Piperacillin TZF

Spis treści

Piperacillin TZF - Skład

1 fiolka zawiera 1 g lub 2 g piperacyliny w postaci soli sodowej.

Piperacillin TZF - Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, półsyntetyczna penicylina z grupy ureidopenicylin. Blokuje biosyntezę ściany komórkowej bakterii. Antybiotyk jest inaktywowany przez β-laktamazy gronkowcowe oraz β-laktamazy wytwarzane przez bakterie Gram-ujemne, działa na szczepy dwoinek rzeżączki wytwarzające β-laktamazę. Lek działa bakteriobójczo na: bakterie Gram-ujemne: <I>Acinetobacter spp</I>., <I>Citrobacter spp</I>., <I>Enterobacter spp</I>., <I>Escherichia coli</I>, <I>Haemophilus influenzae</I>, <I>Klebsiella pneumoniae</I>, <I>Neisseria gonorrhoeae</I>, <I>N. maningitidis</I> (skuteczność kliniczna nie została ustalona), <I>Proteus mirabilis</I>, <I>Proteus spp.</I> (indolo-dodatni), <I>Providencia spp</I>., <I>Pseudomonas spp</I>. (w tym <I>P. aeruginosa</I>), <I>Serratia spp.</I> (w tym <I>S. marcescens</I>), <I>Shigella spp</I>; bakterie beztlenowe: <I>Bacteroides spp</I>. (w tym <I>B. fragilis</I>), <I>Clostridium spp</I>., <I>Fusobacterium spp</I>., <I>Peptococcus spp</I>., <I>Peptostreptococcus spp</I>., <I>Veillonella spp</I>; bakterie Gram-dodatnie: <I>Streptococcus spp</I>., <I>Enterococcus spp</I>., <I>Streptococcus pneumoniae</I>, paciorkowce β-hemolizujące grupy A (<I>Streptococcus pyogenes</I>), grupy B (<I>Streptococcus agalactiae</I>), <I>Staphylococcus aureus</I> (skuteczność kliniczna nie została ustalona),<I> Staphylococcus epidermidis</I> (szczepy wrażliwe na metycylinę nie wytwarzające β-laktamazy). Po wstrzyknięciu domięśniowym maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 30 min. W przypadku wstrzyknięcia dożylnego i wlewu kroplowego - bezpośrednio po podaniu. Lek wiąże się z białkami krwi w ok. 16%. Łatwo przenika do większości tkanek i płynów ustrojowych, osiągając wysokie stężenia w żółci i w moczu. Do płynu mózgowo-rdzeniowego przenika jedynie w stanie zapalnym. T<sub>0,5</sub> wynosi ok. 50 min. Wydalany jest z moczem w 60-80%.

Reklama

Piperacillin TZF - Wskazania

Zakażenia wywołane drobnoustrojami wrażliwymi na lek. Zakażenia wewnątrz jamy brzusznej (w tym zakażenia wątroby i dróg żółciowych oraz zakażenia okołooperacyjne) wywołane przez <i>Escherichia coli</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Enterococcus spp.</i>, <i>Clostridium spp</i>., beztlenowe ziarenkowce, <i>Bacteroides spp</i>., w tym <i>Bacteroides fragilis </i>(najczęściej w skojarzeniu z metronidazolem). Zakażenia dróg moczowych wywołane przez <i>Escherichia coli,</i> <i>Klebsiella spp</i>., <i>Pseudomonas aeruginosa,</i> <i>Proteus spp</i>., <i>Enterococcus spp</i>. Zakażenia ginekologiczne wywołane przez <i>Bacteroides spp</i>. (w tym <i>B. fragilis</i>), beztlenowe ziarenkowce, <i>Neisseria gonorhoeae</i>, <i>Enterococcus faecalis</i>. Posocznica wywołana przez wrażliwe szczepy <i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella spp</i>., <i>Enterobacter spp.</i>, <i>Serratia spp</i>., <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Enterococcus spp</i>., <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Bacteroides spp</i>. oraz beztlenowe ziarenkowce. Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez wrażliwe szczepy <i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella spp</i>., <i>Enterobacter spp</i>., <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Serratia spp</i>., <i>Haemophilus influenzae</i>, <i>Bacteroides spp</i>., beztlenowe ziarenkowce. Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez wrażliwe szczepy <i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella spp</i>., <i>Serratia spp</i>., <i>Acinetobacter spp</i>., <i>Enterobacter spp</i>., <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, indolododatnie szczepy <i>Proteus spp</i>., <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Bacteroides spp</i>. (w tym <i>B. fragilis</i>), beztlenowe ziarenkowce, <i>Enterococcus spp</i>. Zakażenia kości stawów wywołane przez wrażliwe szczepy <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Bacteroides spp</i>. <i>Enterococcus spp</i>., beztlenowe ziarenkowce. Zakażenia wywołane przez <i>Neisseria gonorhoeae</i> (szczepy nie wytwarzające β-laktamazy) - niepowikłane rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej. Ze względu na szeroki zakres działania piperacylina może być stosowana w leczeniu zakażeń mieszanych; leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku badania bakteriologicznego. Piperacylina może być stosowana równocześnie z aminoglikozydami, szczególnie u pacjentów z obniżoną odpornością (wskazane jest podawanie obu leków w dawkach maksymalnych). Lek może być stosowany w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym: w zabiegach w obrębie jamy brzusznej (przewód pokarmowy, drogi żółciowe), zabiegach ginekologicznych (usunięcie macicy, cięcie cesarskie).

