca czas trwania potencjału czynnościowego, zmniejsza okres refrakcji komórek Purkinjego (nie zmniejszając szybkości przewodzenia impulsów w tych komórkach). Lidokaina wchłania się szybko z miejsca podania, zwłaszcza z błon śluzowych. W 60-75% wiąże się z białkami osocza. Przenika przez barierę krew-mózg. Jest metabolizowana w wątrobie - z szybkością zależną od przepływu wątrobowego (około 70% w czasie tzw. pierwszego przejścia), metabolity wydalane są z moczem, około 3% leku wydalane jest z moczem w postaci nie zmienionej. T0,5 wynosi około 30 min.

Wskazania

Powierzchowne znieczulenie błon śluzowych i skóry (przed iniekcją, w zabiegach stomatologicznych, przy ekstrakcjach rozchwianych zębów, w protetyce m.in. do zmniejszenia odruchu wymiotnego przy pobieraniu wycisków).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki leku lub inne środki miejscowo znieczulające o budowie amidowej. Przeciwwskazania względne: wstrząs, blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego IIst. lub IIIst., miastenia, ciężkie uszkodzenie wątroby. Nie stosować u dzieci poniżej 4 r.ż.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u chorych leczonych trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi i inhibitorami MAO.

Ciąża i laktacja

Brak danych o bezpieczeństwie stosowania leku u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Sporadycznie może wywołać reakcję uczuleniową, rzadko wstrząs anafilaktyczny. Objawy niepożądane (zaburzenia smaku, drętwienie języka, ból i zawroty głowy, uczucie niepokoju, przyspieszony oddech) mogą wystąpić w przypadku przedawkowania leku. Objawy związane z działaniem ogólnym zależą od stężenia lidokainy w surowicy. Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów ze strony układu krążenia lub o.u.n. po prawidłowym stosowaniu żelu jest znikome. Niepożądanym działaniem występującym po zastosowaniu lidokainy może być senność o różnym nasileniu.

Interakcje

Lidokaina nasila działanie środków zwiotczających mięśnie; osłabia działanie sulfonamidów. Może powodować pozytywny wynik w badaniach antydopingowych.

Dawkowanie

Na osuszoną błonę śluzową nałożyć przy pomocy wacika 0,1-0,2 g żelu (tj. 2-3 mm wyciśniętego żelu = 4-8 mg lidokainy). Nie przekraczać dawki lidokainy 3 mg/kg m.c.; u dorosłych nie przekraczać 200 mg/dobę (tj. 4,5 g preparatu = 8,5 cm wyciśniętego żelu). U dzieci, dorosłych z małą masą ciała i pacjentów w złym stanie ogólnym należy przeliczyć dawkę na kg m.c.: maksymalna dawka dobowa - 2,9 mg/kg m.c. lidokainy.

Reklama

Uwagi

Nie dopuszczać do połknięcia żelu, jego nadmiar należy wypluć. Lek powoduje łagodne, przemijające upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex