Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗

Pliaglis

Spis treści

Reklama

Pliaglis - skład

1 g kremu zawiera 70 mg lidokainy i 70 mg tetrakainy. Preparat zawiera p-hydroksybenzoesan metylu i propylu.

Reklama

Pliaglis - działanie

Lek miejscowo znieczulający. Lidokaina i tetrakaina są uwalniane do warstwy epidermalnej i dermalnej skóry ze skumulowaniem lidokainy i tetrakainy w obszarze receptorów bólu i zakończeń nerwowych w skórze. Zarówno lidokaina, jak i tetrakaina blokują kanały przepływu jonów sodowych niezbędne do zainicjowania i przekazywania impulsów, co prowadzi do znieczulenia miejscowego. Stopień znieczulenia zależy od czasu aplikacji leku. Średnia i mediana czasu znieczulenia wynoszą odpowiednio 9,4 i 11 h, przy minimalnym czasie znieczulenia wynoszącym 2 h i maksymalnym szacowanym czasie znieczulenia wynoszącym 13 h. Ekspozycja ogólnoustrojowa na substancje czynne zależy od dawki, czasu aplikacji, grubości skóry (różnej w różnych częściach ciała) i stanu skóry. Po właściwym zastosowaniu leku wchłaniane dawki lidokainy i tetrakainy są małe. Nie jest znany stopień, w jakim lidokaina i tetrakaina są metabolizowane w skórze. Lidokaina i jej metabolity są wydalane przez nerki. Średni okres połowicznego wydalania lidokainy z osocza po podaniu miejscowym na 30 min 9 g (200 cm2) preparatu wynosi do 12,1 h, wskazując na umieszczenie w tkance skóry porcji leku o przedłużonym działaniu, skąd następnie lek jest uwalniany do układu krążenia. Okres połowicznego wydalania i usuwania tetrakainy u ludzi nie został ustalony, jednak hydroliza w osoczu zachodzi szybko.

Pliaglis - wskazania

Miejscowe znieczulenie skóry (nieuszkodzonej) przed zabiegami dermatologicznymi u pacjentów dorosłych.

Reklama

Pliaglis - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lidokainę, tetrakainę, inne środki znieczulające typu amidowego lub estrowego, kwas p-aminobenzoesowy (znany produkt uboczny metabolizmu tetrakainy), p-hydroksybenzoesan metylu, p-hydroksybenzoesan propylu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować na błony śluzowe ani na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Reklama

Pliaglis - ostrzeżenia

Unikać kontaktu kremu z oczami. W okolicach oczu stosować z zachowaniem ostrożności. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Stwierdzono związek tetrakainy z methemoglobinemią; ryzyko methemoglobinemii jest największe u pacjentów z wrodzoną lub idiopatyczną methemoglobinemią - należy zachować ostrożność, aby dawkowanie, miejsca aplikacji i czas aplikacji leku były zgodne z zaleceniami dla określonej grupy pacjentów. Stosować ostrożnie u pacjentów z osłabioną wydolnością wątroby, nerek lub serca, a także u osób o zwiększonej wrażliwości na oddziaływanie lidokainy i tetrakainy na układ krążenia (np. u osób z chorobą o ostrym przebiegu lub osłabionych). Wykazano, że lidokaina powstrzymuje rozwój wirusów i bakterii; nie ustalono oddziaływania kremu z lidokainą i tetrakainą na śródskórne zastrzyki żywych szczepionek, dlatego nie zaleca się stosowania kremu przed wstrzyknięciem żywej szczepionki. Mogą wystąpić rzadkie reakcje alergiczne lub rzekomoanafilaktyczne na lidokainę, tetrakainę lub inne składniki leku. Tetrakaina może być związana z częstszym występowaniem takich reakcji niż lidokaina. Pacjenci powinni zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowych urazów skóry (poprzez drapanie, pocieranie lub ekspozycję na ekstremalne temperatury), kiedy znajdują się pod wpływem miejscowego znieczulenia wywołanego działaniem preparatu. Ze względu na zawartość p-hydroksybenzoesanu metylu i propylu, krem może powodować reakcje alergiczne (również typu późnego).

