Metronidazol 0,5% Fresenius

Spis treści

Metronidazol 0,5% Fresenius - skład

1 pojemnik (100 ml) zawiera 500 mg metronidazolu.

Metronidazol 0,5% Fresenius - Działanie

Chemioterapeutyk, pochodna 5-nitroimidazolu. Działa silnie bakteriobójczo na większość bakterii beztlenowych, m.in. Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Clostridium spp., Gardnerella vaginalis, ziarniaki beztlenowe. Działa także na pierwotniaki, m.in. Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis (G. lamblia), Entamoeba histolytica, Balantidium coli. Metronidazol słabo wiąże się z białkami osocza (poniżej 20%). Łatwo przenika do tkanek i płynów ustrojowych, m.in. do wątroby, płuc, kości, śliny, wydzieliny z pochwy, osiągając w nich stężenia terapeutyczne. Przenika szybko przez barierę łożyska oraz do mleka matki. Jest metabolizowany w wątrobie do aktywnych związków oraz wydalany głównie z moczem (w postaci niezmienionej oraz jako metabolity) i częściowo z kałem. T0,5 w krwi wynosi 8,5 h.

Reklama

Metronidazol 0,5% Fresenius - wskazania

Ciężkie zakażenia wywołane przez bakterie beztlenowe oraz pierwotniaki, m.in. zapalenie otrzewnej, zapalenie szpiku, posocznica (w tym połogowa), zakażenia kości i stawów, dolnych dróg oddechowych, ropnie wątroby, zapalenie przymacicza i błony śluzowej macicy, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych, zakażenia o.u.n. (m.in. ropień mózgu), zakażenia przewodu pokarmowego, zapalenie wsierdzia. Profilaktyka zakażeń w okresie okołooperacyjnym (szczególnie przed zabiegami w obrębie jamy brzusznej i miednicy).

Metronidazol 0,5% Fresenius - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na metronidazol, inne pochodne nitroimidazolu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Metronidazol 0,5% Fresenius - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (w tym encefalopatią wątrobową), nieprawidłowym obrazem krwi, zwłaszcza leukopenią (należy kontrolować morfologię), u pacjentów ze skłonnością do obrzęków lub leczonych kortykosteroidami oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Podczas leczenia oraz przez 48 h po jego zakończeniu nie można pić alkoholu. Nie łączyć roztworów metronidazolu z innymi lekami.

Metronidazol 0,5% Fresenius - ciąża

W ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) stosować wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie stosować w okresie karmienia piersią, z wyjątkiem absolutnie niezbędnych przypadków.

Metronidazol 0,5% Fresenius - efekty uboczne

Niekiedy metaliczny posmak w ustach, obłożony język, nudności, wymioty, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rzadko anafilaksja), przemijający rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi, cholestaza wewnątrzwątrobowa, żółtaczka, agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna, nadmierna senność lub bezsenność, ból i zawroty głowy, ataksja, wysypka skórna, świąd, ciemne zabarwienie moczu, bóle mięśni i stawów. Długotrwałe stosowanie powoduje przemijającą neuropatię obwodową, napady drgawek oraz osłabienie i depresję.

Metronidazol 0,5% Fresenius - interakcje

Metronidazol w połączeniu z alkoholem wywołuje reakcję disulfiramopodobną. Lek nasila działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny (może być konieczne zmniejszenie ich dawki, ponadto należy monitorować czas protrombinowy). Jednoczesne stosowanie z solami litu zwiększa ich stężenie we krwi i działa nefrotoksycznie (należy monitorować stężenie litu, kreatyniny i elektrolitów we krwi). Fenobarbital nasila metabolizm metronidazolu, osłabiając jego skuteczność, natomiast cymetydyna spowalnia eliminację metronidazolu, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Metronidazol 0,5% Fresenius - dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 10 rż. dożylnie (we wlewie kroplowym z szybkością około 5 ml/min): w zakażeniach wywołanych przez bakterie beztlenowe: 500 mg co 8 h; w profilaktyce okołooperacyjnej: 500 mg bezpośrednio przed zabiegiem, dawkę tę powtarza się po 8 h i 16 h. Dorośli w zarażeniu E. histolytica: 500-750 mg co 8 h przez 5-10 dni. Pacjentom z ciężką niewydolnością wątroby oraz w podeszłym wieku podaje się mniejsze dawki. Dzieci poniżej 10 rż. dożylnie (we wlewie kroplowym z szybkością około 5 ml/min): w zakażeniach wywołanych przez bakterie beztlenowe: 7,5 mg/kg mc. co 8 h; w profilaktyce okołooperacyjnej: 7,5 mg/kg mc. bezpośrednio przed zabiegiem, dawkę tę powtarza się po 8 h i 16 h.

Metronidazol 0,5% Fresenius - uwagi

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->