Penicillinum procainicum L TZF

Spis treści

Penicillinum procainicum L TZF - Skład

1 fiolka zawiera 1 200 000 j.m. lub 2 400 000 j.m. benzylopenicyliny prokainowej lecytynowanej.

Penicillinum procainicum L TZF - Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, pochodna penicyliny benzylowej o przedłużonym działaniu. Działa bakteriobójczo m.in. na<I> Streptococcus spp.</I> (paciorkowce grupy A, C, G, H, L i M oraz <I>Streptococcus pneumoniae</I>), <I>Neisseria gonorrhoeae</I>, <I>Corynebacterium diphtheriae</I>, <I>Bacillus anthracis</I>, <I>Listeria monocytogenes</I>, <I>Treponema pallidum</I>, <I>Actinomyces bovis</I>. Po podaniu domięśniowym wchłania się powoli, uwalniając benzylopenicylinę, która osiąga we krwi znacznie mniejsze stężenia niż po podaniu benzylopenicyliny, lecz stężenia utrzymują się przez 12-24 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 45-65%. Przenika m.in. do płynu opłucnowego, osierdziowego, otrzewnowego, torebek stawowych, żółci, nerek, błon śluzowych, a także przez barierę łożyska i do mleka matki. Jest metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie z moczem. Zastosowanie lecytyny jako substancji pomocniczej polepsza zawieszenie preparatu w roztworze do iniekcji, nie wpływając na farmakokinetykę.

Reklama

Penicillinum procainicum L TZF - Wskazania

Zakażenia o umiarkowanie ciężkim przebiegu: zakażenia paciorkowcowe przebiegające bez bakteriemii (m.in. zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dolnych dróg oddechowych - włącznie z zapaleniem płuc wywołanym przez szczepy <I>S. pneumoniae</I> wrażliwe i umiarkowanie wrażliwe na penicylinę, zapalenie wsierdzia i osierdzia, płonica, zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym róża), kiła nabyta lub wrodzona, krętkowice endemiczne, rzeżączka przebiegająca bez bakteriemii wywołana przez szczepy niewytwarzające β-laktamazy, mieszane zakażenia gardła (angina Vincenta), dolnych dróg oddechowych, narządów płciowych wywołane przez wrzecionowce i krętki, różyca, wąglik, gorączka szczurza. Zapobieganie błonicy (w skojarzeniu z antytoksyną).

Penicillinum procainicum L TZF - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na penicyliny lub prokainę.

Penicillinum procainicum L TZF - Ostrzeżenia

Lek podaje się wyłącznie domięśniowo z zachowaniem dużej ostrożności, aby uniknąć wkłucia w żyłę lub tętnicę oraz nie uszkodzić nerwów obwodowych i naczyń krwionośnych. Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat. Ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki lub alergeny innego pochodzenia. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy dokonać modyfikacji dawkowania.

Penicillinum procainicum L TZF - Ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Penicillinum procainicum L TZF - Efekty uboczne

Reakcje nadwrażliwości (dreszcze, gorączka, obrzęki, bóle mięśni i stawów, wysypka skórna, pokrzywka, plamica, rzadko ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny), pojedyncze przypadki zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, toksycznego martwiczego oddzielania naskórka (najczęściej u pacjentów z astmą, katarem alergicznym lub pokrzywką w wywiadzie), reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, podrażnienie, zwłóknienie, zanik mięśnia). W wyniku przypadkowego dożylnego podania leku może wystąpić zespół Hoigné spowodowany mikrozatorami w płucach i mózgu (niepokój, zaburzenia zachowania, przemijające rozszerzenie źrenic, przyspieszenie oddechu, drgawki, śpiączka). U pacjentów z kiłą wczesną obserwowano reakcję Jarish-Herxheimera wskutek rozpadu krętków w organizmie (gorączka, uczucie rozbicia, ból głowy). Sporadycznie obserwowano rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Ponadto: zaburzenia układu nerwowego (drgawki), zaburzenia nerek (przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi), zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej i aminotransferaz we krwi, rzadko (przeważnie po podaniu dużych dawek) neutropenia, eozynofilia, małopłytkowość, niedokrwistość. Bardzo rzadko nadkażenia drożdżakami <I>Candida spp</I>.

Penicillinum procainicum L TZF - Interakcje

Probenecyd zwiększa stężenie i przedłuża okres półtrwania benzylopenicyliny we krwi. Stosowanie z antybiotykami o działaniu bakteriostatycznym (m.in. makrolidy, tetracykliny) może osłabiać bakteriobójcze działanie penicyliny. Preparat zmniejsza skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych - podczas leczenia należy stosować dodatkową antykoncepcję.

Penicillinum procainicum L TZF - Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 4 lat domięśniowo: zazwyczaj 600 000-1 200 000 j.m./dobę w 2 dawkach co 12 h. W rzeżączce jednorazowo 4 800 000 j.m./dobę w 2 wstrzyknięciach po 2 400 000 j.m. w różne miejsca (w połączeniu z doustnie podanym 1 g probenecydu). W kile wczesnej: 600 000 j.m./dobę; w kile trzeciorzędowej układu nerwowego: 2 400 000 j.m./dobę oraz doustnie 2,5 g probenecydu.

Penicillinum procainicum L TZF - Uwagi

Lek podaje się wyłącznie domięśniowo z zachowaniem dużej ostrożności, aby uniknąć wkłucia w żyłę lub tętnicę oraz nie uszkodzić nerwów obwodowych i naczyń krwionośnych. Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat. Ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki lub alergeny innego pochodzenia. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy dokonać modyfikacji dawkowania. Długotrwałe stosowanie dużych dawek wymaga kontrolowania czynności nerek i układu krwiotwórczego. W ciężkich zakażeniach, gdy konieczne jest uzyskanie dużych stężeń antybiotyku we krwi, należy zastosować domięśniowo lub dożylnie benzylopenicylinę.

Pharmindex
<-- popup -->