Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Spamilan

Spamilan to lek stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych.
Spis treści

Reklama

Spamilan - wskazania

Krótkotrwałe leczenie zaburzeń lękowych i łagodzenie objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji.

Reklama

Spamilan - przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Spamilan, jeśli:

  • u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na buspiron lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
  • u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny ≤ 20 ml/min lub stężenie kreatyniny w osoczu powyżej 200 mikromoli/l)
  •  u pacjenta występuje albo kiedykolwiek występowała ciężka choroba wątroby,
  • u pacjenta występuje padaczka,
  • pacjentka jest w ciąży albo karmi piersią.

Spamilan - środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Spamilan:

  • u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek (patrz także punkt „Jak stosować lek Spamilan”).


Lekarz prowadzący może zalecić przeprowadzenie badań laboratoryjnych przed rozpoczęciem leczenia lekiem Spamilan.

Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach współistniejących, które występują, a o których mógłby nie wiedzieć.

Przed rozpoczęciem leczenia buspironem należy stopniowo odstawić stosowane dotychczas leki: benzodiazepiny i inne leki uspokajające i nasenne, ponieważ stosowanie buspironu nie przeciwdziała wystąpieniu objawów odstawiennych po przerwaniu długotrwałego leczenia tymi lekami.

Reklama

Spamilan a ciąża

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy porozmawiać z lekarzem, jeśli kobieta planuje ciążę lub jest w ciąży.
Stosowanie leku Spamilan jest przeciwwskazane w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie leku Spamilan jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Reklama

Spamilan - dawkowanie

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Lekarz ustali, ile tabletek na dobę należy zażywać i jak często. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli
Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa do trzech razy na dobę i może byćzwiększana co 2-3 dni. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg nadobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku
Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa do trzech razy na dobę i w razie potrzeby może być zwiększana. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek lekarz może zalecićmniejszą dawkę leku.

Dzieci
Stosowanie leku u dzieci nie zostało ustalone. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Spamilan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać wszystkie pozostałe tabletki wraz z tą ulotką i pokazać je lekarzowi.
Objawami przedawkowania buspironu są: nudności, wymioty, zawroty głowy, senność i zwężenie źrenic. Postępowaniem z wyboru jest płukanie żołądka i łagodzenie objawów. Brak swoistego antidotum dla buspironu. Buspironu nie można usunąć poprzez hemodializę.

W przypadku pominięcia dawki leku Spamilan należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy pominąć nieprzyjętą dawkę i kontynuować zażywanie leku według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia, nawet jeśli nie zauważy się żadnej poprawy stanu zdrowia.


Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!