ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Persen Noc

Spis treści

Reklama

Persen Noc - skład

1 tabl. drażowana zawiera 445 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego (3-6:1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Preparat zawiera sacharozę.

Reklama

Persen Noc - działanie

 Leczniczy preparat roślinny do stosowania w celu łagodzenia zaburzeń snu i łagodnych stanów napięcia nerwowego. Rozpoznano kilka mechanizmów działania, prawdopodobnie odpowiedzialnych za aktywność kliniczną różnych składników korzenia kozłka (seskwiterpenoidy, lignany, flawonoidy). Należą do nich interakcje z układem GABA, działanie agonistyczne wobec receptora adenozynowego A1 oraz wiązanie z receptorem 5-HT1A.

Reklama

Persen Noc - wskazania

Łagodzenie zaburzeń snu i łagodnych stanów napięcia nerwowego u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, dorosłych i osób w podeszłym wieku.

Reklama

Persen Noc - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Persen Noc - ostrzeżenia

Ze względu na zawartość sacharozy (95,6 mg na tabl.), pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. Ze względu na brak odpowiednich danych, nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Persen Noc - ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania wyciągu z kozłka lekarskiego u kobiet w ciąży lub liczba takich danych jest ograniczona. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy składniki wyciągu z kozłka lekarskiego lub ich metabolity przenikają do mleka kobiecego. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka dla noworodka lub niemowlęcia, lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Reklama

Persen Noc - efekty uboczne

Częstość nieznana: zaburzenia żołądka i jelit (np. nudności, skurcze w obrębie jamy brzusznej).

Persen Noc - interakcje

Nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji z lekami metabolizowanymi z udziałem izoenzymów CYP2D6, CYP3A4/5, CYP1A2 lub CYP2E1. Jednoczesne stosowanie preparatu i syntetycznych leków uspokajających wymaga diagnozy lekarskiej i nadzoru medycznego.

Persen Noc - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat. W łagodnych stanach napięcia nerwowego: 1 tabl. drażowana do 3 razy na dobę. W celu złagodzenia zaburzeń snu: 1 tabl. drażowana na 1/2-1 h przed planowanym snem, z wcześniejszą dawką wieczorem, jeśli to konieczne. Maksymalna dawka dobowa: 4 tabl. drażowane. Czas trwania leczenia. Ze względu na stopniowe narastanie działania, korzeń kozłka lekarskiego nie jest odpowiedni do doraźnego stosowania w leczeniu łagodnych stanów napięcia nerwowego lub zaburzeń snu. W celu uzyskania optymalnego wyniku leczenia, zaleca się nieprzerwane stosowanie przez 2-4 tyg. Jeśli objawy utrzymują się po 2 tyg. ciągłej terapii lub ulegają pogorszeniu, należy skonsultować się z lekarzem. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności tabletek drażowanych z wyciągiem z kozłka lekarskiego u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podania. Tabletki drażowane należy przyjmować popijając wystarczającą ilością chłodnego płynu (najlepiej szklanką chłodnej wody). Tabl. należy połykać w całości (tzn. bez rozkruszania lub żucia) ze względu na nieprzyjemny zapach i smak wyciągu z kozłka.

Persen Noc - uwagi

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W takim wypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Heminevrin
Hova
Valerin Max
Relana

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!