Nowy sklep

już ON-LINE

Rapydan

Działanie

Plastry zawierają dwie substancje o działaniu miejscowo znieczulającym: lidokainę (o budowie amidowej) oraz tetrakainę (o budowie estrowej). Po umieszczeniu plastra na skórze następuje uwalnianie lidokainy i tetrakainy do warstw naskórka i skóry właściwej. Preparat powoduje odwracalne zahamowanie przewodnictwa impulsów we włóknach nerwowych poprzez blokowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony neuronu dla jonów sodu, co prowadzi do miejscowego znieczulenia. Stopień znieczulenia zależy od czasu pozostawania plastra na skórze. Ekspozycja układowa na obie substancje czynne zależy od dawki, czasu pozostawania plastra na skórze, grubości i stanu skóry. Lidokaina w ok. 75% wiąże się z białkami osocza. Eliminowana jest na drodze metabolizmu głównie z udziałem CYP1A2 i w mniejszym stopniu - CYP3A4, w kolejnym etapie metabolizmu bieże udział także CYP2A6. Lidokaina i jej metabolity wydalane są głównie przez nerki. Tetrakaina ulega szybkiej hydrolizie w wyniku działania esteraz w osoczu.

Wskazania

Znieczulenie powierzchniowe skóry w związku z wkłuciem igły i w przypadkach powierzchniowych zabiegów chirurgicznych (takich jak wycięcie różnych zmian skórnych i biopsja trepanem) na niezmienionej chorobowo, nienaruszonej skórze u osób dorosłych. Znieczulenie powierzchniowe skóry związane z wkłuciem igły w niezmienioną chorobowo, nienaruszoną skórę u dzieci powyżej 3 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, boran sodu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na miejscowo działające anestetyki o budowie amidowej lub estrowej lub na kwas paraaminobenzoesowy (produkt uboczny metabolizmu tetrakainy). Plastra nie należy stosować na błony śluzowe lub w miejscach z uszkodzoną barierą skórną.

Środki ostrożności

Plaster należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek lub serca oraz u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na działanie lidokainy i tetrakainy na krążenie ogólne (nagłe wystąpienie złego samopoczucia lub osłabienie). Plaster stosować ostrożnie w pobliżu oczu (ryzyko podrażnienia rogówki). Lidokaina wykazuje działanie bakteriobójcze i przeciwwirusowe w stężeniach 0,5-2% - należy dokładnie obserwować reakcję immunologiczną po podskórnym podaniu żywych szczepionek (np. BCG). Preparat zawiera składnik uwalniający ciepło, który może osiągnąć maksymalną temperaturę do 40st.C (przy średniej temp. 26-34st.C) - nie stosować pod opatrunki okluzyjne. Nie zaleca się stosowania plastra u dzieci poniżej 3 lat - ograniczone doświadczenie kliniczne. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ciąża i laktacja

Dane dotyczące ograniczonej liczby ekspozycji na lek kobiet w ciąży nie wykazały działań niepożądanych lidokainy i tetrakainy na ciążę lub zdrowie płodu lub noworodka. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u kobiet w ciąży. Lidokaina, a prawdopodobnie również tetrakaina, przenikają do mleka kobiecego, ale ryzyko wpływu na dziecko przy stosowaniu zalecanych dawek jest niewielkie - w trakcie stosowania plastrów można kontynuować karmienie piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: rumień, blednięcie skóry, obrzęk. Często: wysypka. Niezbyt często: wysypka pęcherzykowa, świąd, kontaktowe zapalenie skóry, reakcja w miejscu nałożenia plastra. Rzadko: ból, zaburzenia smaku, pokrzywka, wysypka grudkowo-plamkowa, odbarwienie skóry. Możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznych lub rzekomoanafilaktycznych związanych z lidokainą, tetrakainą lub innymi składnikami plastra. Z tetrakainą może się wiązać większa częstość występowania takich reakcji niż z lidokainą. Układowe reakcje niepożądane po prawidłowym użyciu plastra są mało prawdopodobne z uwagi na niewielką wchłanianą dawkę.

Interakcje

Ryzyko dodatkowej toksyczności ogólnoustrojowej należy rozważyć, gdy plastry stosowane są u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne klasy I (takie jak chinidyna, dyzapiramid, tokainid i meksyletyna) oraz leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) lub inne preparaty zawierające środki miejscowo znieczulające. W przypadku stosowania plastrów jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi lidokainę i (lub) tetrakainę należy uwzględnić skumulowane działanie wszystkich preparatów.

Dawkowanie

Dorośli: 1 do maksymalnie 4 plastrów jednocześnie. Maksymalnie 4 plastry w ciągu 24 h. Dzieci powyżej 3 lat: 1 lub maksymalnie 2 plastry jednocześnie. Maksymalnie 2 plastry w ciągu 24 h. Plaster należy stosować przez 30 min przed wkłuciem igły lub powierzchniowym zabiegiem operacyjnym (krótszy czas stosowania może zmniejszyć skuteczność plastra). W razie konieczności włosy z obszaru, gdzie ma być nałożony plaster, można wyciąć (nie golić) przed nałożeniem plastra, aby zapewnić odpowiedni kontakt plastra ze skórą.

Uwagi

Unikać kontaktu plastrów z oczami. Pracownikom służby zdrowia zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu z plastrem lub skórą mającą kontakt z plastrem w celu unikania kontaktowego zapalenia skóry.

Pharmindex