Reklama

Pliaglis - ciąża

W ciąży stosować ostrożnie. Lidokaina i tetrakaina są wydzielane z ludzkim mlekiem, jednak przy zalecanych dawkach kremu spodziewane jest jedynie niewielkie oddziaływanie na noworodki lub niemowlęta karmione piersią. Lek można stosować podczas karmienia piersią, pod warunkiem że nie jest aplikowany na piersi. W badaniach na zwierzętach nie wykazano wpływu lidokainy i tetrakainy na zmiany płodności. Brak danych dotyczących wpływu stosowania lidokainy i tetrakainy na płodność u ludzi.

Reklama

Pliaglis - efekty uboczne

Bardzo często: rumień, odbarwienie skóry. Często: obrzęk skóry. Niezbyt często: świąd, ból skóry, ból. Rzadko: parestezja, obrzęk powieki, bladość, uczucie pieczenia skóry, opuchnięcie twarzy, złuszczanie skóry, podrażnienie skóry. Częstość nieznana: pokrzywka. Mogą wystąpić rzadkie reakcje alergiczne lub rzekomoanafilaktyczne na lidokainę i tetrakainę lub inne składniki leku. Po właściwym zastosowaniu kremu występowanie ogólnoustrojowych niepożądanych reakcji jest mało prawdopodobne, gdyż wchłaniane dawki lidokainy i tetrakainy są małe.

Pliaglis - interakcje

U pacjentów stosujących krem, którzy jednocześnie przyjmują leki przeciwarytmiczne klasy I (tj.: chinidyna, dyzopiramid, tokainid, meksyletyna), leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) lub inne leki zawierające substancje znieczulenia miejscowego należy uwzględnić ryzyko dodatkowej toksyczności ogólnoustrojowej. Przy prawidłowym stosowaniu kremu interakcje są mało prawdopodobne, ponieważ po miejscowym zastosowaniu w zalecanych dawkach w osoczu znajdują się jedynie niewielkie stężenia lidokainy i tetrakainy. Pacjenci stosujący krem oraz przyjmujący jednocześnie leki związane z wywołaną przez leki methemoglobinemią, tj.: fonamidy, naftalen, azotany i azotyny, nitrofurantoina, nitrogliceryna, nitroprusydek sodu, prymachina i chinina są narażeni na większe ryzyko rozwoju methemoglobinemii. W przypadku stosowania kremu równolegle z innymi lekami zawierającymi lidokainę i (lub) tetrakainę, należy uwzględniać łączną dawkę ze wszystkich leków.

Pliaglis - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli i osoby starsze: warstwę kremu o grubości ok. 1 mm nakładać na nieuszkodzoną skórę na czas 30 min (przy zabiegach dermatologicznych takich jak terapia pulsacyjnym laserem barwnikowym, laserowe usuwanie owłosienia, nieablacyjne laserowe odmładzanie twarzy, wypełnianie zmarszczek zastrzykami i zamykanie naczynek) lub 60 min (przy zabiegach dermatologicznych takich jak laserowe usuwanie tatuażu i laserowe usuwanie żylaków). Po upływie wymaganego czasu maskę należy przed zabiegiem usunąć ze skóry. Maksymalna powierzchnia aplikacji kremu nie powinna przekraczać 400 cm2. Szczególne grupy pacjentów. Należy zachować ostrożność, stosując lek u pacjentów z osłabioną wydolnością wątroby, nerek i serca. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat - nie zaleca się stosowania. Sposób podania. Przy zabiegach na twarzy lek powinien być nakładany przez fachowy personel medyczny. Przy zabiegach na innych częściach ciała lek powinien być nakładany przez fachowy personel medyczny lub przez pacjentów odpowiednio poinstruowanych w zakresie właściwego sposobu stosowania leku. Unikać bezpośredniego kontaktu z kremem lub skórą pokrytą kremem, aby niedopuścić do kontaktowego zapalenia skóry. Kremu nie należy nakładać palcami; używać narzędzia o płaskiej powierzchni takiego jak szpatułka lub łopatka uciskająca język. Natychmiast po zdjęciu i usunięciu maski należy umyć ręce.

Pliaglis - uwagi

Lek nie wpływa lub wpływa w nieistotnym stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Bupivacainum hydrochloricum WZF
EMLA
Lignocainum WZF 5% Grave
Lignocainum hydrochloricum 2% cum noradrenalino 0,00125% WZF

Reklama

Czy możliwe jest odzyskanie słuchu? 🦻
Sprawdź!