Paracetamol Galena

Spis treści

Paracetamol Galena - Skład

5 ml syropu zawiera 120 mg paracetamolu.

Paracetamol Galena - Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W wyniku hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, zapobiega tworzeniu się prostaglandyn w o.u.n. Skutkiem tego oddziaływania jest spadek wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Działanie przeciwbólowe paracetamolu zbliżone jest do działania NLPZ, jednak paracetamol nie hamuje obwodowo syntezy prostaglandyn. Dlatego nie działa przeciwzapalnie i nie wywołuje typowych dla NLPZ działań niepożądanych. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Lek wchłania się szybko po podaniu doustnym, biodostępność wynosi 88%. Najwyższą biodostępność (ponad 90%) obserwuje się po podaniu paracetamolu w syropie. Główną drogą eliminacji leku jest jego biotransformacja w wątrobie. Tylko niewielka jego część (2-4 %) wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Głównym metabolitem (ok. 90%) u dorosłych jest połączenie z kwasem glukuronowym, a u dzieci z kwasem siarkowym. W rezultacie powstający hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo p-benzochinoimina (ok. 5 %) wiąże się z wątrobowym glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem. Ok. 85-90% dawki jest wydalane z moczem w ciągu 24 h. T<sub>0,5</sub> wynosi 1-3 h. Pokarm opóźnia wchłaniane. Nieznaczna ilość leku jest wydzielana z żółcią. Wiązanie leku z białkami wynosi do 20-30%. Lek przechodzi do mózgu, przez łożysko, przenika do mleka karmiących matek, gdzie znajduje się w stężeniu zbliżonym do stężenia w osoczu.

Reklama

Paracetamol Galena - Wskazania

Ból różnego pochodzenia o małym i średnim nasileniu (ból głowy, zębów, mięśni, stawów, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne). Gorączka w przeziębieniach i stanach grypopodobnych.

Paracetamol Galena - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tyg. po ich odstawieniu. Wrodzony niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej.

Paracetamol Galena - Ostrzeżenia

W czasie stosowania preparatu nie przyjmować innych leków zawierających paracetamol. Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu - w czasie przyjmowania preparatu nie wolno pić alkoholu. Stosowanie preparatu przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby, nerek i astmą oskrzelową. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan propylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ze względu na zawartość sorbitolu preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Preparat może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Paracetamol Galena - Ciąża

Paracetamol przenika przez łożysko. Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na płód paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach. Lek przenika do mleka w ilościach bez znaczenia klinicznego. Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

Paracetamol Galena - Efekty uboczne

Najważniejszym działaniem niepożądanym jest ostre uszkodzenie wątroby, występujące zwykle w wyniku przedawkowania. Mogą wystąpić: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne (pokrzywka, rumień, wysypka, świąd, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny), pojedyncze przypadki zaburzeń hematologicznych (methemoglobinemia, trombocytopenia, agranulocytoza).

Paracetamol Galena - Interakcje

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Jednoczesne podawanie z ryfampicyną, izoniazydem, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami, diflunisalem, sulfinpirazonem lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomalne wątroby zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol podawany łącznie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może powodować neutropenię oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Paracetamol Galena - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 0,3-1 g co 4 h do 4 razy na dobę, maksymalnie 4 g na dobę. U dzieci zalecana dawka wynosi 10-15 mg/kg m.c. co 4 h do 4 razy na dobę. Przykładowo: dzieci od 6 lat do 12 lat: 240-480 mg (10-20 ml); dzieci od 2 lat do 6 lat: 120-240 mg (5-10 ml). U dzieci w wieku do 2 lat preparat stosować tylko na zalecenie lekarza. Maksymalna dawka dobowa u dzieci wynosi 65 mg/kg mc. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci bez zalecenia lekarza.

Paracetamol Galena - Uwagi

Wartość kaloryczna 2,6 kcal /g sorbitolu. Preparat nie zawiera cukru.

Pharmindex
<-- popup -->