Najzdrowsze miejsce w internecie

Rigevidon - skład i dawkowanie. Kiedy zaczyna działać?

Lek Rigevidon to antykoncepcja doustna zawierająca w swoim składzie etynyloestradiol i lewonorgesrel. Jest przeciwwskazany do stosowania w trakcie ciąży oraz w trakcie stosowania z produktami leczniczymi zawierającymi między innymi ombitaswir, dazabuwir czy sofosbuwir. Należy przyjmować go regularnie, jedną tabletkę dziennie.
Spis treści

Czym jest Rigevidon?

Rigevidon to antykoncepcja doustna.

Jaki jest skład leku?

Każda tabletka zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 150 mikrogramów lewonorgestrelu (Levonorgestrelum) . 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Jedna tabletka zawiera 33 mg laktozy jednowodnej i 22,46 mg sacharozy.

Przeciwwskazania do stosowania leku Rigevidon

Złożonych środków antykoncepcyjnych nie wolno stosować w razie występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego stosowanie:

 • Zakrzepica żył występująca obecnie lub w wywiadzie (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna),
 • Zakrzepica tętnic występująca obecnie lub w wywiadzie, (szczególnie zawał mięśnia sercowego) lub objawy zwiastunowe zakrzepicy (np. dławica piersiowa i przemijający napad niedokrwienny), 
 • Incydenty mózgowo-naczyniowe obecnie lub w wywiadzie,
 • Dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania zakrzepicy żył lub tętnic, taka jak oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy),
 • Występowanie istotnego czynnika ryzyka lub wielu czynników ryzyka zakrzepicy tętnic:
 • wady zastawek, zakrzepowe zaburzenia rytmu serca,
 • cukrzyca powikłana z mikro- lub makroangiopatią,
 • ciężkie nadciśnienie 
 • Zapalenie trzustki związane z ciężką hipertriglicerydemią, występujące obecnie lub w wywiadzie;
 • Ciężka choroba wątroby występująca obecnie lub w wywiadzie, w przypadku nieprawidłowych wartości parametrów czynności wątroby;
 • Rozwijający się guz wątroby lub występowanie takiego guza w przeszłości (łagodny lub złośliwy);
 • Rozpoznanie bądź podejrzenie wystąpienia złośliwych guzów zależnych od hormonów płciowych (np. guzów narządów płciowych lub piersi);
 • Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii;
 • Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie;
 • Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Stosowanie produktu leczniczego Rigevidon jest przeciwwskazane w połączeniu z zielem dziurawca zwyczajnego ( Hypericum perforatum ).

Produkt leczniczy Rigevidon jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir, dazabuwir, glekaprewir/pibrentaswir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir.

Dawkowanie leku Rigevidon

Dawkowanie

Jak stosować produkt leczniczy Rigevidon

Należy przyjmować regularnie po jednej tabletce na dobę, bez pomijania tabletek, o tej samej porze dnia, przez 21 kolejnych dni. Pomiędzy kolejnymi blistrami należy zachować 7 dni przerwy.

Krwawienie z odstawienia zwykle pojawia się po 2-3 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki i może się nie zakończyć po rozpoczęciu następnego blistra.

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Rigevidon

U kobiet, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). 

Zmiana ze stosowania innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)

Należy przyjąć pierwszą tabletkę produktu leczniczego Rigevidon w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego środka antykoncepcyjnego lub najpóźniej w następnym dniu po zwykłej przerwie w przyjmowaniu tabletek.

W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, pierwszą tabletkę należy przyjąć w dniu usunięcia lub najpóźniej w dniu planowanej aplikacji nowego systemu.

Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen lub minitabletki, wstrzyknięcia, implant lub system domaciczny uwalniający progestagen (IUS)) Zmiany ze stosowania minitabletek można dokonać w dowolnym dniu cyklu, a stosowanie tabletek produktu leczniczego Rigevidon należy rozpocząć następnego dnia. 

Zmianę ze stosowania implantu lub IUS należy przeprowadzić w dniu ich usunięcia, a w przypadku środków antykoncepcyjnych w postaci wstrzyknięcia – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. W tych wszystkich przypadkach należy doradzić stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej w ciągu pierwszych 7 dni leczenia.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Kobieta może rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Rigevidon natychmiast. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Z uwagi na fakt, iż w okresie poporodowym występuje zwiększone ryzyko zaburzeń zakrzepowozatorowych, nie należy rozpoczynać stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych wcześniej niż po upływie 21-28 dni od porodu lub poronienia w drugim trymestrze ciąży. Zaleca się stosowanie dodatkowej, mechanicznej metody antykoncepcyjnej przez pierwszych 7 dni leczenia. Jeśli jednak doszło już do stosunku, przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

W przypadku karmienia piersią.

Pominięcie tabletek

Skuteczność antykoncepcyjna może się zmniejszyć w przypadku pominięcia dawki, szczególnie w przypadku, gdy wydłuża to przerwę pomiędzy ostatnią tabletką z bieżącego opakowania i pierwszą tabletką z następnego opakowania.

