Dla Ciebie, na zdrowie!

Paracetamol Filofarm

Spis treści

Paracetamol Filofarm - skład

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

Paracetamol Filofarm - działanie

Pochodna fenacetyny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, zapobiega tworzeniu się prostaglandyn w OUN, wskutek czego następuje podwyższenie progu bólowego. Spadek stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Terapeutyczne działanie obserwuje się po 30 min. od podania drogą doustną. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po upływie ok. 1 h. T0,5 wynosi 2-4 h. Czas działania przeciwbólowego określa się na 4 – 6 h., a przeciwgorączkowego na 6 – 8 h. Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza (w dawkach terapeutycznych w 25% - 50%). Głównym metabolitem (90%) jest połączenie z kwasem glukuronowym, a u dzieci także z kwasem siarkowym. W rezultacie powstający hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo p-benzochinoimina (ok. 5%) wiąże się z wątrobowym glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem. Zasadniczą drogą eliminacji leku jest biotransformacja w wątrobie. Tylko niewielka jego część (2 – 4%) wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki.

Paracetamol Filofarm - wskazania

Bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, stawów, nerwobóle, bóle miesiączkowe. Gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Paracetamol Filofarm - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczna. Wrodzony niedobór reduktazy methemoglobinowej. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tyg. po ich odstawieniu.

Paracetamol Filofarm - ostrzeżenia

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. Należy zachować ostrożność u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), z ostrym zapaleniem wątroby, jednocześnie leczonych innymi lekami, które mają wpływ na czynność wątroby, oraz u pacjentów z chorobą alkoholową lub niedożywionych (ryzyko uszkodzenia wątroby). Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek i astmą oskrzelową. W okresie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Paracetamol Filofarm - ciąża

Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol u ciężarnych kobiet przenika przez łożysko. Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero, są niejednoznaczne. Paracetamol jest wydzielany z mlekiem kobiet karmiących piersią w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. W okresie karmienia piersią paracetamol może być stosowany w razie zdecydowanej konieczności.

Paracetamol Filofarm - efekty uboczne

Rzadko: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne (pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny). Bardzo rzadko: trombocytopenia, agranulocytoza. Zgłaszano również bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych. Preparat stosowany przez dłuższy czas w dużych dawkach lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek.

Paracetamol Filofarm - interakcje

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Jednoczesne podawanie z ryfampicyną, izoniazydem, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami, diflunizalem, sulfinpirazonem lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomowe wątroby zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol podawany łącznie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Stosowanie paracetamolu łącznie z zydowudyną może powodować neutropenię oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Paracetamol Filofarm - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. (500-1000 mg) 3-4 razy na dobę, maksymalnie 8 tabl. na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabl. 3-4 razy na dobę, maksymalnie 4 tabl. na dobę. Należy przestrzegać co najmniej 4 h odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. Jeżeli objawy nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy zweryfikować diagnozę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g). Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na bezpieczeństwo stosowania (trudności w połykaniu tabletki).

Paracetamol Filofarm - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
Podobne leki
Apap Przeziębienie Junior
Oxydolor Fast
Aletofar
Maxipirin
Theraflu Przeziębienie
Może to Cię zainteresuje
Kobieta odmawia jedzenia słodyczy z powodu hiperinsulinemii
Hiperinsulinemia - przyczyny, objawy i leczenie. Jaka dieta?
Język z czerwonymi plamami
Język geograficzny - przyczyny i objawy. Jakie leczenie?
Widok kominów z fabryk zanieczyszczających powietrze
Zanieczyszczenia powietrza - źródła. Jaki wpływ na zdrowie?
Model mózgu z dłoni
Torbiel szyszynki - objawy i leczenie. Czy może pęknąć?
Odczuwasz niedobór magnezu?
Kliknij tutaj!