Tafril

Spis treści

Tafril - Skład

1 kaps. twarda zawiera 500 mg cefradyny.

Tafril - Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna I generacji. Działa bakteriobójczo na <I>Staphylococcus spp.</I> (z wyjątkiem szczepów opornych na meticylinę), <I>Streptococcus spp.</I> (z wyjątkiem szczepów <I>S. pneumoniae</I> o zmniejszonej wrażliwości oraz opornych na penicylinę). Spośród bakterii Gram-ujemnych działa na <I>Neisseria gonorrhoeae</I> oraz niektóre pałeczki <I>Enterobacteriaceae</I>. Nie działa na <I>Haemophilus influenzae</I>, <I>Enterococcus spp.</I>, <I>Bacteroides fragilis</I>, <I>Pseudomonas aeruginosa</I>, <I>Enterobacter spp.</I>, <I>Serratia marcescens</I>. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność powyżej 90%); w obecności pokarmu wchłanianie ulega przedłużeniu, ale nie ma to wpływu na biodostępność. Wiązanie z białkami osocza wynosi 8-12%. T<sub>0,5</sub> we krwi wynosi 0,8-1 h. Przenika m.in. do płynu opłucnowego, płuc, płynu otrzewnowego, stawowego, żółci, kości, przez barierę łożyska i do mleka matki. Nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Cefradyna jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej (około 90% w ciągu 6 h), niewielka część dawki jest wydalana z żółcią.

Reklama

Tafril - Wskazania

Zakażenia górnych dróg oddechowych - zapalenie gardła, migdałków podniebiennych, zatok, krtani, tchawicy wywołane przez paciorkowce grupy A oraz <i>Streptococcus pneumoniae</i> (szczepy średnio oporne i oporne na penicylinę są niewrażliwe), <i>Staphylococcus spp.</i>, <i>Klebsiella spp.</i> Zakażenia dolnych dróg oddechowych - zapalenie ostre i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, płatowe i odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (szczepy średnio oporne i oporne na penicylinę są niewrażliwe). Zapalenie ucha środkowego wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (szczepy średnio oporne i oporne na penicylinę są niewrażliwe). Zakażenia skóry i tkanek miękkich (m.in. ropień, czyraczność, liszajec) wywołane przez <i>Staphylococcus aureus</i> (szczepy oporne na meticylinę są niewrażliwe), paciorkowce grupy A (np. <i>Streptococcus pyogenes</i>). Zakażenia dróg moczowych - zapalenie pęcherza, cewki moczowej, odmiedniczkowe zapalenie nerek wywołane przez <i>Escherichia coli</i>, <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>.

Tafril - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny lub penicyliny.

Tafril - Ostrzeżenia

Ostrożnie podawać pacjentom z niewydolnością nerek, chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (zwłaszcza zapaleniem jelita grubego) oraz leczonym lekami nefrotoksycznymi. Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Tafril - Ciąża

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności. Cefradyna przenika do mleka kobiecego, dlatego u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność.

Tafril - Efekty uboczne

Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): przemijająca, łagodna eozynofilia, leukopenia (w tym neutropenia), fałszywie dodatni wynik testu Coombsa (również u noworodków, których matki przyjmowały cefradynę w ciąży); biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha; kandydoza skóry i błon śluzowych; zapalenie języka, zgaga, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy. Bardzo rzadko (<1/10 000): zapalenie jelita związane ze stosowaniem antybiotyku (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego - wskazanie do odstawienia preparatu); przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek; obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, objawy choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń; wysypki, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry (w przypadku wystąpienia powyższych reakcji alergicznych należy odstawić lek); przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej oraz stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna.

Tafril - Interakcje

Pacjenci uczuleni na penicyliny mogą być również uczuleni na cefalosporyny (częściowa alergia krzyżowa). W skojarzeniu z antybiotykami aminoglikozydowymi, polimiksynami (kolistyna, polimiksyna B), wankomycyną, kwasem etakrynowym, furosemidem występuje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek. Antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym mogą hamować bakteriobójcze działanie cefradyny, zwłaszcza w zakażeniach o ciężkim przebiegu. Probenecid przedłuża działanie cefradyny oraz zwiększa jej stężenie we krwi, nasilając ryzyko nefrotoksyczności. U pacjentów leczonych cefradyną wyniki oznaczeń glukozy w moczu mogą być fałszywie dodatnie.

Tafril - Dawkowanie

Dorośli doustnie w zakażeniach dróg oddechowych (z wyjątkiem płatowego zapalenia płuc), zakażeniach skóry i tkanek miękkich: 250-500 mg co 6 h lub 500 mg co 12 h.; w płatowym zapaleniu płuc 500 mg co 6 h lub 1 g co 12 h . W zakażeniach dróg moczowych: 500 mg co 6 h lub 1 g co 12 h; w ciężkich i przewlekłych zakażeniach można podawać 1 g co 6 h. Dzieci doustnie 25-50 mg/kg mc./dobę w 2-4 dawkach podawanych co 6 lub 12 h; w zapaleniu ucha środkowego 75-100 mg/kg mc. na 24 h w 2-4 dawkach. Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych i dzieci wynosi 4 g. W niewydolności nerek pacjentom z klirensem kreatyniny powyżej 20 ml/min podaje się 500 mg co 6 h; 5-20 ml/min podaje się 250 mg co 6 h; poniżej 5 ml/min: 250 mg co 12 h. W przypadku pacjentów poddawanych ciągłej lub okresowej hemodializie: 250 mg na początku hemodializy, następnie po 6-12 h i po 36-48 h od rozpoczęcia hemodializy; kolejną dawkę 250 mg należy podać na początku następnej hemodializy, jeżeli od ostatniego podania upłynęło ponad 30 h. <br>Kaspułki można przyjmować niezależnie od posiłków. Lek należy podawać jeszcze przez co najmniej 2-3 dni od ustąpienia objawów. W przypadku zakażeń paciorkowcowych leczenie powinno trwać przynajmniej 10 dni.

Tafril - Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia cefradyną należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju wywołującego zakażenie.

Pharmindex