Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Tadroxil

Spis treści

Reklama

Tadroxil - skład

1 kaps. twarda zawiera 500 mg cefadroksylu w postaci jednowodnej.

Reklama

Tadroxil - działanie

Półsyntetyczna cefalosporyna I generacji do podawania doustnego. Działa bakteriobójczo na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych wytwarzających i nie wytwarzających penicylinazy. Mechanizm działania bakteriobójczego polega na hamowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii. W warunkach in vitro działa bakteriobójczo na: Streptococcus pyogenes i S. pneumoniae (szczepy o obniżonej wrażliwosci na penicylinę są oporne), Staphylococcus aureus i S. epidermidis (w tym szczepy wytwarzające penicylinazę), Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (β-laktamazy mogą hydrolizować cefadroksyl). Niewrażliwe na cefadroksyl są szczepy gronkowców oporne na metycylinę. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; pokarm nie wpływa na biodostępność. Wiązanie z białkami osocza wynosi 20%. Przenika do tkanek i płynów ustrojowych, osiągając stężenie terapeutyczne m.in. w migdałkach podniebiennych, płucach i płynie opłucnowym, wątrobie, pęcherzyku żółciowym, żółci, gruczole krokowym, kościach, mięśniach, plwocinie, płynie i torebce maziowej, ślinie. Łatwo przenika przez barierę łożyska i do mleka matki. T0,5 we krwi wynosi 80-120 min. Jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej.

Tadroxil - wskazania

Niepowikłane zakażenia dróg moczowych wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp. Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez gronkowce i paciorkowce lub mieszane gronkowcowo-paciorkowcowe. Zapalenie gardła lub migdałków wywołane przez Streptococcus pyogenes (nie zaleca się stosować w zapobieganiu chorobie reumatycznej).

Reklama

Tadroxil - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, cefalosporyny, penicyliny. Dzieci o masie ciała poniżej 40 kg.

Reklama

Tadroxil - ostrzeżenia

Przed podaniem leku należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny, w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (zwłaszcza zapaleniem okrężnicy), niewydolnością nerek. Wystąpienie biegunki w trakcie przyjmowania lub zaraz po odstawieniu antybiotyku może być oznaką rzekomobłoniastego zapalenia jelit - zaleca się odstawienie preparatu i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występująca dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniana glukozy-galaktozy. Długotrwałe leczenie antybiotykiem może być przyczyną rozwoju niewrażliwych bakterii lub grzybów.

Reklama

Tadroxil - ciąża

Preparat może być stosowany u kobiet w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdyż brak jest odpowiednio liczebnych i dobrze kontrolowanych badań. Cefadroksyl przenika do mleka kobiecego, w okresie karmienia piersią stosować jedynie w wypadku zdecydowanej konieczności.

Reklama

Tadroxil - efekty uboczne

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, niestrawność, bóle w nadbrzuszu, biegunka), przemijająca neutropenia, leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, grzybica układu moczowo-płciowego, zapalenie pochwy, zawroty i/lub bóle głowy, bóle stawów, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz. Bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, gorączka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, świąd, wysypka, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Tadroxil - interakcje

Łączne stosowanie z antybiotykami aminoglikozydowymi nasila ryzyko nefrotoksyczności. U pacjentów leczonych cefadroksylem mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki testów redukcyjnych na oznaczanie glukozy w moczu, dlatego gdy konieczne są takie oznaczenia, zaleca się wykonanie testów enzymatycznych. Może również wystąpić fałszywie dodatni wynik testu Coombsa.

Tadroxil - dawkowanie

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg: doustnie w zależności od ciężkości zakażenia 1 do 2 g na dobę w 2 dawkach podzielonych; w zakażeniach skóry i tkanek miękkich oraz niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych: 1 g raz na dobę. Dzieci o masie ciała poniżej 40 kg: preparat nie jest przeznaczony do stosowania w tej grupie pacjentów. Pacjenci z niewydolnością nerek: 500-1000 mg, w odstępie zależnym od klirensu kreatyniny: klirens kreatyniny 50-25 ml/min-odstęp między dawkami 12 h, 25-11 ml/min - 24 h, <10 ml/min - 36 h. Leczenie powinno trwać jeszcze przez ok. 2-3 dni po ustąpieniu objawów. W zakażeniach paciorkowcowych lek podaje się przez co najmniej 10 dni.

Tadroxil - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju, ale po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku.


Podobne leki
Biodroxil
Cefazolin Sandoz
Cefaleksyna TZF
Duracef

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!