Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Paracetamol Galena

Spis treści

Reklama

Paracetamol Galena - skład

5 ml syropu zawiera 120 mg paracetamolu. Preparat zawiera glicerol, sorbitol, parahydroksybenzoesan propylu oraz czerwień koszenilową.

Reklama

Paracetamol Galena - działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W wyniku hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, zapobiega tworzeniu się prostaglandyn w OUN. Skutkiem tego oddziaływania jest spadek wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Działanie przeciwbólowe paracetamolu zbliżone jest do działania NLPZ, jednak paracetamol nie hamuje obwodowo syntezy prostaglandyn. Dlatego nie działa przeciwzapalnie i nie wywołuje typowych dla NLPZ działań niepożądanych. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Lek wchłania się szybko po podaniu doustnym, biodostępność wynosi 88%. Najwyższą biodostępność (ponad 90%) obserwuje się po podaniu paracetamolu w syropie. Główną drogą eliminacji leku jest jego biotransformacja w wątrobie. Tylko niewielka jego część (2-4 %) wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Głównym metabolitem (ok. 90%) u dorosłych jest połączenie z kwasem glukuronowym, a u dzieci z kwasem siarkowym. W rezultacie powstający hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo p-benzochinoimina (ok. 5 %) wiąże się z wątrobowym glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem. Ok. 85-90% dawki jest wydalane z moczem w ciągu 24 h. T0,5 wynosi 1-3 h. Pokarm opóźnia wchłaniane. Nieznaczna ilość leku jest wydzielana z żółcią. Wiązanie leku z białkami wynosi do 20-30%. Lek przechodzi do mózgu, przez łożysko, przenika do mleka karmiących matek, gdzie znajduje się w stężeniu zbliżonym do stężenia w osoczu.

Reklama

Paracetamol Galena - wskazania

Ból różnego pochodzenia o małym i średnim nasileniu: ból głowy, zębów, mięśni, stawów, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne. Gorączka w przeziębieniach i stanach grypopodobnych.

Reklama

Paracetamol Galena - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Wrodzony niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej.

Reklama

Paracetamol Galena - ostrzeżenia

Preparat zawiera paracetamol - nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol z powodu ryzyka przedawkowania. Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu. W czasie przyjmowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkohol lub przez osoby głodzone, stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby, nerek i astmą oskrzelową. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan propylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ze względu na zawartość glicerolu preparat może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej lek może powodować reakcje alergiczne. Ze względu na zawartość sorbitolu preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Preparat może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

Reklama

Paracetamol Galena - ciąża

Paracetamol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w przypadku bezwzględnej konieczności. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero, są niejednoznaczne. Paracetamol u matek karmiących przenika do mleka w ilościach niemających znaczenia klinicznego. Brak danych dotyczących wpływu paracetamolu na płodność.

Reklama

Paracetamol Galena - efekty uboczne

Bardzo rzadko (pojedyncze przypadki): zaburzenia hematologiczne - methemoglobinemia, trombocytopenia, agranulocytoza. Częstość nieznana: reakcje alergiczne (pokrzywka, rumień, wysypka, świąd, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny), uszkodzenie wątroby (występujące zwykle w wyniku przedawkowania), u osób z nadwrażliwością - nudności, wymioty, zaburzenia trawienia. Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN), zespół Stevensa-Johnsona (SJS), ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP).

Paracetamol Galena - interakcje

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Jednoczesne podawanie z ryfampicyną, izoniazydem, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami, diflunisalem, sulfinpirazonem lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomalne wątroby zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol podawany łącznie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może powodować neutropenię oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu.

Paracetamol Galena - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 0,3-1 g (12,5-41,6 ml syropu), nie częściej niż co 4 h do 4 razy na dobę, maksymalnie 4 g (166,7 ml syropu) na dobę; nie należy stosować leku dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu bez zalecenia lekarza. U dzieci zalecana dawka wynosi 10-15 mg/kg m.c., nie częściej niż co 4 h do 4 razy na dobę; maksymalna dobowa dawka u dzieci wynosi 60 mg/kg mc. Nie należy stosować u dzieci leku dłużej niż 3 dni bez zalecenia lekarza. Przykładowe dawkowanie u dzieci w zależności od masy ciała i orientacyjnego wieku: 6 kg (3 miesiące): dawka jednorazowa 2,5 ml, 8-10 kg (6-12 miesięcy): dawka jednorazowa 5 ml, 12,5-17 kg (2-4 lata): dawka jednorazowa 7,5 ml, 19-21 kg (5-6 lat): dawka jednorazowa 10 ml, 30 kg (9 lat): dawka jednorazowa 12,5 ml, 36 kg (11 lat): dawka jednorazowa 15 ml, 42 kg (12 lat): dawka jednorazowa 17,5 ml. U dzieci poniżej 3 mż. nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem.

Paracetamol Galena - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Cefalgin Migraplus

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!