Piperacillin TZF - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na penicyliny i (lub) cefalosporyny.

Piperacillin TZF - Ostrzeżenia

Lek stosować ostrożnie u pacjentów z mononukleozą zakaźną. Przed podaniem leku należy upewnić się, czy pacjent nie jest uczulony na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki, w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej; szczególną ostrożność zachować u pacjentów uczulonych na wiele alergenów. W przypadku wystąpienia krwawień z nieprawidłowymi wynikami oznaczeń czasu krzepnięcia, lek należy odstawić i wdrożyć odpowiednia leczenie. Stosowanie piperacyliny dożylnie w dawkach wyższych niż zalecane, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, może spowodować zwiększenie pobudliwości nerwowo-mięśniowej lub drgawki. Pacjenci uczuleni na cefalosporyny mogą być uczuleni na penicyliny (alergia krzyżowa). Drobnoustroje oporne na penicyliny mogą również wykazywać oporność na cefalosporyny. U pacjentów z małą rezerwą potasową (stosujących diuretyki, cytostatyki), otrzymujących wysokie dawki piperacyliny, może wystąpić hipokaliemia - wskazane jest okresowe badanie stężenia potasu w surowicy i ewentualne uzupełnienie niedoboru. Antybiotyki stosowane w wysokich dawkach u chorych na rzeżączkę mogą opóźniać pojawienie się klinicznych objawów wczesnej kiły; dlatego przed rozpoczęciem leczenia rzeżączki, u pacjentów z grup ryzyka, należy wykonać badania serologiczne w kierunku kiły i powtarzać je co miesiąc przez 4 mies. Wystąpienie biegunki w trakcie przyjmowania lub zaraz po odstawieniu antybiotyku może być oznaką rzekomobłoniastego zapalenia jelit - zaleca się odstawienie preparatu i jeśli to konieczne zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Piperacillin TZF - Ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Piperacillin TZF - Efekty uboczne

Występują rzadko i zazwyczaj są przemijające. Ze strony przewodu pokarmowego: biegunka lub luźne stolce, nudności, wymioty, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, hiperbilirubinemia, cholestatyczne zapalenia wątroby, krwawe biegunki, bardzo rzadko - rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Ze strony układu moczowego: zwiększone stężenia mocznika lub kreatyniny, rzadko - śródmiąższowe zapalenie nerek. Ze strony o.u.n.: znużenie, ból i zawroty głowy. Zaburzenia hematologiczne: przemijająca leukopenia (rzadko znaczna, najczęściej w trakcie długotrwałej terapii), neutropenia, trombocytopenia, eozynofilia, rzadko - niedokrwistość hemolityczna. Reakcje nadwrażliwości: wysypka, rumień, pokrzywka, świąd, gorączka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, reakcje anafilaktyczne występują rzadko. W miejscu wstrzyknięcia leku może wystąpić ból, rumień, stwardnienie, zakrzepowe zapalenie żył. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub przyjmujących leki moczopędne może wystąpić hipokaliemia. Ponadto może wystąpić nadkażenie drobnoustrojami opornymi (w tym drożdżyca) oraz dodatni wynik testu Coombs'a.

Piperacillin TZF - Interakcje

Piperacylina działa synergicznie z aminoglikozydami (terapia skojarzona wskazana jest w stanach zagrożenia życia oraz u chorych z upośledzeniem odporności). Stosowana z penicylinami opornymi na β-laktamazę może być stosowana w leczeniu zakażeń wywołanych florą mieszaną z udziałem gronkowców. Z metronidazolem - w leczeniu zakażeń wywołanych florą mieszaną z udziałem bakterii beztlenowych. Jednoczesne podawanie heparyny lub innych leków przeciwzakrzepowych może powodować zaburzenia czynności układu krzepnięcia i (lub) czynności płytek. Piperacylina wydłuża okres eliminacji leków blokujących płytkę nerwowo-mięśniową. Penicyliny (w tym piperacylina) zmniejszają wydalanie metotreksatu - u pacjentów stosujących piperacylinę i duże dawki metotreksatu należy monitorować jego stężenie w surowicy. Jednocześnie stosowany probenecyd powoduje znaczące zwiększenie stężenia piperacyliny we krwi oraz zwiększenie jej T<sub>0,5</sub>.

