Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Sorbifer Durules

Sorbifer Durules to lek, którego głównym wskazaniem do stosowania jest leczenie niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza. Zalecany jest również, jako forma profilaktyki w okresie ciąży. Jest to preparat żelaza o przedłużonym uwalnianiu. Poznaj jego działanie, skutki uboczne oraz przeciwwskazania.      
Spis treści

Reklama

Sorbifer Durules - skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg żelaza (II) w postaci siarczanu oraz 60 mg kwasu askorbowego.

Reklama

Sorbifer Durules - działanie

Preparat żelaza o przedłużonym uwalnianiu. Żelazo (II) odgrywa rolę w transporcie tlenu i dwutlenku węgla ponieważ wchodzi w skład protoporfirynowej grupy prostetycznej hemoglobiny. Żelazo wchodzi w skład hemoglobiny, mioglobiny, enzymów hemowych i niehemowych oraz ferrytyny i hemosyderyny (żelazo zapasowe). Kwas askorbowy zapobiega utlenianiu żelaza, co zwiększa rozpuszczalność i wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Postać leku zapewnia stałe uwalniania jonów żelaza (II) z porowatej matrycy przez około 6 h. Powolne uwalnianie żelaza zapobiega miejscowemu, szkodliwemu zwiększeniu jego stężenia co pozwala uniknąć podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Reklama

Sorbifer Durules - wskazania

Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz utajonego niedoboru żelaza. Profilaktyka w okresie ciąży.

Reklama

Sorbifer Durules - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zwężenie przełyku i (lub) inne zmiany utrudniające pasaż w przewodzie pokarmowym. Nadmierne zasoby żelaza w organizmie (hemochromatoza, hemosynderoza). Niedokrwistość niespowodowana niedoborem żelaza. Wielokrotne transfuzje krwi.

Reklama

Sorbifer Durules - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z utrudnionym połykaniem, ponieważ istnieje ryzyko zapalenia błony śluzowej jamy ustnej lub powstawania owrzodzeń w jamie ustnej (jeżeli tabletka pozostaje w ustach i nie jest połknięta bezpośrednio po przyjęciu). Ze względu na ryzyko owrzodzenia jamy ustnej i przebarwienia zębów tabletek nie należy ssać, żuć ani trzymać w ustach, lecz połknąć w całości, popijając wodą. Leki zawierające żelazo mogą powodować zatrucia u dzieci oraz ciemne zabarwienie stolca. Zachłyśniecie tabletkami siarczanu żelaza może powodować martwicę błony śluzowej oskrzeli, co może skutkować kaszlem, krwiopluciem, zwężeniem oskrzeli i (lub) zakażeniem płuc (nawet jeśli zachłyśniecie miało miejsce kilka dni do kilku miesięcy przed wystąpieniem tych objawów). Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci, którzy mają trudności z połykaniem, powinni być leczeni siarczanem żelaza w postaci tabletek po dokładnej ocenie indywidualnego ryzyka zachłyśnięcia. Należy rozważyć alternatywne preparaty. Pacjenci powinni uzyskać pomoc lekarską w przypadku podejrzenia zachłyśnięcia. Należy ostrzec pacjentów, że leki zawierające żelazo mogą powodować zatrucia u dzieci.

Reklama

Sorbifer Durules - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Reklama

Sorbifer Durules - efekty uboczne

Często: nudności, bóle brzucha, biegunka, zaparcia. Rzadko: owrzodzenia przełyku, zwężenie przełyku. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy). W okresie nadzoru po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono (częstość nieznana): zwężenie oskrzeli; owrzodzenie jamy ustnej (związane z nieprawidłowym podaniem, gdy tabletki są żute, ssane lub przetrzymywane w ustach), wymioty. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami połykania, po błędnym podaniu, mogą ponadto wystąpić uszkodzenia przełyku lub martwica oskrzeli.

Sorbifer Durules - interakcje

Ze względu na zmniejszanie przez żelazo wchłaniania i (lub) dostępności biologicznej należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z: cyprofloksacyną, lewofloksacyną, moksyfloksacyną (w przypadku jednoczesnego stosowania należy zapewnić odstęp - ok. 6 h), mykofenolanem mofetylu, norfloksacyną, ofloksacyną, alendronianem, kaptoprylem, klodronianem, ryzedronianem lub tetracykliną (należy zapewnić odstęp - minimum 3 h). Podczas jednoczesnego stosowania leku z następującymi preparatami może wystąpić konieczność modyfikacji dawki: leki zobojętniające kwas solny (należy zapewnić możliwie najdłuższy odstęp - minimum 2 h), lewodopa (należy zapewnić możliwie najdłuższy odstęp), metylodopa (należy zapewnić możliwie najdłuższy odstęp), penicylamina lub hormony tarczycy (należy zapewnić odstęp - ok. 2 h). Wchłanianie żelaza może być gorsze jeśli lek przyjmuje się w trakcie posiłków: z kawą, herbatą, jajami, nabiałem, pełnoziarnistym pieczywem, płatkami zbożowymi i innymi potrawami bogatymi w naturalny błonnik roślinny.

Sorbifer Durules - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >12 lat: 2 tabl. na dobę (w dawkach podzielonych, rano i wieczorem). W niedokrwistości z niedoboru żelaza dawkę można zwiększyć do 3 lub 4 tabl. na dobę w dawkach podzielonych (rano i wieczorem). W okresie ciąży i karmienia piersią: profilaktycznie 1 tabl. na dobę; leczniczo 2 tabl. na dobę (po 1 tabl. rano i wieczorem). Czas trwania leczenia. Leczenie należy prowadzić do czasu normalizacji stężenia hemoglobiny u pacjenta. W celu uzupełnienia rezerw żelaza w organizmie leczenie należy kontynuować przez następne kilka miesięcy. W przypadku długotrwałej utraty żelaza (np. w przypadkach obfitych krwawień menstruacyjnych), często stosowany jest indywidualny schemat leczenia długookresowego – leczenie ciągłe lub z przerwami. Leku nie wolno podawać niemowlętom oraz dzieciom <12 lat. Sposób podania. Tabletek nie należy ssać, żuć ani trzymać w ustach, lecz połknąć w całości, popijając wodą. Należy je przyjmować przed posiłkiem lub podczas posiłku, w zależności od tolerancji przewodu pokarmowego. Tabletek nie należy przyjmować w pozycji leżącej.

Sorbifer Durules - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Ascofer
Hemofer prolongatum
Tardyferon

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!