Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Postinor-Duo

Spis treści

Reklama

Postinor-Duo - skład

1 tabl. zawiera 750 µg lewonorgestrelu. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Postinor-Duo - działanie

Dokładny mechanizm działania preparatu nie jest znany. Uważa się, że lewonorgestrel stosowany zgodnie z zaleceniami działa głównie poprzez zahamowanie owulacji i zapłodnienia, o ile stosunek płciowy miał miejsce w okresie przedowulacyjnym, kiedy prawdopodobieństwo zapłodnienia jest największe. Preparat może także powodować zmiany w endometrium, które zmniejszają możliwość implantacji. Preparat nie jest skuteczny, jeżeli proces implantacji już się rozpoczął. Ocenia się, że skuteczność preparatu zmniejsza się z upływem czasu od niezabezpieczonego stosunku (95% po przyjęciu w ciągu 24 h, 85% po przyjęciu w ciągu 24-48 h a 58% po przyjęciu w ciągu 48-72 h). Lewonorgestrel stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa w znaczny sposób na czynniki krzepnięcia krwi ani na metabolizm lipidów lub węglowodanów. Po podaniu doustnym preparat wchłania się szybko i prawie całkowicie. Po przyjęciu 2 tabl. w ciągu 12 h maksymalne stężenie we krwi występuje po 2 h. T0,5 wynosi 26 h. Lewonorgestrel jest wydalany w postaci metabolitów w prawie równych ilościach z moczem i z kałem. Lewonorgestrel jest związany z albuminami osocza i globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Jedynie około 1,5% całkowitego stężenia lewonorgestrelu we krwi stanowi frakcja wolna, a 65% jest swoiście związane z SHBG. Bezwzględną biodostępność lewonorgestrelu określono jako prawie 100% podanej dawki.

Reklama

Postinor-Duo - wskazania

Antykoncepcja w przypadkach nagłych do stosowania w ciągu 72 h po stosunku płciowym bez zastosowania skutecznego środka antykoncepcyjnego, również w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej.

Reklama

Postinor-Duo - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewonorgestrel lub pozostałe składniki preparatu.

Reklama

Postinor-Duo - ostrzeżenia

Antykoncepcja w przypadkach nagłych jest metodą stosowaną sporadycznie i w żadnym przypadku nie może zastąpić rutynowej metody antykoncepcji oraz nie zawsze zapobiega niepożądanej ciąży. Jeśli nie ma całkowitej pewności co do dokładnego czasu odbycia stosunku płciowego bez skutecznego środka antykoncepcyjnego lub gdy preparat zastosowano później niż 72 h po odbyciu stosunku jeszcze w tym samym cyklu miesiączkowym, może dojść do zapłodnienia. Zastosowanie preparatu po drugim stosunku płciowym może także nie zapewnić skutecznej antykoncepcji. Jeśli krwawienie miesiączkowe opóźnia się o ponad 5 dni lub występuje nieprawidłowe krwawienie w dniu spodziewanej menstruacji, albo istnieje jakiekolwiek inne podejrzenie zajścia w ciążę, należy wykluczyć ciążę. Jeżeli pomimo zastosowania preparatu stwierdzi się ciążę, należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej. Ciąża pozamaciczna może się rozwijać pomimo wystąpienia krwawienia z macicy. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Zespoły złego wchłaniania, np. w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna, mogą zmniejszać skuteczność preparatu. Po zastosowaniu leku krwawienie miesiączkowe jest zwykle prawidłowe i występuje w przewidzianym terminie.; niekiedy może ono wystąpić o kilka dni wcześniej lub później. W takich przypadkach należy zalecić pacjentce rozpoczęcie stosowania lub zmianę metody regularnej antykoncepcji. Jeśli kobieta stosuje regularnie antykoncepcję hormonalną i nie wystąpi miesiączka w kolejnym okresie nieprzyjmowania tabletek antykoncepcyjnych, należy wykluczyć ciążę. Wielokrotne stosowanie preparatu w tym samym cyklu miesiączkowym nie jest wskazane ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń cyklu miesiączkowego. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci; dane o stosowaniu u dziewcząt poniżej 16 lat są bardzo ograniczone. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Postinor-Duo - ciąża

Preparatu nie należy stosować w ciąży. Preparat nie powoduje przerwania istniejącej ciąży. Z badań epidemiologicznych wynika, że gdyby preparat okazał się nieskuteczny i mimo wszystko doszło do ciąży, to nie wpływa on niekorzystnie na płód. Lewonorgestrel przenika do mleka matki. Narażenie niemowlęcia na lewonorgestrel można zmniejszyć, jeżeli kobieta przyjmie tabletki preparatu bezpośrednio po karmieniu piersią i nie będzie karmiła piersią bezpośrednio po przyjęciu tabletek.

Reklama

Postinor-Duo - efekty uboczne

Bardzo często: krwawienie niezwiązane z miesiączką, ból głowy, nudności, ból podbrzusza, uczucie zmęczenia. Często: opóźnienie miesiączki o ponad 7 dni, nieregularne krwawienie i plamienie miesiączkowe, tkliwość piersi, zawroty głowy, biegunka, wymioty. Bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy. Mogą wystąpić przemijające zaburzenia cyklu miesiączkowego, jednak u większości kobiet następne krwawienie miesiączkowe występuje w przewidywanym terminie. Jeśli kolejne krwawienie miesiączkowe wystąpi z opóźnieniem o ponad 5 dni, należy wykluczyć ciążę.

Postinor-Duo - interakcje

Jednoczesne przyjmowanie leków pobudzających enzymy wątrobowe przyspiesza metabolizm lewonorgestrelu. Do leków, które prawdopodobnie zmniejszają skuteczność działania lewonorgestrelu, należą: barbiturany (w tym prymidon), fenytoina, karbamazepina, leki ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny, ryfampicyna, rytonawir, ryfabutyna i gryzeofulwina. Leki zawierające lewonorgestrel mogą nasilać ryzyko działania toksycznego cyklosporyny ze względu na możliwość hamowania jej metabolizmu.

Postinor-Duo - dawkowanie

Doustnie. W celu osiągnięcia największej skuteczności antykoncepcyjnej należy przyjąć 2 tabl.: pierwszą jak najszybciej po stosunku płciowym bez zastosowania skutecznego środka antykoncepcyjnego (nie później niż po 72 h); drugą - po 12 h od przyjęcia pierwszej dawki. W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 3 h od przyjęcia tabletki, należy natychmiast przyjąć jeszcze jedną tabletkę. Preparat można zastosować w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego, pod warunkiem, że miesiączka nie jest opóźniona. Po zastosowaniu preparatu zaleca się stosowanie miejscowej metody barierowej (prezerwatywa, krążek domaciczny lub kapturek naszyjkowy) do momentu wystąpienia następnej miesiączki. Zastosowanie preparatu nie stanowi przeciwwskazania do dalszego stosowania innego hormonalnego preparatu antykoncepcyjnego.

Postinor-Duo - uwagi


Podobne leki
Cerazette
Azalia
Sayana
Ovulan

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!