Paracetamol Polfarmex

Reklama

Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Hamuje syntezę prostaglandyn, natomiast działanie przeciwgorączkowe zależy od bezpośredniego wpływu paracetamolu na podwzgórzowy ośrodek regulujący ciepłotę ciała. Powoduje to rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, rezultatem czego jest zwiększony przepływ krwi przez skórę, pocenie się i utratę ciepła. Paracetamol osiąga w dawce leczniczej maksymalną siłę działania, dalsze zwiększanie dawki nie powoduje nasilenia jego działania. Dobrze i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych. 90-95% podanej dawki jest metabolizowane w wątrobie. Wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów i po sprzężeniu z glicyną. T0,5 wynosi ok. 1-4 h.

Wskazania

Podwyższona temperatura ciała, np. w przebiegu przeziębień i grypy. Bóle różnego pochodzenia, np. ból mięśni, stawów nerwoból, ból pleców, barku, głowy, także migreny, bolesne miesiączkowanie, ból zębów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, pacjentów z astmą oskrzelową i uczulonych na kwas acetylosalicylowy oraz w przypadku długotrwałego stosowania u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby lub nerek. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią, jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Działania niepożądane

Sporadycznie obserwowano skórne reakcje uczuleniowe. Donoszono o pojedynczych przypadkach zmian w obrazie morfologicznym krwi: trombocytopenii, agranulocytozy, methemoglobinemii. Ponadto mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, ponadto uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka, nadwrażliwość, rzadko obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (skurcz oskrzeli, pokrzywka). Paracetamol stosowany w dużych dawkach lub długotrwale może upośledzić czynność wątroby lub nerek (zapalenie wątroby, kolka nerkowa, ropomocz).

Interakcje

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych; z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę; z alkoholem, ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi np. (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) niektórymi lekami nasennymi zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby; zmniejsza stężenie chloramfenikolu w surowicy. Metoklopramid przyspiesza wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Cymetydyna, probenecyd, antypiryna, salicylamid, izoniazyd, ranitydyna, propranolol - wydłużają okres półtrwania paracetamolu w surowicy. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Jednoczesne podawanie paracetamolu z NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Dawkowanie

Doustnie, nie częściej niż co 4 h. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doraźnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo 500-1000 mg, zazwyczaj 500 mg 3-4 razy na dobę; w bólach przewlekłych 500-750 mg co 4-6 h. Średnia dawka dobowa wynosi 2 g; maksymalna dawka dobowa podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4 g natomiast w przypadku leczenia długotrwałego 2,6 g. Bez wyraźnych zaleceń przeciwbólowo nie stosować dłużej niż 10 dni, przeciwgorączkowo nie stosować dłużej niż 3 dni, a w bólu gardła nie stosować dłużej niż 2 dni.

Reklama

Uwagi

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczenie stężenia glukozy we krwi).

Pharmindex