Roxiratio

Spis treści

Roxiratio - Skład

1 tabl. powl. zawiera 150 mg roksytromycyny.

Roxiratio - Działanie

Antybiotyk makrolidowy. Działa bakteriostatycznie m.in. na <I>Streptococcus pyogenes</I>, <I>S. agalactiae</I> i szczepy <I>S. pneumoniae</I> wrażliwe na penicylinę oraz szczepy gronkowców wrażliwe na meticylinę i erytromycynę, <I>Corynebacterium diphtheriae</I>, <I>Listeria monocytogenes</I>, <I>Moraxella catarrhalis</I>, <I>Bordetella pertussis</I>, <I>Campylobacter jejuni</I>, <I>Mycoplasma pneumoniae</I>, <I>Chlamydia pneumoniae</I>, <I>Ch. trachomatis</I>, <I>Ch. psittaci</I>, <I>Legionella spp.</I>, <I>Ureaplasma urealyticum</I>, <I>Gardnerella vaginalis</I>. Zmienną wrażliwość wykazuje większość bakterii beztlenowych (w tym <I>Bacteroides fragilis</I>), <I>Vibrio cholerae</I>. Roksytromycyna nie działa na enterokoki, gronkowce oporne na meticylinę i erytromycynę, <I>Haemophilus influenzae</I>, <I>Enterobacteriaceae</I>, <I>Pseudomonas aeruginosa</I>, <I>Mycoplasma hominis</I>. Wykazuje oporność krzyżową z erytromycyną. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; pokarm zmniejsza jej wchłanianie. Wiąże się z białkami osocza w 73-96%. Przenika m.in. do płuc, oskrzeli, migdałków podniebiennych, gruczołu krokowego, płynu stawowego, mięśniówki macicy, przez barierę łożyska i do mleka matki. Osiąga duże stężenia wewnątrz komórek (makrofagi, granulocyty). Nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest w niewielkim stopniu metabolizowana w wątrobie. T<sub>0,5</sub> we krwi wynosi 8,3-10,5 h. Roksytromycyna jest wydalana głównie z kałem w postaci nie zmienionej oraz w postaci mtabolitów, ponadto z moczem (około 12%).

Reklama

Roxiratio - Wskazania

Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na roksytromycynę, takich jak: zakażenia górnych dróg oddechowych (paciorkowcowe zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zatok przynosowych, ucha środkowego), zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), krztusiec, błonica, zakażenia układu moczowo-płciowego (nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, pochwy i szyjki macicy), gronkowcowe i paciorkowcowe zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Roxiratio - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na roksytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub substancje pomocnicze preparatu. Nie podawać jednocześnie z alkaloidami sporyszu (ergotamina, dihydroergotamina), cizapridem, pimozydem, terfenadyną lub astemizolem.

Roxiratio - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby, hipokaliemią, zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, arytmią lub wydłużonym odstępem QT.

Roxiratio - Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania w ciąży: kategoria B (wg US FDA). Ze względu na brak odpowiednich badań, przeprowadzonych z udziałem kobiet ciężarnych, dopuszcza się stosowanie w ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności. Roksytromycyna jest wydzielana do mleka matki w niewielkim stopniu (0,05% podanej dawki). W przypadku zdecydowanej konieczności dopuszcza się stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią.

Roxiratio - Efekty uboczne

Najczęściej obserwowano nudności i bóle w nadbrzuszu, ponadto: ból i zawroty głowy, biegunka, wymioty, zaparcia, zaczerwienienie skóry, wysypka, pokrzywka, zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej oraz stężenia bilirubiny we krwi. Rzadko: osłabienie, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, przemijająca cholestaza, ostre uszkodzenie wątroby i zapalenie trzustki, skurcz oskrzeli, szum w uszach, zmiany liczby krwinek, zaburzenia smaku i węchu. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do nadkażenia opornymi bakteriami lub grzybami.

Roxiratio - Interakcje

Nasila działanie i toksyczność pochodnych alkaloidów sporyszu (ryzyko niedokrwienia kończyn wskutek skurczu naczyń krwionośnych), cyklosporyny, teofiliny (konieczne monitorowanie jej stężenia we krwi), cizapridu, dizopiramidu, astemizolu i terfenadyny (ryzyko arytmii komorowych), midazolamu. Może nasilać działanie i toksyczność digoksyny.

Roxiratio - Dawkowanie

Preparat podaje się na około 15 min przed posiłkiem; tabl. nie należy rozgryzać. Doustnie dorośli i dzieci o mc. >40 kg: 150 mg co 12 h lub 300 mg raz dziennie. Pacjentom z ciężką niewydolnością wątroby podaje się 150 mg raz dziennie.

Roxiratio - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->