Piperacillin TZF - Dawkowanie

Domięśniowo lub dożylnie. <u>Dorośli</u>: zakażenia ciężkie i powikłane: 200-300 mg/kg mc. na dobę; zwykle stosuje się dożylnie 4 g co 6-8 h. W zakażeniach zagrażających życiu, szczególnie wywołanych przez <I>Pseudomonas aeruginosa</I> i <I>Klebsiella spp.</I>, nie należy podawać mniej niż 16 g na dobę. Zakażenia lekkie i niepowikłane: 100-150 mg/kg mc. na dobę; zwykle podaje się dożylnie 2 g co 6-8 h lub 4 g co 12 h lub domięśniowo 2 g co 8-12 h. Zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym: 2 g bezpośrednio przed zabiegiem (podczas cesarskiego cięcia po zaciśnięciu pępowiny), a następnie co najmniej dwie dawki po 2 g co 4-6 h w pierwszej dobie po zabiegu. Rzeżączka: pojedyncza dawka 2 g domięśniowo. Maksymalna dawka dobowa wynosi 24 g. <u>Dzieci poniżej 12 rż. i niemowlęta</u>: zakażenia lekkie i niepowikłane: 100-200 mg/kg mc. na dobę dożylnie w 3 lub 4 dawkach podzielonych. <u>Noworodki w 1. mż</u>.: powyżej 7. dnia życia lub o mc. powyżej 2 kg: 300 mg/kg mc. na dobę dożylnie w 3 lub 4 dawkach podzielonych; poniżej 7. dnia życia lub o mc. poniżej 2 kg: 150 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych. <B>Pacjenci z niewydolnością nerek</B>. Dawkowanie powinno być uzależnione od klirensu kreatyniny, zaleca się regularne oznaczanie stężenia leku w surowicy. <u>Dorośli</u>: lekka niewydolność nerek (klirens kreatyniny 40-80 ml/min, stężenie kreatyniny w surowicy 1,5-3 mg%): 4 g co 6 h, maksymalna dawka dobowa 16 g; umiarkowana niewydolność nerek (klirens kreatyniny 20-40 ml/min, stężenie kreatyniny w surowicy 3,1-5 mg%): 4 g co 8 h, maksymalna dawka dobowa 12 g; ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min, stężenie kreatyniny w surowicy > 5 mg%): 4 g co 12 h, maksymalna dawka dobowa 8 g; pacjenci dializowani: 2 g co 8 h, maksymalna dawka dobowa 6 g. W procesie hemodializy w ciągu 4 h ulega eliminacji 30-50% leku, dlatego zaleca się podanie dodatkowo 1 g leku po każdym zabiegu dializy. <u>Dzieci poniżej 12 rż. i niemowlęta powyżej 1. mż.</u>: Przy klirensie kreatyniny > 40 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> dawkowanie pozostaje bez zmian; przy klirensie kreatyniny 20-40 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> w niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych dawkowanie bez zmian, w powikłanych zakażeniach dróg moczowych - 150 mg/kg mc. na dobę, w ciężkich zakażeniach ogólnoustrojowych - 200 mg/kg mc. na dobę; przy klirensie kreatyniny < 20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> w niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych: 75 mg/kg mc. na dobę, w powikłanych zakażeniach dróg moczowych - 100 mg/kg mc. na dobę, w ciężkich zakażeniach ogólnoustrojowych - 133 mg/kg mc. na dobę. <br>Leczenie lekkich i niepowikłanych zakażeń trwa 7-10 dni. W zakażeniach ciężkich zaleca się podawanie leku jeszcze przez 3-4 dni po ustąpieniu objawów. W zakażeniach ginekologicznych lek stosuje się 3-10 dni.<br>Przy podaniu domięśniowym w jednym wstrzyknięciu dorosłym nie należy podawać więcej niż 2 g leku, dzieciom nie więcej niż 500 mg. Lek wstrzykiwać głęboko w duże grupy mięśni. Przy podaniu dożylnym wstrzykiwać powoli przez 3-5 min w duże żyły obwodowe lub podawać we wlewie przez 20-40 min. Roztwory leku przygotowywać tuż przed podaniem.

Piperacillin TZF - Uwagi

Podczas długotrwałego leczenia wskazane jest okresowe kontrolowanie czynności nerek, wątroby oraz układu krwiotwórczego. U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się regularne oznaczanie stężenia piperacyliny w surowicy. Preparat zawiera sód - u pacjentów, u których konieczne jest ograniczenie podaży sodu należy okresowo kontrolować stężenia sodu w surowicy. U pacjentów leczonych piperacyliną mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki testów oznaczania glukozy w moczu - zaleca się wykonanie testów enzymatycznych.

Pharmindex
<-- popup -->