Jeżeli pacjentka zauważyła fakt pominięcia dawki w ciągu 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletek , należy natychmiast przyjąć pominiętą tabletkę, a następnie kontynuować leczenie tak jak wcześniej, przyjmując następną tabletkę o zwykłej porze.

Jeżelipacjentka zauważyła fakt pominięcia dawki później niż w ciągu 12 godzin od pory zwykłego przyjmowania tabletek skuteczność antykoncepcyjna nie jest zapewniona.

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.

Aby zachować właściwy stopień zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej, koniecznych jest 7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek.

W codziennej praktyce lekarskiej, należy udzielić następujących informacji:

Tydzień 1

Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli będzie to oznaczać przyjęcie równocześnie 2 tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Równocześnie powinna stosować metodę mechaniczną, np. prezerwatywę, przez następnych 7 dni. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej zapomnianych tabletek i im krótszy odstęp czasu między pominięciem tabletki i zwykłą przerwą w stosowaniu tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

Tydzień 2

Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli będzie to oznaczać przyjęcie równocześnie 2 tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki produkt przyjmowano prawidłowo, nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek dodatkowych metod antykoncepcyjnych. W przeciwnym przypadku lub, gdy kobieta zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej doradzić, aby stosowała antykoncepcję mechaniczną (taką jak prezerwatywa) przez 7 dni.

Tydzień 3

Istnieje duże ryzyko niepowodzenia antykoncepcji ze względu na zbliżającą się przerwę w stosowaniu tabletek. Zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej można jednak zapobiec przez odpowiednie skorygowanie przyjmowania tabletek. Jeżeli przestrzega się jednej z niżej podanych zasad postępowania nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki. W przeciwnym przypadku kobiecie należy doradzić, aby zastosowała się do pierwszej z wymienionych zasad i stosowała równocześnie mechaniczną metodę antykoncepcyjną (taką jak prezerwatywa) przez następnych 7 dni.

1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli będzie to oznaczać przyjęcie równocześnie 2 tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z blistra kobieta powinna przyjąć pierwszą tabletkę z kolejnego blistra, tj. bez zachowywania przerwy w stosowaniu tabletek pomiędzy kolejnymi blistrami. Krwawienie z odstawienia prawdopodobnie nie wystąpi do czasu zakończenia stosowania tabletek z drugiego blistra, jednak może dojść do plamienia lub krwawienia śródcyklicznego w dniach przyjmowania tabletek.

2. Kobiecie można również doradzić, aby zaprzestała przyjmowania tabletek z aktualnego blistra. W takim przypadku powinna zachować 7-dniową przerwę w stosowaniu tabletek, wliczając do niej dni, w których zapomniała przyjąć tabletki, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. 

Jeżeli kobieta zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpi u niej krwawienie z odstawienia podczas pierwszej planowej przerwy w ich przyjmowaniu, należy rozważyć możliwość ciąży.

W przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit:

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty i biegunka), wchłanianie substancji czynnych może nie być całkowite. Należy wówczas stosować dodatkowe metody antykoncepcji.

W przypadku wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki w ciągu 3 do 4 godzin od przyjęcia tabletki, należy najszybciej jak to możliwe przyjąć nową tabletkę. Jeśli jest to możliwe, nową tabletkę należy przyjąć w ciągu 12 godzin od zwykłej pory stosowania tabletek.

Jeśli minęło więcej niż 12 godzin, należy zastosować zalecenia dotyczące pominiętych tabletek. 

Jeżeli kobieta nie chce zmieniać zwykłego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć wymaganą ilość dodatkowych tabletek z następnego opakowania.

Sposób podawania: Podanie doustne.

Rigevidon a ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Rigevidon jest przeciwwskazane w ciąży. 

Jeżeli w trakcie stosowania produktu leczniczego wystąpi ciąża, należy go natychmiast odstawić. Dane z kilku badań epidemiologicznych nie wykryły zwiększonego ryzyka występowania wad wrodzonych u dzieci kobiet, które stosowały doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę. Nie zaobserwowano działania teratogennego po przypadkowym zastosowaniu złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego w początkowym okresie ciąży.

Rigevidon a karmienie piersią

W przypadku laktacji stosowanie tego produktu leczniczego nie jest zalecane z powodu przenikania estrogenu i progesteronu do mleka kobiecego.

Kobietom planujących karmienie piersią należy doradzić stosowanie alternatywnej metody antykoncepcji.

Czytaj również
Pharmindex
Podobne leki
leki
Liberelle
leki
Symbella
leki
Leverette
leki
Vines – ulotka, skład, działanie. Jak brać?
leki
Atywia Daily - ulotka tabletek antykoncepcyjnych
Może to Cię zainteresuje
Owoce dzikiej róży
Olej z dzikiej róży - właściwości. Jak i na co stosować?
Zabieg operacyjnego przeszczepu trzustki
Przeszczep trzustki - czy jest możliwy i ile się czeka?
Widok kominów z fabryk zanieczyszczających powietrze
Zanieczyszczenia powietrza - źródła. Jaki wpływ na zdrowie?
Felinoterapeutka ze swoim kotem
Felinoterapia - czym jest terapia z kotem i komu może pomóc?