Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Tafril

Spis treści

Reklama

Tafril - skład

1 kaps. twarda zawiera 500 mg cefradyny.

Reklama

Tafril - działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna I generacji. Działa bakteriobójczo na Staphylococcus spp. (z wyjątkiem szczepów opornych na meticylinę), Streptococcus spp. (z wyjątkiem szczepów S. pneumoniae o zmniejszonej wrażliwości oraz opornych na penicylinę). Spośród bakterii Gram-ujemnych działa na Neisseria gonorrhoeae oraz niektóre pałeczki Enterobacteriaceae. Nie działa na Haemophilus influenzae, Enterococcus spp., Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Serratia marcescens. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność powyżej 90%); w obecności pokarmu wchłanianie ulega przedłużeniu, ale nie ma to wpływu na biodostępność. Wiązanie z białkami osocza wynosi 8-12%. T0,5 we krwi wynosi 0,8-1 h. Przenika m.in. do płynu opłucnowego, płuc, płynu otrzewnowego, stawowego, żółci, kości, przez barierę łożyska i do mleka matki. Nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Cefradyna jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej (około 90% w ciągu 6 h), niewielka część dawki jest wydalana z żółcią.

Reklama

Tafril - wskazania

Zakażenia górnych dróg oddechowych - zapalenie gardła, migdałków podniebiennych, zatok, krtani, tchawicy wywołane przez paciorkowce grupy A oraz Streptococcus pneumoniae (szczepy średnio oporne i oporne na penicylinę są niewrażliwe), Staphylococcus spp., Klebsiella spp. Zakażenia dolnych dróg oddechowych - zapalenie ostre i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, płatowe i odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae (szczepy średnio oporne i oporne na penicylinę są niewrażliwe). Zapalenie ucha środkowego wywołane przez Streptococcus pneumoniae (szczepy średnio oporne i oporne na penicylinę są niewrażliwe). Zakażenia skóry i tkanek miękkich (m.in. ropień, czyraczność, liszajec) wywołane przez Staphylococcus aureus (szczepy oporne na meticylinę są niewrażliwe), paciorkowce grupy A (np. Streptococcus pyogenes). Zakażenia dróg moczowych - zapalenie pęcherza, cewki moczowej, odmiedniczkowe zapalenie nerek wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae.

Reklama

Tafril - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny lub penicyliny.

Reklama

Tafril - ostrzeżenia

Ostrożnie podawać pacjentom z niewydolnością nerek, chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (zwłaszcza zapaleniem jelita grubego) oraz leczonym lekami nefrotoksycznymi. Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Tafril - ciąża

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności. Cefradyna przenika do mleka kobiecego, dlatego u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność.

Reklama

Tafril - efekty uboczne

Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): przemijająca, łagodna eozynofilia, leukopenia (w tym neutropenia), fałszywie dodatni wynik testu Coombsa (również u noworodków, których matki przyjmowały cefradynę w ciąży); biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha; kandydoza skóry i błon śluzowych; zapalenie języka, zgaga, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy. Bardzo rzadko (<1/10 000): zapalenie jelita związane ze stosowaniem antybiotyku (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego - wskazanie do odstawienia preparatu); przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek; obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, objawy choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń; wysypki, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry (w przypadku wystąpienia powyższych reakcji alergicznych należy odstawić lek); przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej oraz stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna.

Tafril - interakcje

Pacjenci uczuleni na penicyliny mogą być również uczuleni na cefalosporyny (częściowa alergia krzyżowa). W skojarzeniu z antybiotykami aminoglikozydowymi, polimiksynami (kolistyna, polimiksyna B), wankomycyną, kwasem etakrynowym, furosemidem występuje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek. Antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym mogą hamować bakteriobójcze działanie cefradyny, zwłaszcza w zakażeniach o ciężkim przebiegu. Probenecid przedłuża działanie cefradyny oraz zwiększa jej stężenie we krwi, nasilając ryzyko nefrotoksyczności. U pacjentów leczonych cefradyną wyniki oznaczeń glukozy w moczu mogą być fałszywie dodatnie.

Tafril - dawkowanie

Dorośli doustnie w zakażeniach dróg oddechowych (z wyjątkiem płatowego zapalenia płuc), zakażeniach skóry i tkanek miękkich: 250-500 mg co 6 h lub 500 mg co 12 h.; w płatowym zapaleniu płuc 500 mg co 6 h lub 1 g co 12 h . W zakażeniach dróg moczowych: 500 mg co 6 h lub 1 g co 12 h; w ciężkich i przewlekłych zakażeniach można podawać 1 g co 6 h. Dzieci doustnie 25-50 mg/kg mc./dobę w 2-4 dawkach podawanych co 6 lub 12 h; w zapaleniu ucha środkowego 75-100 mg/kg mc. na 24 h w 2-4 dawkach. Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych i dzieci wynosi 4 g. W niewydolności nerek pacjentom z klirensem kreatyniny powyżej 20 ml/min podaje się 500 mg co 6 h; 5-20 ml/min podaje się 250 mg co 6 h; poniżej 5 ml/min: 250 mg co 12 h. W przypadku pacjentów poddawanych ciągłej lub okresowej hemodializie: 250 mg na początku hemodializy, następnie po 6-12 h i po 36-48 h od rozpoczęcia hemodializy; kolejną dawkę 250 mg należy podać na początku następnej hemodializy, jeżeli od ostatniego podania upłynęło ponad 30 h.
Kaspułki można przyjmować niezależnie od posiłków. Lek należy podawać jeszcze przez co najmniej 2-3 dni od ustąpienia objawów. W przypadku zakażeń paciorkowcowych leczenie powinno trwać przynajmniej 10 dni.

Tafril - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia cefradyną należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju wywołującego zakażenie.


Podobne leki
Biodroxil
Cefazolin Sandoz
Cefaleksyna TZF
Duracef

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!