Locoid

Spis treści

Locoid - Skład

1 g kremu, lipokremu, emulsji lub roztworu zawiera 1 mg 17-maślanu hydrokortyzonu.

Locoid - Działanie

Syntetyczny kortykosteroid o umiarkowanie silnym działaniu miejscowym. Działa przeciwzapalnie i obkurcza naczynia krwionośne. Hamuje reakcje zapalne i łagodzi objawy stanów zapalnych skóry z towarzyszącym świądem skóry, bez leczenia choroby zasadniczej. Maślan hydrokortyzonu stosowany miejscowo jest wchłaniany przez skórę. Zastosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa jego wchłanianie. Wiąże się z białkami osocza i podlega hydrolizacji do hydrokortyzonu we krwi i w wątrobie. Niewielkie ilości są wydalane z moczem i kałem.

Reklama

Locoid - Wskazania

<u>Krem, lipokrem, emulsja.</u> Stany zapalne skóry (niewywołane przez drobnoustroje) odpowiadające na leczenie kortykosteroidami w przypadku, gdy leczenie miejscowe słabiej działającymi kortykosteroidami nie przynosi oczekiwanych wyników. Kontynuacja leczenia lub leczenie podtrzymujące zapalnych chorób skóry w przypadku, gdy wcześniejsze stosowanie silniej działających kortykosteroidów do stosowania miejscowego dawało dobre wyniki. <u>Roztwór na skórę</u>. Stany zapalne owłosionej skóry głowy (niewywołane przez drobnoustroje) odpowiadające na leczenie kortykosteroidami w przypadku, gdy leczenie miejscowe słabiej działającymi kortykosteroidami nie przynosi oczekiwanych wyników. Kontynuacja leczenia lub leczenie podtrzymujące zapalnych chorób owłosionej skóry głowy w przypadku, gdy wcześniejsze stosowanie silniej działających kortykosteroidów do stosowania miejscowego dawało dobre wyniki.

Locoid - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na 17-maślan hydrokortyzonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zmiany skórne spowodowane: zakażeniami bakteryjnymi (np. zmiany kiłowe lub gruźlicze), zakażeniami wirusowymi (np. ospa wietrzna, opryszczka, półpasiec), zakażeniami wywołanymi przez grzyby, zarażeniami pasożytniczymi. Owrzodzenia skóry, rany. Zapalenie skóry wokół ust. Trądzik pospolity, różowaty.

Locoid - Ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie należy stosować u pacjentów z łuszczycą ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowe i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry. Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego leczenia u dzieci (ryzyko zahamowania czynności kory nadnerczy i wydzielania hormonu wzrostu). Nie stosować na powieki (gdy preparaty dostaną się na spojówki istnieje ryzyko jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej), na skórę twarzy i w okolicach narządów płciowych. Unikać stosowania kremu i lipokremu na skórę owłosioną, roztworu na skórę owłosioną inną niż owłosiona skóra głowy. Unikać stosowania na rozległe powierzchnie skóry, szczególnie pod opatrunkiem okluzyjnym (pod ceratką, pieluchą), w fałdach i zgięciach skóry - może zwiększyć się wchłanianie kortykosteroidów, co prowadzi do zahamowania czynności kory nadnerczy. Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatami. W wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Krem i lipokrem zawierają alkohol cetostearylowy (ryzyko miejscowej reakcji skórnej, np. kontaktowego zapalenia skóry) i parahydroksybenzoesan propylu (ryzyko reakcji alergicznej typu późnego); krem ponadto zawiera parahydroksybenzoesan butylu, który również może powodować reakcje alergiczne. Emulsja zawiera alkohol cetostearylowy, butylohydroksytoluen i glikol propylenowy (ryzyko miejscowej reakcji skórnej, podrażnienia oczu, błon śluzowych i skóry) oraz parahydroksybenzoesan propylu i butylu (ryzyko reakcji alergicznych typu późnego).

Locoid - Ciąża

Kortykosteroidy przenikają przez barierę łożyskową i mogą działać na płód. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatów w ciąży - stosować tylko wtedy, gdy istnieją do tego wyraźne wskazania. W okresie karmienia piersią, preparaty można stosować na małą powierzchnię skóry przez krótki czas. W przypadku długotrwałego leczenia lub nanoszenia preparatów na dużą powierzchnię skóry, należy zaprzestać karmienia piersią.

Locoid - Efekty uboczne

Rzadko: zanik skóry (często nieodwracalny) przebiegający ze ścieńczeniem naskórka, rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, plamica, rozstępy skórne, trądzik krostkowy, zapalenie skóry wokół ust, odbarwienie skóry, zapalenie skóry i wyprysk (w tym kontaktowe zapalenie skóry), "efekt z odbicia" mogący prowadzić do uzależnienia od miejscowego stosowania kortykosteroidów. Bardzo rzadko: zahamowanie czynności kory nadnerczy (szczególnie podczas długotrwałego stosowania). Częstość nieznana: nadwrażliwość, nieostre widzenie. Ogólnoustrojowe działania niepożądane po miejscowym stosowaniu kortykosteroidów występują rzadko, ale mogą być ciężkie. Ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów zwiększa się podczas: stosowania preparatów pod opatrunkiem okluzyjnym (pod ceratką, pod pieluchą), w fałdach skóry; stosowania na duże powierzchnie skóry; długotrwałego leczenia; stosowania u dzieci (skóra dzieci jest cieńsza, większa jest także powierzchnia skóry w stosunku do masy ciała). Krem, lipokrem, emulsja: ze względu na zawartość substancji pomocniczych, mogą również wystąpić miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) i reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Locoid - Dawkowanie

Cienką warstwę kremu, lipokremu, emulsji lub niewielką ilość roztworu nanosić równomiernie na zmienione chorobowo miejsca na skórze 1 - 3 razy na dobę. Preparaty można lekko wmasować. Po uzyskaniu poprawy zazwyczaj wystarcza stosowanie preparatu raz na dobę lub 2 - 3 razy w tyg. Krem stosuje się w leczeniu zmian skórnych suchych, sucho-sączących i sączących; lipokrem - zmian suchych i sucho-sączących; emulsja - zmian sączących (również na skórze owłosionej); roztwór - zmian na owłosionej skórze głowy. Nie należy stosować dawki większej niż 30-60 g tyg.

Locoid - Uwagi

Pharmindex